แบบสำรวจครุภัณฑ์ DLTV ปีงบประมาณ 2564 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ประทับเวลา
1-เลขรหัส SMIS 8 หลักของโรงเรียน
2-ชื่อโรงเรียน3-ที่อยู่โรงเรียน
4-หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
5-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6-ชื่อ สกุลผู้บริหารโรงเรียน
7-หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน
8-ชื่อ สกุลผู้รับผิดชอบ
9-หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
10-eMail ผู้รับผิดชอบ
11-Line I.D. ผู้รับผิดชอบ
12-โรงเรียนได้รับจัดสรร DLTV ปีงบประมาณ 2557 จำนวน (ชุด) กรอกเฉพาะตัวเลข
13-อุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ 2557 ชำรุด จำนวน (ชุด) กรอกเฉพาะตัวเลข
14-ประสงค์จะขออุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ 2564 ใหม่ หรือเพื่อขอทดแทน จำนวน (ชุด) กรอกเฉพาะตัวเลข
15-โรงเรียนมีแนวโน้มจะยุบรวมในปี
16-ถ้ามีแนวโน้มจะยุบรวม จะดำเนินการในปี พ.ศ.
2
2/12/2019, 10:47:5663020011บ้านทุ่งมะขามป้อม
344 หมู่ 4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
055585206สพป.ตากเขต 2นายทองหล่อ ห่อทอง0996571692108248205521Fafung622
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
3
2/12/2019, 11:33:2524010004วัดจรเข้น้อย
62/1 หมู่ 4 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
0926847968
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
0926847968
นางสาววาสนา งามฉลาด
0986242774
wassana_nga@outlook.com
0986242774000
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
4
2/12/2019, 11:40:2061010001บ้านเกาะเทโพ
116 ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
0920353312อุทัยธานี เขต1นายอัษฎ เอกปิยะกุล0920353312
ว่าที่ รต.วีระชัย รัตนโสภา
0882386592
werachaiton_ton@hotmail.com
53410455644
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
5
2/12/2019, 11:39:5490010012วัดอ่างทอง
หมู่ 1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
074467077สพป.สข.1
นายเจริญ สุขะบุญพันธ์
0818980388
นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
0896539092khruarat@gmsil.comkhruarat128902
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
6
2/12/2019, 11:48:231024070123คลองพานทอง
67 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
038573646สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
0867043381
นางสาววิลาวรรณ เงินขาว
0958707447
klongpanthong@hotmail.com
0833275779mv600
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
7
2/12/2019, 11:56:091024070123คลองพานทอง
67 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
038573646สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
0867043381
นางสาววิลาวรรณ เงินขาว
0958707447
klongpanthong@hotmail.com
0833275779mv600
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
8
2/12/2019, 12:32:43070010บ้านบางแก้ว
11/2 ต.บางแก้วอ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา
0895411287สพป.ฉช.1นางบุปผา นุชแดง0895411287นายวีรพล ปฏิบูรพะ0812839875
banbangkaewcha1@gmail.com
0812839875008
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
9
2/12/2019, 12:18:291024070005
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
71/1 หมู่ 15 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
0895224218สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
0895224218
นายนรเสฏฐ์ พันธ์วิไล
0830720295
Nicaratham@gmail.com
noraset_20255482
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
10
2/12/2019, 12:19:1132010217บ้านหนองขนาด
ม.10 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
044069510สพป.สุรินทร์ เขต 1นายธนภัทร ทะเกิงลาภ0644465360นายสุบิน บุตรดี0899478224subinbut@gmail.com0899478224255768
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
11
2/12/2019, 12:20:39650732บ้านตลาดตาโหมก
หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
0สุรินทร์ เขต 1นายศุภชัย ทองนำ0898498791นางสาวศิริพร ทองนำ0862487969Kantanapk@gmail.com0642755327666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
12
2/12/2019, 12:24:0347020083บ้านสร้างขุ่ย
หมู่ 6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
0898638669สพป. สกลนครเขต 2
นางสาวรัชฎามงคล. บาลลา
0899638669
นางศิริวรรณ. บุตรชารี
0872352480
adjimaubu@hotmail.com
evehansa800มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
13
2/12/2019, 12:25:441032650428บ้านสะโน
หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
0852011239
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายวุฒิพงษ์ พันธ์ศรี
0852011239นายปราการ สนทอง0844705551
prakarnster@gmail.com
PrakarnZa635
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
14
2/12/2019, 12:25:5476020110บ้านวังนางนวล
หมู่ที่13ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
0821588613สพป.พบ2นายยุทธนา ธรรมโกศล0821588613
นางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์
0878050854
somchai0754@gmail.com
i-unn625613
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
15
2/12/2019, 12:27:3335010002
บ้านหนองบั่ว "ก่องประชานุกูล"
ม.7 ตำบลขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 3500
0623611806ยโสธรเขต1
นายพุลศักดิ์ ชุรัตน์
0623611806
นายธนะวัฒน์ คลังมนตรี
0623611806
zamiizz123456@gmail.com
zamiizz446
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
16
2/12/2019, 12:27:3832010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 8 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
044576094สพป.สุรินทร์ เขต 1
นางสิริวิมล ทองเชืด
0885912536นายอำนาจ เจริญศิริ0862460647
amnath2549@gmail.com
0862460647311
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
17
2/12/2019, 12:28:5695040053บ้านศรีนคร
63/4 ม.6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
073206032สพป.ยล.3นายไฟซอล หลงลูวา0848545107นายเอกพจน์ นพรัตน์0897379030nop_aek@hotmail.comaek_9030666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
18
2/12/2019, 12:31:4535010005
บ้านหนองบั่วสาขาโพนขวาว
ม.6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
0623611806ยโสธรเขต1
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
0623611806
นายธนะวัฒน์ คลังมนตรี
0623611806
zamiizz123456@gmail.com
zamiizz006
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
19
2/12/2019, 12:31:5634050128บ้านป่าไร่
ม.8 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
045959163อุบลราชธานี เขต 5
นางบุณฑริกา. ขวัญยืน
0973428823นางสุมาลี. ชนะภัย0837277414nangy726i@gmail.com0837277414606
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
20
2/12/2019, 12:33:0847020091
โรงเรียนบ้านสมสะอาดอำเภอพังโคน
หมู่2 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลน
0899375858สกลนคร เขต 2
นางรุ่งฤดี สุนารักษ์
0933243128
นายศิริพันธ์ ศูนย์จันทร์
0899375858
siripan2513@gmail.com
Siripan25132513625625
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
21
2/12/2019, 12:35:3624010048
โรงเรียนวัดบึงตาหอม
หมู่ 14 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
0899846138สพป.ฉช.1นายอานุภาพ บุญธรรม0899846138นางดวงพร บุญสงค์0817827095
sawat7958@hotmail.com
duangboonsong668
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
22
2/12/2019, 12:38:33070156
วัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์)
20 หมู่1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
0624194092สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางราตรี โชคพานิชศิริ
0624192495
นางณิชานันทน์ จั่นเจริญ
0944194092
nichanun_t@hotmail.co.th
nichanuntn_ch200
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2565
23
2/12/2019, 12:38:3534050021
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
หมู่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นางสุนันทินี ไครศรี
0833641326นายธิติพงษ์ ยืนสุข0872400614
huaysamranschool@gmail.com
thiti413666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
24
2/12/2019, 12:42:4376020018บ้านหนองเขื่อน
ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
0871544552สพป. พบ. 2
รักษาราชการแทน นายทวีศักดิ์ ไม้แก้ว
0871544552นายสมโภช มุ่งดี0885422568
76020018@phetburi2.go.th
chaynongchaynong256069
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
25
2/12/2019, 12:44:0532010269โรงเรียนบ้านโนนลี
ม.11 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
08195580819558845845
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง
0819558845
นายชยานุกรณ์ กะมุติรา
0896260349--006มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
26
2/12/2019, 12:44:5934050228โรงเรียนบ้านนาห่อม
หมู่ 11 ตำบลนาห่อม. อำเภอทุ่งศรีอุดม. จังหวัดอุบลราชธานี
0อุบลราชธานี. เขต. 5นายไพรี. สายแวว0812658175
นางสาวจิราภรณ์. มาลาอุตม์
0881266026Jmalaut@gmail.comJee48213819666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
27
2/12/2019, 12:47:3795020063โรงเรียนบ้านปะเด็ง
ม.4 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
073373236สพป.ยะลา 3
นางสาววรรณี หนูชูสุข
0892949020
นายกิตติพงศ์ จิตตปาโล
0810922124
padeng.krupong@gmail.com
pong4106607
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
28
2/12/2019, 12:49:0624010082โรงเรียนวัดบางไทร
หมู่ 9 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
0830895352
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
0830895352นางสุนันท์ ถาวร0818641907
watbangsaischool0312@gmail.com
0818641907
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
29
2/12/2019, 12:51:0634050055โรงเรียนบ้านโชคชัย
หมู่7 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
0635079315
สพป.อุบลราชธานี เขต5
นายคฤหัส บุญเย็น0635079315นางสายฝน สวัสดิ์วร0628614496
phongfmi@hotmail.co.th
saiphongfmi644
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
30
2/12/2019, 12:51:1695020054บ้านไทยพัฒนา
หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
073206506สพป.ยล.3
นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
0883902822นายเอกพล อมรชาติ0987485735
thaipattana506@gmail.com
0987485735612
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
0
31
2/12/2019, 12:52:1132010157บ้านขวาวใหญ่
บ้านขวาวใหญ่ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
0968692024สพป.สุรินทร์ เขต 1นายไสว เที่ยงธรรม0968692024
นางสาวนราวดี ศรีวิเศษ
0930608856
bankhowyaischool.gmail.com
0930608856811
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
32
2/12/2019, 12:53:3224010022วัดเกาะจันทาราม
95 หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0897513017สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวสุคนธา ซินศิริ
0897513017นางดุษฎี ศรีอุไร0886261539
masteronestai1234@gmail.com
0886261539705
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2565
33
2/12/2019, 12:54:4747020121
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
227 ม.8 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นางสาวนราวดี จันทะนาม
0943857666
นางสาวพนิดา ฝ่ายขันธ์
0981099766
panidahally@icloud.com
hally1988636
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
34
2/12/2019, 12:55:4735010031บ้านใหม่ชุมพร
หมู่ที่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
045979334สพป .ยส 1
นางสาวมินตรา สายรัตน์
0619347545
นางนิดาวรรณ สมสะอาด
0872443192
nidawan5761@gmail.com
0872443192772
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไป รร ใกล้เคียงและทางหน่วยงานควรจัดรถรับส่งนรเพื่อความสะดวกแก่การสัญจร
35
2/12/2019, 12:56:0124010147
วัดสามกอ(วิรุฬห์ราษฏร์อุปถัมภ์)
72 หมู่ 2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
0651188840สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวมธุรดา บุญมาก
0651188840
นายเพิ่มยศ สร้อยสุวรรณ
0892565376
watsamkorschool@gmail.com
0892565376666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
36
2/12/2019, 12:57:3822010095
วัดวังหิน(เจียงบรรจงราษฎร์นุเคราะห์)
63/3 หมู่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
039609949สพป.จบ.1นายอุทิศ แสงผ่อง0899399753นางวรรณา ธัญญพืช0871357259thanwanna@gmail.comwanna6648600
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
37
2/12/2019, 14:09:4624010142
โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
หมู่ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
0833877700
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
นายสมภพ ประหยัด0833877700นายเทวา อุ่นอก0862459463kruthewa@rd.ac.th0862459464333
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
38
2/12/2019, 13:00:50711093
บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
หมู่​6​ ตำบลขี้เหล็ก​ อำเภอน้ำขุ่น​ จังหวัดอุบลราชธานี
0900403474สพป.อบ.เขต​ 5นายสายัณต์​ สำเภา0900403474
นางสาวปทุมมา​ ไชยช่วย
0910438336
Patummatan14@gmail.com​
0910438336006มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
39
2/12/2019, 13:15:5024010105วัดลาดยาว
2 หมู่ 5 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
0
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
0898903847
นางสาววรรณศิริ สวัสดี
0875387872
vanna_oy@hotmail.com
oyoy555323
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
40
2/12/2019, 13:04:2447020160บ้านหนองหลักช้าง
หมู่ 2 ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน
0981638717สกลนคร เขต 2
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
0981638717นายจอมพล เหมะธุลิน0811178936
jompon2012@gmail.com
0895740429888มีแนวโน้มจะยุบรวม2568
41
2/12/2019, 13:05:0636010159
บ้านโนนพันชาติกุดโดน
หมู่ 5 บ้านโนนพันชาติ ต. โนนสะอาด อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ
0
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น
0899459405
นายอนุรักษ์ ผดุงชนม์
0895814275
apple_fang5@hotmail.com
0895814275622
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
0
42
2/12/2019, 13:06:3724010022วัดเกาะจันทาราม
95 หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0897513017สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวสุคนธา ซินศิริ
0897513017นางดุษฎี ศรีอุไร0886261539
masteronestai1234@gmai.com
0886261539705
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2565
43
2/12/2019, 13:07:2534050064
บ้านหนองบัว(เดชอุดม)
บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
0สพป.อบ.5
นางสาววิมลพรรณ จังหัน
06103541408
นางสาววิมลพรรณ จังหัน
06103541408
bannongbua55.school@gmail.com
mydirection2600มีแนวโน้มจะยุบรวม2564
44
2/12/2019, 13:08:2834050044
โรงเรียนบ้านหม้อทอง
บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระเเซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0956139728
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกอุบลราชธานี เขต 5
นายมนูญ ผิวนวล0894273727นางณัชธิชา แสนยะมูล0874471537
mothong710265gmail.com
oil-1617822
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
45
2/12/2019, 13:09:1424010017
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
71/1 หมู่ 15 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
0895224218
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
0895224218
นายนรเสฏฐ์ พันธ์วิไล
0830720295
Nicaratham@gmail.com
noraset_20882
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
46
2/12/2019, 13:09:3934050030บ้านโพธิ์ไทร
หมู่ที่ 1 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
0897162691สพป.อบ.5นายอิทธิพล ศรไชย0895639971
นายสงคราม เจริญศิริ
0897162691
Somwanchanok@hotmail.com
somwanchanok@34050030
600มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
47
2/12/2019, 13:10:0834040066บ้านสวนสวรรค์
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0862613719
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายสฤษดิ์ สิงห์คง0862613719นายถวัลย์ เส่าะแสวง0817603619trakan23@hotmail.comthawan23007
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
48
2/12/2019, 13:10:18070156
วัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์)
20 หมู่ 1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
0624192495สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1
นางราตรี โชคพานิชศิริ
0624192495
นางณิชานันทน์ จั่นเจริญ
0944194092
nichanun_t@hotmail.co.th
nichanuntn_ch300
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2565
49
2/12/2019, 13:10:3236010070
โรงเรียนโพนทองพิทยา
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่พัฒนา ต.โพนทองพิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
0872435135
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นางบุญศิริ ประสานเนตร (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา)
0933433440นายสุวิทย์ ยิ่งหาญ0942247103Suwit5054@gmail.comSuwit505477
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
50
2/12/2019, 13:11:3124010071
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
35/1 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
0895413206
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
นางสำลี จำปาทอง0895413206
นางสาวสุนทรี แสงอุไร
0917244120
sangurai039@gmail.com
soonta039007
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
51
2/12/2019, 13:12:49100305โรงเรียนบ้านสงแคน
หมู่ที่6 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
0885956618
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
นายสมคิด เกินชัย0611415652
นายฌานพิเชษฐ์ ใจสบาย
0930582496
chankhun@hotmail.com
0930582496600
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
52
2/12/2019, 13:31:1424010003
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
หมู่่2 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
038981745
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
นางเนตรภิส นพเกตุ0804336981นายตุลา ภาสดา 0827497384kananza@gmail.comtulapasada004
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไม่มีแนวโน้มยุบรวมเนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขั้น เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ และทำMOU แลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
53
2/12/2019, 13:14:0824010113วัดบางผึ้ง
หมู่ 1 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
038134034ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
0653139945
นายสุรินทร์ เงินยอดรัก
0871090127-0871090127666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
54
2/12/2019, 13:15:3024010136
วัดดอนทราย(ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์)
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
0970977871
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายวิมล สมใจ0970977871
นายชาญณรงค์ ผ่องแผ้ว
0972425840
wimon.1963@hotmail.com
wimon.1963202
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
55
2/12/2019, 13:15:4624010008บ้านเกาะดอน
89 ม.5 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
0982835646
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
0982835646
นางสาวกรรณิการ์ ใสพลกรัง
0857661336
mod_knk@hotmail.com
modx_haha666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
56
2/12/2019, 13:16:0232010069บ้านโดนโอก
หมู่ 10 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
044042638สุรินทร์ เขต 1
นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม
0818797158นายสุริยา แพงเจริญ0956129694
beesuriya2519@gmail.com
suriya_2519_745มีแนวโน้มจะยุบรวม2564
57
2/12/2019, 13:17:2036010109ยางนาดีราษฎร์ดำรง
66 บ้านยางนาดี หมู่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นางอุไร กางกรณ์0610309426
นางฤทัยเพชร กำลังเลิศ
0979399146
am_geemdang@live.com
ruethaiphet800
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
58
2/12/2019, 13:17:3224010043โรงเรียนบ้านคลอง 21
เลขที่ 104 หมู่ 5 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
0653914266สพป.ฉช. เขต 1
นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
0653914266
นางกรรนิการ์ รามางกูร
0861488962kannikar@gmail.comkannikar0861488962644
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไม่มีนโยบายยุบรวม
59
2/12/2019, 13:21:5236010093
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
หมู่ 7 บ้านชีลองกลาง ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044870306ชัยภูมิ เขต 1นายฉัตรกุล พรมอ้น0811205512นางฉวีวรรณ สามหมอ0885724381
Chaweewansam@gmail.com
0885724381603
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
60
2/12/2019, 13:23:5022010018
โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
108 หมู่ 4 ตำบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
039391251สพป.จบ1นางพรรณรุจี สะอาด08952252240082322353100823223531300
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
0
61
2/12/2019, 13:23:5632010025บ้านตั้งใจ
หมู่ 1 ตำบลตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์
0814702692สพป.สุรินทร์ เขต 1นายวรพล วรธงไชย0814702692นายสุรินทร์ ไพรงาม0814702692
hiphop159banana@gmail.com
0814702692633มีแนวโน้มจะยุบรวม2563
62
2/12/2019, 13:24:22370243บ้านพุสวรรค์
211 ม.1 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
0845598164สพป.พบ2นายอนุพงศ์ ขันกา0871054921
นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาค
0845598164
sakunrat8164@gmail.com
sakunratj633
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
63
2/12/2019, 13:24:5334050233บ้านทองสวัสดิ์
ม.10 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0สพป.อบ.5
นายภูดิศ พิเศษนิธิกุล
0898650192นางอมลรัตน์ อินนา0892808798
Jootamas109@gmail.com
khunaor35666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
64
2/12/2019, 13:25:5824010045วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
1/1 หมู่ 2ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
0926739432นายไพฑูรย์ ผดุงกิจ0860788204
watpochalremrak@gmail.com
pitoon.01622
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไม่มี
65
2/12/2019, 13:26:0224010143
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองต้นหมัน ตำบล : คลองบ้านโพธิ์ อำเภอ : บ้านโพธิ์ จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ : 24140
0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
0897502802นางนิดหน่อย พวงทอง0898265105
nidnoy2503@hotmail.com
0898265105313
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2565
66
2/12/2019, 13:26:3376020076
โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)
หมู่ 6 ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
032588296เพชรบุรี เขต 2
นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง
0899991076
นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง
0899991076
76020076@phetburi2.go.th
koedjit13082533800มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
67
2/12/2019, 13:32:133340800322691บ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือย หมูู่ 8 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
0453700205สพป.อบ.๕
นางเบญญาภา สารีพันธ์
000000000นายวิชัย หารบุตร0982023783wichai_h@hotmail.co.th0982023783006
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไม่มี
68
2/12/2019, 13:32:4424010147
วัดสามกอ(วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
72 ม.2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
0651188840สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางสาวมธุรดา บุญมาก
0651188840
นายเพิ่มยศ สร้อยสุวรรณ
0892565376
watsamkorschool@gmail.com
0892565376333
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
69
2/12/2019, 13:33:2332010051บ้านระหาร
บ้านระหาร หมู่ 6 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
0816691965สพป.สุรินทร์ เขต 1นายปารมี นามโสม0816691965นายปารมี นามโสม0816691965
mrsanguan@gmail.com
4026096003
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
70
2/12/2019, 13:36:4744020199
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ
61 ม.6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
0935607772มหาสารคาม เขต 2นายอนุราช ลิลากุด0935607772นายภูธร ก้านจักร0801957665orbojos88@gmail.com0801957665663
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
71
2/12/2019, 13:37:1644020188โรงเรียนบ้านดอนหัน
112 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
0981829408
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
0855152865
นางสาววิไลจิตร ดงชะสิงห์
0898460393Wilaijit 17@gmail.com089-8460393611
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
ไม่มีแนวโน้ม
72
2/12/2019, 13:37:2234050210
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
ม.12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
045959298สพป.อบ.5
นายภาณุมาศ. พรหมกสิกร
0821377104
นางสาววารุณี. บุญกว้าง
0902963737Yingwrn@gmail.comYingying625616
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
73
2/12/2019, 13:39:1023010272บ้านดู่โศกโคกสะอาด
หมู่ที่ 9 บ้านดู่โศก ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์32000
0848366858
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายสมศักดิ์ ไหมทอง0848366858นางศสุธร ยืนยิ่ง0818644543
Sasuthorn123@gmail.com
-666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
74
2/12/2019, 13:40:3036010161บ้านลำชี
หมู่ 6 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
0905988798
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายสุทธิพร เมืองโคตร
0905988798นางสาวชฎาพร ต่อติด0996282261chadatot@gmail.com0996282261333
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
75
2/12/2019, 13:40:3544020225บ้านจอกขวาง
184 หมู่ 26 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
0840329506สพป.มหาสารคาม เขต 2
นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ
0840329506นายทวีวัฒน์ สมชาติ0817991482
taweewatsom@gmail.com
2297960633
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
2563
76
2/12/2019, 13:42:4590010056
บ้านดอนแบก(สุขประชา)
หมู่ 5 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
0810253992
ประถมศึกษา สงขลา เขต 1
นายอาทร เนคะมัชชะ0815439649
นางสาวชุติมา ธรรมขุนนุ้ย
0822651088
chutima.leklek@gmail.com
chutima1088633
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
77
2/12/2019, 13:43:2644020179้บ้านโคกสีทองหลาง
205 หมู่ 11 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
043901101สพป.มค.2
นายนาวา แก้วหานาม (รก.)
0982375164
นางนวลอนงค์ กางมาเทศ
0895720195
nualanong.195@gmail.com
ืnang nnk2510440
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
0
78
2/12/2019, 13:43:4734050210
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
ม.12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
045959298สพป.อบ.5
นายภาณุมาศ พรหมกสิกร
0821377104
นางสาววารุณี บุญกว้าง
0902963737yingwrn@hotmail.comyimgying666มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
79
2/12/2019, 13:44:4924010066บึงเทพยา
หมู่ 11 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
038088563สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวสมร ระยับศรี0870309863
นางสาวอุไรวรรณ ขันธวิชัย
0933383087
kantawichai84@gmail.com
0933383087666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
80
2/12/2019, 13:45:0532010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ม.4 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิจ.สุรินทร์
0918270428สุรินทร์ เขต 1
นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง
0862622828
นายปิยะนันท์ นอบน้อม
0918270428
piyanannobnom@gmail.com
piiya2505825585มีแนวโน้มจะยุบรวม
จะยืนยันไม่ขอยุบรวม
81
2/12/2019, 13:46:561032010156
โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
044150237
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายบุญทิศ อุ้มบุญ0818765298ปัทมนันท์ จิตรหาญ0879777806
pattamanan806@gmail.com
noopoybaby8810
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
82
2/12/2019, 13:47:5676020078วัดม่วงงาม
หมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
0988268369เพชรบุรี เขต 2
นางอรวรรณ เกตุรัตน์
0988268369
นางอรวรรณ เกตุระตน์
0988268369romeatom@gmail.com0810180534255825613มีแนวโน้มจะยุบรวม
83
2/12/2019, 13:48:5032010299โรงเรียนบ้านพะเนา
โรงเรียนบ้านพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร 081-7608553
0817608553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท์ เขต 1
นายจตุรานนท์ ถือชาติ
0817608553นายอิสรา โสแก้ว0837448542
somyisimong2@gmail.com
jaturanont006
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
84
2/12/2019, 13:53:4036010077
บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
หมู่ที่ 5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
0988962829สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
0988962829
นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
0988962829krugay14@gmail.com0988962829644
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
85
2/12/2019, 13:49:1034050072
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
หมู่ 7 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
0944594603
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายประจักร ศรีแก้วทุม
0876552619
นางโชติกา ท้าวอนนท์
0641592856
supaporn04020826@gmail.com
0641592856634
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
86
2/12/2019, 13:53:1676020114บ้านแม่คะเมย
99 ม. 5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
0806558105สพป.พบ.2
นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว
0806558105
นางดาริญา ชินะตังกูร
0895515899
dariya_sodsri@hotmail.com
kading_da322
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
87
2/12/2019, 13:54:0844020175บ้านโคกใหญ่วิทยา
166 ม.17 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
0856808105เขต 2นางทองบน มาระตา0856808105นางสุพัตตา ลาวัลย์0933508734--
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
88
2/12/2019, 13:55:2734050227
โรงเรียนบ้านหนองถาวร
หมู่ 2 บ้านหนองถาวร ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
0981279414
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายจรัล สารีพันธ์0981279414
นางสาวจิรภรณ์ จันทร์สมาน
0943714884
chansaman.1984@gmail.com
์ninginkping2559623มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
89
2/12/2019, 13:58:4066020019บ้านหนองหวาย
หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
0899609695สพป.พิจิตร เขต 2นายสมคิด ศรีบุบผา0899609695
นางยุพารัตน์ สายพัฒนะ
0872034548
yuparut_sai@hotmail.com
ann_yuparat622มีแนวโน้มจะยุบรวม-
90
2/12/2019, 13:56:1922010003
โรงเรียนวัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฎร์ประสิทธิ์)
ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
093320721สพป.จบ.1
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
0819839415
นางสาวไอรดา เหมวิภาต
0861099038kohtanod@gmail.comgift.za633
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
91
2/12/2019, 13:56:4234050124บ้านคำม่วง
หมู่ 3 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
0972803137สพป.อบ5นางนพดา ศรีคะเณย์0934356876
นางสาวลัดดาวัล์ย์ ผดาวัลย์
0972803137
Iaddawanpadawan@gmail.com
Iaddawan@34050124
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
92
2/12/2019, 13:56:5332010057
โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ
หมู่ 8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0925598555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 1
นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์
0925598555
นางสาวมาริษา คำพาวงศ์
0911377440
por_ba24@hotmail.com
Ammarylb443มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
93
2/12/2019, 13:58:0522010029
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์(สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
๗๙/๒ หมู่ ๙ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
0819828088สพป.จบ.1
นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์
0819828088
นางสาวกุลพัชร ศิรินานุวัฒน์
0943904457
phet-love@hotmail.com
palaphetphet117
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
94
2/12/2019, 14:08:5024010003
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
หมู่ 2 ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
038093614
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
นางเนตรนภิส นพเกตุ0804336981นายตุลา ภาสดา0827497384kananza@gmal.comtulapasada000
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
95
2/12/2019, 13:59:1552010128
บ้านข่อยมิตรภาพที่110
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
0801201483ลำปางเขต1นายมานพ สิทธิกูลนะ0801201483นางจำเนียร เทพา0828956958
kafayan_123@hotmail.com
porn_1112006
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
0
96
2/12/2019, 13:59:2924010053สุเหร่าสมอเอก
ม.7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
0898864345
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
0898864345
นายรังสฤษดิ์ ธนะเพชรพิบูลย์
0819153274t.rungsarid@gmail.com0819153274666
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
97
2/12/2019, 13:59:5324010071วัดบึงน้ำรักษ์
ม.8 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
0631591465
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
นายกฤษณะ ซื่อสัตย์0631591465นายเตวิช สีเนหะ0622642299taewich@kw.ac.thtaewishu006
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
-
98
2/12/2019, 14:00:5632010174บ้านข่า
บ้านข่า หมู่ 7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
0872507016สพป.สร.1นายวิโรจน์ โอษฐงาม0872507016
นางสาวชญาดา มั่นจิตร
0621397893
Ladawan.munjitdada@gmail.com
080835_dada551
ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม
99
2/12/2019, 14:04:1034050227บ้านหนองถาวร
หมู่ 2 บ้านหนองถาวร ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
0981279414
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายจรัล สารีพันธ์0981279414
นางสาวจิรภรณ์ จันทร์สมาน
0943714881
chansaman.1984@gmail.com
ninginkping2559666มีแนวโน้มจะยุบรวม2565
100
2/12/2019, 14:08:2676020116บ้านเขากลิ้ง
หมู่ 2 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
0843168327เพชรบุรีเขต 2
นางสาวอาทิตย์ โกงกาง
0843168327
น.ส.ธนนันท์พร พัฒนผลสุขุม
0979848707
Chan.lovely@ hotmail.com
0979848707600มีแนวโน้มจะยุบรวมพ.ศ.2564
Loading...