Energiatarbimine avalikus ja teenindussektoris : Kokkuvõte