แบบสรุปผลการประเมินจุดเน้น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปผลการประเมินจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
3
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
4
ที่โรงเรียนระดับคะแนนรวมแปลงคะแนนเป็น 4ร้อยละแปลผล
5
จุดเน้นที่ ๑
จุดเน้นที่ ๒
จุดเน้นที่ ๓
จุดเน้นที่ ๔
จุดเน้นที่ ๕
จุดเน้นที่ ๖
จุดเน้นที่ ๗
จุดเน้นที่ ๘
จุดเน้นที่ ๙
จุดเน้นที่ ๑๐
จุดเน้นที่ ๑๑
จุดเน้นที่ ๑๒
จุดเน้นที่ ๑๓
จุดเน้นที่ ๑๔
จุดเน้นที่ ๑๕
6
1หนองบัววิทยายน00.000.00
ปรับปรุง
7
2บ้านเสาเล้า00.000.00
ปรับปรุง
8
3
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
00.000.00
ปรับปรุง
9
4บ้านสุขเกษม00.000.00
ปรับปรุง
10
5บ้านตำแย00.000.00
ปรับปรุง
11
6บ้านห้วยลึก00.000.00
ปรับปรุง
12
7บ้านนาวังเวิน00.000.00
ปรับปรุง
13
8บ้านนามะเฟือง00.000.00
ปรับปรุง
14
9บ้านนาอ่าง00.000.00
ปรับปรุง
15
10บ้านทรายงาม00.000.00
ปรับปรุง
16
11
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
00.000.00
ปรับปรุง
17
12
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
00.000.00
ปรับปรุง
18
13บ้านกุดเต่า00.000.00
ปรับปรุง
19
14บ้านหินคูณ00.000.00
ปรับปรุง
20
15บ้านโคกกุง00.000.00
ปรับปรุง
21
16บ้านดอนนาดี00.000.00
ปรับปรุง
22
17บ้านข้องโป้00.000.00
ปรับปรุง
23
18
บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ
00.000.00
ปรับปรุง
24
19บ้านศรีสุขนาล้อม00.000.00
ปรับปรุง
25
20บ้านบกโนนเรียง00.000.00
ปรับปรุง
26
21บ้านห้วยค้อ00.000.00
ปรับปรุง
27
22
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
00.000.00
ปรับปรุง
28
23บ้านพร้าว00.000.00
ปรับปรุง
29
24บ้านโคกม่วย00.000.00
ปรับปรุง
30
25
หนองหว้าวิทยาสรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
31
26บ้านดินทรายอ่อน00.000.00
ปรับปรุง
32
27
บ้านหนองแสงนาล้อม
00.000.00
ปรับปรุง
33
28
บ้านหนองหว้าวิทยาสรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
34
29
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
35
30บ้านเพ็กเฟื้อย00.000.00
ปรับปรุง
36
31บ้านนาเลิง00.000.00
ปรับปรุง
37
32บ้านโนนขมิ้น00.000.00
ปรับปรุง
38
33บ้านโนนคูณ00.000.00
ปรับปรุง
39
34บ้านห้วยไร่00.000.00
ปรับปรุง
40
35บ้านห้วยโจด00.000.00
ปรับปรุง
41
36บ้านลาด00.000.00
ปรับปรุง
42
37
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
00.000.00
ปรับปรุง
43
38บ้านโคกน้ำเกี้ยง00.000.00
ปรับปรุง
44
39
บ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
00.000.00
ปรับปรุง
45
40บ้านบุ่งบก00.000.00
ปรับปรุง
46
41บ้านห้วยหามต่าง00.000.00
ปรับปรุง
47
42หัวนาศึกษาวิทย์00.000.00
ปรับปรุง
48
43บ้านโนนม่วง00.000.00
ปรับปรุง
49
44
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
00.000.00
ปรับปรุง
50
45บ้านข่าดอนเข็ม00.000.00
ปรับปรุง
51
46บ้านดอนหัน00.000.00
ปรับปรุง
52
47
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
53
48
บ้านโคกกลางโนนงาม
00.000.00
ปรับปรุง
54
49บ้านหนองบัวโซม00.000.00
ปรับปรุง
55
50บ้านหนองปลาขาว00.000.00
ปรับปรุง
56
51
บ้านหินลับศิลามงคล
00.000.00
ปรับปรุง
57
52ไทยรัฐวิทยา 8100.000.00
ปรับปรุง
58
53
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
00.000.00
ปรับปรุง
59
54บ้านดอนยานาง00.000.00
ปรับปรุง
60
55บ้านคึมชาดห้วยบง00.000.00
ปรับปรุง
61
56ร่มเกล้า00.000.00
ปรับปรุง
62
57บ้านโนนทัน00.000.00
ปรับปรุง
63
58บ้านอ่างบูรพา00.000.00
ปรับปรุง
64
59บ้านภูพานคำ00.000.00
ปรับปรุง
65
60
บ้านห้วยทราย (เรียนรวม)
00.000.00
ปรับปรุง
66
61บ้านภูพานทอง00.000.00
ปรับปรุง
67
62
อนุบาลหนองบัวลำภู
00.000.00
ปรับปรุง
68
63บ้านลำภู00.000.00
ปรับปรุง
69
64
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
00.000.00
ปรับปรุง
70
65บ้านหนองกุง00.000.00
ปรับปรุง
71
66บ้านกุดฉิม00.000.00
ปรับปรุง
72
67ชุมชนนาคำไฮ00.000.00
ปรับปรุง
73
68บ้านกุดจิก00.000.00
ปรับปรุง
74
69
บ้านทุ่งโปร่งประชาสรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
75
70บ้านโนนอุดม00.000.00
ปรับปรุง
76
71
บ้านยางหลวงพิทยาคม
00.000.00
ปรับปรุง
77
72
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
00.000.00
ปรับปรุง
78
73เมืองใหม่วิทยา00.000.00
ปรับปรุง
79
74
บ้านหนองม่วงชมพูทอง
00.000.00
ปรับปรุง
80
75บ้านมอใต้00.000.00
ปรับปรุง
81
76
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
00.000.00
ปรับปรุง
82
77บ้านหนองทุ่งมน00.000.00
ปรับปรุง
83
78บ้านห้วยไผ่00.000.00
ปรับปรุง
84
79บ้านโปร่งแจ้ง00.000.00
ปรับปรุง
85
80บ้านห้วยกวางทอง00.000.00
ปรับปรุง
86
81
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
00.000.00
ปรับปรุง
87
82กุดจิกวิทยา00.000.00
ปรับปรุง
88
83บ้านศรีบุญเรือง00.000.00
ปรับปรุง
89
84
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
00.000.00
ปรับปรุง
90
85
บ้านห้วยหว้าวังทอง
00.000.00
ปรับปรุง
91
86บ้านนาแพง00.000.00
ปรับปรุง
92
87บ้านหนองแตง00.000.00
ปรับปรุง
93
88
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
00.000.00
ปรับปรุง
94
89บ้านหนองบัวน้อย00.000.00
ปรับปรุง
95
90บ้านมอเหนือ00.000.00
ปรับปรุง
96
91บ้านตะเคียนทอง00.000.00
ปรับปรุง
97
92
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
00.000.00
ปรับปรุง
98
93บ้านโนนหว้าทอง00.000.00
ปรับปรุง
99
94ฝายหินประชารักษ์00.000.00
ปรับปรุง
100
95
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
00.000.00
ปรับปรุง
Loading...