ABCDEFGHIJK
1
Bài đọc - Đáp ca - Lời nguyện | Ca đoàn Phao-lô, CTTĐVN, Toronto, ON, Canada
2
NgàyThứLễBài đọc 1Đáp caTV-<)))Bài đọc 2Lời nguyệnGhi chú (Lưu ý)
3
11.11.18CN32 QNA.Huấn Đạt 145mp3C.LiênHằng
4
18.11.18
CN33 QN.CTTDVNThảo Phụng 125Q.Khánh
Thùy Khanh
5
25.11.18
CNChúa Kitô vuaT.AnhMẫn 92Hồng Hằng
6
02.12.18
CN1 MVC.Phượng Đạt 24Uyên Yến
7
09.12.18
CN2 MVQuốcTrâm 125Thùy KhanhHoa
8
16.12.18
CN3 MVA.Huấn Tuấn
IS12
Q.Khánh Dung
9
23.12.18
CN4 MVThảo Mẫn 79C.Liên Uyên
10
24.12.18
T2Vọng Giáng sinh Hải Trâm95Thùy KhanhQuỳnh
11
25.12.18
T3Giáng sinh Mẫn Tuấn Khanh97Yến Dung
12
30.12.18
CNThánh Gia ThấtT.AnhĐạt 127Q.Khánh Hoa
13
01.01.19
Mẹ Thiên Chúa Thảo Quỳnh 66Hải Hằng
14
06.01.19
CNChúa Hiển LinhC.Phượng Trâm 71C.Liên Yến
15
13.01.19
CNChúa chịu phép rửa Quốc Phụng 28Hồng Dung
16
20.01.19
CN2 QNA.Huấn Tuấn Khanh95Q.Khánh Hoa
17
27.01.19
CN3 QNT.AnhMẫn 18Thùy Khanh Uyên
18
03.02.19
CN4 QNHải Trâm 70Thảo Hằng
19
10.02.19
CN5 QNC.Phượng Tuấn Khanh137C.Liên Quỳnh
20
17.02.19
CN6 QNTuấn 1
21
24.02.19
CN7 QNDung102
22
03.03.19
CN8 QNPhụng 91
23
10.03.19
CN1 MCTrâm 90
24
17.03.19
CN2 MCTuấn Khanh26
25
24.03.19
CN3 MCDung102
26
31.03.19
CN4 MCQuỳnh 33
27
07.04.19
CN5 MCChi 125
28
14.04.19
CNLễ Lá Tuấn Khanh21
29
18.04.19
T5Tuần Thánh Trâm 115
30
21.04.19
CNPhục sinh Mẫn 117
31
28.04.19
CNLòng thương xót Chúa 117
32
29
33
34
35
36
37
38
Loading...