ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
InputDetaljer
3
Planerade avdrag64 500 krSom du hade tänkt ta upp i din privata dekl
4
Inkomst från arbete (AI)520 000 kr
Din planerade totala inkomst från arbete under året
Månadslön medel43 333 krMedel under hela året
5
Inkomst från arbete (AI) e.a.
455 500 kr
Resterande total lön
−41 231 krOptimal lön att betala ut för att slippa statlig
6
Taxerad inkomst (TI)534 482 krPlanerad total inkomst under året
7
Taxerad inkomst (TI) e.a.469 982 kr
8
Prisbasbelopp (PBB)44 800 krFastställs av SCB varje år
9
Inkomstbasbelopp61 500 krFastställs av SCB varje år
10
Kommunal skatt (KI)33,54%
11
Statlig skatt (Skikt1)452 100 kr
12
Värnskatt (Skikt2)638 500 kr
13
Tidigare total lön under året
561 231 kr
14
15
Förväntad utdelning163 075,00 kr
16
17
Grundavdrag (GA)
18
Basbelopp10,49
19
Basbelopp f.
Basbelopp t.
Grundavdrag
20
00,9918 950 kr
21
0,992,72104 076 kr
22
2,723,1134 496 kr
23
3,117,881 431 kr
24
7,8899913 126 kr
25
Att använda13 126,40 kr13 100 kr
26
27
Pensionsavgift
28
Basbelopp7,64
29
Basbelopp f.
Basbelopp t.
Egenavgift
30
00,4230,00 kr
31
0,4238,0732 899 kr
32
8,0799934 741 kr
33
Att använda32 898,74 kr32 900 kr
34
35
Jobbskatteavdrag (JA)
36
Basbelopp10,17
37
Basbelopp f.
Basbelopp t.
Avdrag
38
00,91148 363 kr
39
0,912,7251 560 kr
40
2,72728 187 kr
41
799923 672 kr
42
Att använda23 671,86 kr23 700 kr
43
44
Skatt att betala
45
Jobbskatteavdrag−23 700,00 kr
46
Kommunal153 219,95 kr
47
Statlig956,40 kr
48
Värnskatt0,00 kr
49
Totalt130 476,35 kr
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100