rozpis_ns_2014-2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KDO
56
Jana5.4.2015Velikonoční neděle47Źena u hrobu, muži za ní a také TomášJan 20:19-29; Lukáš 24:1-12; Marek 16:1-8
57
Pavlína12.4.201548Cesta do Emauz
Lukáš 24:13-35; Izajáš 38:17; Žalmy 71:20; Žalmy 126; Matouš 13
58
Bára19.4.201549Zjevení v GalilejiJan 21:1-14
59
Květa26.4.201550Dobrý pastýřJan 10:1-18
60
Jana3.5.201551O církviSkutky 2:1-11
Skutky 2:37-47
61
Květa10.5.201561Čas promarněný a proměněnýLukáš 16:19-31
62
52Křest etiopského dvořana
Skutky 8:26-40
Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20
Exodus 14:15-31
63
53Křest Kornélia a jeho přátelSkutky 10
Matouš 3:13-17
64
Bára17.5.201554Nanebevstoupení PáněSkutky 1:1-14
Matouš 28:19-20
Marek 16:15
65
55Z pronásledovatele Saula svědek evangelia PavelSkutky 8:1-3
Skutky 16:11-34
66
Pavlína24.5.2015Svatodušní neděle56
Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle
Jan 3:1-8
67
57Ovoce Ducha svatého
Galatským 5:22-23
Skutky 2:1-13
Marek 13:9-11
Skutky 8:26-29
Matouš 7:16-20
1 Korintským 12:8-10
1 Samuelova 10:9-12
68
Květa31.5.201558Svatá Trojice
Matouš 28:16-20
Deuteronomium 6:4
Izajáš 61:1
Matouš 3:16-17
69
seniorátní neděle
7.6.201559Čas svěřenýKazatel 3:1-15
Matouš 25:14-30
70
Jana14.6.201560Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s BohemExodus 16:22-30
Genesis 2:1-4
Marek 2:27-28
71
Pavlína21.6.201552Křest etiopského dvořana
Skutky 8:26-40
Matouš 3:1-17
Matouš 28:19-20
Exodus 14:15-31
72
62Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6:1-20
Žalmy 132
Žalmy 149:2-3
Žalmy 149:5-6
73
Bára28.6.201563Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa)2 Královská 22
74
64Hospodin jako matka (Den matek)Žalmy 131
75
65Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí)Exodus 13:14-16
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Loading...
 
 
 
List 2
 
 
Main menu