ABCDEFGHIJKLN
1
Bài đọc - Đáp ca - Lời nguyện | Ca đoàn Phao-lô, CTTĐVN, Toronto, ON, Canada
2
NgàyThứ(năm A) Lễ Bài đọc 1Đáp caTVChínhPhụBài đọc 2Lời nguyệnGhi chú (Lưu ý)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Loading...