ผลการสมัครเข้าค่ายสะเต็มศึกษา ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ประทับเวลา2. คำนำหน้า
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
4. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
5. ชั้น 6. เพศ7. เลขบัตรประชาชน8. วันเดือนปีเกิด
9. หมายเลขโทรศัพท์ (ของนักเรียน)
10. ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (เฉพาะนักเรียน)
11. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง (เฉพาะนักเรียน)
12.มีโรคประจำตัวหรือไม่ (โปรดระบุ)
13. แพ้อาหารชนิดใดบ้าง (โปรดระบุ)
14. ไซส์เสื้อโปโล (เสื้อค่ายฯ)
1. ส่งหลักฐานการชำระเงิน (แนบสลิปโอนเงิน)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...