แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEGHIJLMQRSTUV
1
ประทับเวลา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุล
อายุ (ปี)
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาล(10หลัก)
สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงพยาบาล/สถาบัน
รายละเอียดที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทการสมัคร
อาหารการชำระเงิน
2
27/9/2019, 10:24:04นางมณฑิกา
แต่แดงเพชร
384711184698โรงพยาบาลทับสะแกนางมณฑิกา แต่แดงเพชร (3,600)
0865934926
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 27/09/2562
3
1/10/2019, 10:41:18นางอภิรวีเชียงเอม454511080905รพ.ตราด
ออกในนามผู้เข้าอบรม นางอภิรวี เชียงเอม(3800บาท)
0810036189
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
อิสลาม
ชำระแล้ว 02/10/2562
4
1/10/2019, 10:45:52นางนิตย์
อุ่นบางหลวง
484511091813รพ.ตราดออกในนามนางนิตย์ อุ่นบางหลวง(3800บาท)
0843629729
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 02/10/2562
5
1/10/2019, 11:11:34นางสาวศรีนวล
เอมพิทักษ์
444411191483รพ.ตราดออกในนามนางสาวศรีนวล เอมพิทักษ์(3800บาท)
0819492199
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 02/10/2562
6
2/10/2019, 11:59:13นางสาว
ศิริรัตน์
ยินดีโช4511174003โรงพยาบาลตากสิน
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 10 ห้อง 1001-1003 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 204 5633 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 ท่านดังนี้ 1.นางสาวศิริรัตน์ (3600 บาท) 2.นางสาวจินตนา (3600 บาท)
020219800
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
7
2/10/2019, 12:03:11นางสาวจินตนาภูกาบิน5811262803โรงพยาบาลตากสิน
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั้น 10 ห้อง 1001-1003 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010 554 204 5633 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัครดังนี้ 1.นางสาวศิริรัตน์ (3600 บาท) 2.นางสาวจินตนา (3600 บาท) ยอดรวม 7200 บาท
0879953952
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
8
3/10/2019, 14:13:33นางสาวบัวหลวงวิมุตกูล355011201302สถาบันประสาทวิทยานางสาวบัวหลวง วิมุตกูล
0846441268
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
9
7/10/2019, 12:00:26นางสาวกชพรพงษ์แต้355111204539
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เลขที่ผู้เสียภาษี 0994001035229 ที่อยู่ 319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวกชพร พงษ์แต้ (3,800 บาท) 2. นางสาวทิพนันท์ ปันคำ (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0857068282
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 17/10/2562
10
9/10/2019, 9:02:30นางสาวคณานุชคำดี275711254570โรงพยาบาลไทยนครินทร์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1.นางสาวคณานุช คำดี (3,800 บาท) 2.นางสาวอนุชสรา อิ่มพลี (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0910050448
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
11
9/10/2019, 9:08:54นางสาวอนุชสราอิ่มพลี285711251028โรงพยาบาลไทยนครินทร์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้าสมัคร 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ 1.นางสาวคณานุช คำดี (3,800 บาท) 2.นางสาวอนุชสรา อิ่มพลี (3,800 บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
0817234149
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
12
9/10/2019, 11:03:30นางสาววรรณิศา
คล้ายโพธิ์ทอง
315411221751โรงพยาบาลนครปฐมนางสาววรรณิศา​ คล้ายโพธิ์ทอง
0844144824
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 09/10/2562
13
10/10/2019, 12:59:57นางสาวมยุรฉัตร
ตันดุลยเสรี
246211297537
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนก W6
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)
026259000
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
14
10/10/2019, 13:06:16นางสาวศิริกุล
บุญอินทร์
444511032453
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนก ICU3
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท)
026259000
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
15
10/10/2019, 13:10:01นางสาวพิศมัยโอมารกุล504511032790โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขที่ผู้เสียภาษี 099300013257 สาขา 00001ที่อยู่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ให้ผู้สมัคร4คนตามรายชื่อดังนี้1.นส.กรุณา ริมชัยสิทธิ์(3,800บาท)2.นส.มยุรฉัตร ตันดุลยเสรี(3,800บาท)3.นส.ศิริกุล บุญอินทร์(3,600บาท)4.นส.พิศมัย โอมารกุล(3,800บาท)ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท)
026259000
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
16
10/10/2019, 14:33:06นางสาว
ศิริลักษณ์
ไชยลังการ
275811257782โรงพยาบาลราชวิถีออกในนามผู้เข้าอบรม
0870648472
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
17
10/10/2019, 19:59:48นางนันทนา
กิตติวิริยะ
425411044042โรงพยาบาลราชวิถีนางนันทนา กิตติวิริยะ
0851887348
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
18
11/10/2019, 7:35:13นางสาว
ศิริลักษณ์
จิระศักดิ์
424711186271โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาวศิริลักษณ์ จิระศักดิ์
0813772088
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 12/10/2562
19
11/10/2019, 8:10:16นางสาวพัชราตันเต็ง285711252548โรงพยาบาลพุทธโสธร
พัชรา ตันเต็ง 86/4 หมู่5 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
0896085229
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
20
11/10/2019, 11:12:43นางสาวฐิติมาอาวะโต404411163354โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นางสาวฐิติมา อาวะโต
0896581766
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 14/10/2562
21
11/10/2019, 11:40:38นายณัฐภัทร
จันทร์ประเสริฐ
236111285728โรงพยาบาลพุทธโสธรนายณัฐภัทร จันทร์ประเสริฐ
0848692515
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 11/10/2562
22
11/10/2019, 12:54:24นางสาวพรทิพย์
สำริดเปี่ยม
305411222377
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0863642133
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
23
11/10/2019, 13:00:45นายอติภัทร
พรมสมบัติ
265811258745
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทะบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
036266170
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
24
11/10/2019, 13:10:12นางสาวอรุณีไชยฤทธิ์514511032209
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0813403817
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
25
12/10/2019, 14:36:42นางสาวจิดาภา
อ่วมวิไลย
414411158903
ห้องผู้ป่วยหนัก/โรงพยาบาลสิงห์บุรี
1.นางสาวจิดาภา อ่วมวิไลย(3,800)
0843401223
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
26
13/10/2019, 10:44:25นางสาวเมทินี
มหาศักดิ์ศิริ
246111289599โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาว เมทินี มหาศักดิ์ศิริ
0875829872
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 13/10/2562
27
14/10/2019, 9:49:54นางสาวจีรภาตันเต็ง305511233534โรงพยาบาลพุทธโสธรนางสาวจีรภา​ ตันเต็ง
0805815436
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
28
15/10/2019, 8:59:36นางสาว
กรรณิการ์
กาญจนาทิพย์
285711250239โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105534080824
0945695429
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
29
15/10/2019, 10:04:38นางพวงเพ็ญ
อสุรินทร์
474511036733โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ออกในนาม บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่ 8 หมู่2 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง เลขที่ผู้เสียภาษี0105545082831
038921999
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
30
15/10/2019, 13:17:35นางจารุวรรณ
อิทธโยภาสกุล
434611083191รพ.พุทธโสธรนางจารุวรรณ อิทธโยภาสกุล
0814815500
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 15/10/2562
31
15/10/2019, 16:41:30นางสาวรุจิรา
คำบุญเรือง
374711181406โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0993000132157 1.นส.รุจิราคำบุญเรือง(3,800บาท) 2. นส.จิระวรรณ ไชยยาน(3,800บาท) ยอดรวมทั้งสิ้น 7,600 บาท
053921753
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
32
16/10/2019, 8:24:01นางสาวสุมณฑา
พิชัยรักษ์
335211211749
รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวสุมณฑา พิชัยรักษ์ฝ่ายบริการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์
0867489617
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
33
16/10/2019, 10:48:59นางสาวสมพรจันสมุทร374811191857โรงพยาบาลราชวิถี
ออกในนามผู้เข้าอบรม ที่อยู่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0861139993
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
34
16/10/2019, 12:54:03นางสาวจิระวรรณไชยยาน275711254504โรงพยาบาลเเมคคอร์มิคนางสาวจิระวรรณ ไชยยาน
0846176114
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
35
16/10/2019, 17:13:26นายกิติพงษ์หงษ์คำ305511234604โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขที่ผู้เสียภาษี 0105534080824
0945695429
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
36
16/10/2019, 17:52:43นางสาวรมณีย์โมสิโก325311217048
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รพ.สงขลานครินทร์
น.ส.รมณีย์ โมสิโก หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รพ.สงขลานครินทร์ ต.คอหอส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0826657712
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 16/10/2562
37
17/10/2019, 11:51:01นางสาวศิวาพรศรีสุข4511043196โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
022657777
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
38
17/10/2019, 11:53:30นางสาว
เขมิกากาญจน์
เกตุประทุม
4311157715โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด เลขที่ 53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
022657777
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
39
17/10/2019, 13:14:40นางสุปราณีฉิมมามี355011201532รพ.นครธน
บริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัด เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
0917298764
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
40
17/10/2019, 19:17:30นางสาวทิพนันท์ปันคำ5011199703
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 319 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994001035229
0839953334
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 17/10/2562
41
18/10/2019, 8:45:44นางสาวอำภามาลาคำ29561124915โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่8 หมู่2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร
038921999
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
42
18/10/2019, 10:55:48นางสาวพรทิพย์
เธียรกุศล
434811102697รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีพรทิพย์ เธียรกุศล
0933485612
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 03/11/2562
43
18/10/2019, 12:31:51
นาวาตรีหญิง
ศรินยา
ฉันทะปรีดา
444511054582รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้านาวาตรีหญิง ศรินยา ฉันทะปรีดา
0992495112
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
44
18/10/2019, 12:43:46นางสาว
ปรียาภรณ์
นามคำ255921269673โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
450/4 ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
0823484529
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
45
18/10/2019, 12:44:04นางสาว
เบ็ญ​จ​มาภรณ์​
สุข​เย็น​325211208456โรงพยาบาลสิงห์บุรี​นางสาวเบ็ญจมาภรณ์​ สุขเย็น​ (3800บาท)
0863698494
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
46
18/10/2019, 14:11:20นายวัฏธรรมคำขจร275911265676โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 ม.5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นายวัฏธรรม คำขจร(3800บาท)
0890700674
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
47
18/10/2019, 14:39:43นางสาวฐิตา
วาณิชสรไกร
256011274347โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวฐิตา วาณิชสรไกร (3800บาท)
0869282445
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
48
18/10/2019, 15:50:52นางสาวจริยา
อนุวัฒนวงศ์
315311217015รพ.หาดใหญ่ออกในนามนางสาวจริยา​ อนุวัฒนวงศ์
0918460327
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
49
18/10/2019, 16:42:42นางสาวอัจฉราศรีพลพา255911270536โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่ 5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวอัจฉรา ศรีพลพา(3,800บาท
0901323534
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 19/10/2562
50
18/10/2019, 18:20:40นางสาวสมปองทองศรี544511047795รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรีนส.สมปอง ทองศรี ผู้เข้าอบรม
0841618635
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
51
18/10/2019, 21:17:50นางสาวรักตะวันสนกิจ236111284911โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 74 หมู่5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวรักตะวัน สนกิจ (3,800บาท)
0640372727
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 18/10/2562
52
19/10/2019, 17:06:42นางประไพ
พัฒนบรรจงกุล
464511061805
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาล หาดใหญ่
โรงพยาบาล หาดใหญ่ เลขที่ผู่เสียภาษี 0994000580738 ที่อยู่ 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร1 คนตามรายชื่อด้งนี้ นาง ประไพ พัฒนบรรจงกุล (3600บาท)
0819575991
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
53
19/10/2019, 22:01:17นาง
พิมพ์ลภัส
สุทธิรักษ์
464511005083
แผนกผู้ป่วยหนัก/โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
นางพิมพ์ลภัส สุทธิรักษ์
0897540688
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
54
20/10/2019, 0:59:08นาย
สถิตย์พงษ์
ภูงามดี285711249782โรงพยาบาลอุดรธานีผู้เข้าอบรม
0800122042
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
55
20/10/2019, 2:35:55นางสาว
ภัทรานิษฐ์
เมืองเจริญ
275911263833
260 หมู่1 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ICUศัลยกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
260 หมู่1 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ICUศัลยกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 จ่ายค่าลงทะเบียนนางสาวภัทรานิษฐ์ เมืองเจริญ (3,800บาท)
0956434195
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
56
20/10/2019, 9:51:50นางนงลักษณ์อู่สิน434911042214
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0819815760
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
57
20/10/2019, 22:17:07นางสาวธันยากรนันทวงษ์5511235976
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
บริษัทเมดไลน์ จำกัด 30 อาคารเชียร์วีว่า ชั้น 4 ถนนลาดกระบัง กทม 10520 เลขผู้เสียภาษี 0105532083648 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ 2 ท่าน 1.นส ธันยากร นันทวงษ์ 3800 2. นส พัชรี กันธะวงค์ 3800 รวม 7600
0867314158
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 20/10/2562
58
20/10/2019, 22:18:17นางสาวพัชรีพร
กันธะวงค์
6111282255
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
บริษัทเมดไลน์ จำกัด
0867314158
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 20/10/2562
59
21/10/2019, 9:40:46
ว่าที่ ร.ต.หญิง
มัลลิกา
อู่ทรัพย์
305511234182รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าว่าที่ ร.ต.หญิง มัลลิกา อู่ทรัพย์
0830503184
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 21/10/2562
60
21/10/2019, 9:45:25นางจงกลทองแผ่424311156402โรงพยาบาลสระบุรีนางจงกล ทองแผ่
0830071730
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
61
21/10/2019, 9:55:24นางสาวธันวาพร
จันทรางศุ
434711183672รพ.สระบุรีน.ส.ธันวาพร จันทรางศุ
0899003126
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
62
21/10/2019, 13:44:03นางสาวปัทมา
เกิดไพบูลย์
246111284613โรงพยาบาลสมุทรสาครออกในนามนางสาวปัทมา เกิดไพบูลย์
0827825376
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
63
21/10/2019, 16:24:49นางสาวอรพรรณ
หงษ์เวียงจันทร์
256011280377พระปกเกล้าอรพรรณ หงษ์เวียงจันทร์
0830310527
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 03/11/2562
64
22/10/2019, 9:11:06นางสาวรอฮานาหมานเต๊ะ325411227223โรงพยาบาลสงขลาออกในนามผู้เข้าสมัคร
0634132663
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
อิสลาม
ชำระแล้ว 03/11/2562
65
22/10/2019, 9:34:11นางสาวเบญจพร ยินดีสุข5511231724โรงพยาบาลชลบุรีออกในนามผู้เข้ารับการอบรม
0850839941
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
66
22/10/2019, 9:58:00นางสาวอเทตยา
บัวสุคนธ์
305711254918โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
บริษัท โรงพยาบาล จำกัด เลขที่8 หมู่2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี0105545082831 จ่ายค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัคร 3 คนตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวอเทตยา(3,800บาท)2.นางอำภา(3,800บาท)3.นางพวงเพ็ญ(3,800บาท)ยอดรวมเงินทั้งสิ้น11,400บาท)
0824262565
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
67
22/10/2019, 11:12:13นางลักขณากองจำปา424311158300
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เลขที่165 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จ่ายค่าลงทะเบียนผู้สมัคร1.นางลักขณา กองจำปา ยอด38,00บาท
0870494640
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
68
22/10/2019, 11:30:14นางสาวสายฝนโยริบุตร404511166686โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานางสาวสายฝน โยริบุตร
0943844321
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
69
22/10/2019, 13:46:14นางสาว
ณัชธ์จานัน
กิติอภิรักษ์
5911269616โรงพยาบาลชลบุรีออกใบเสร็จในนามผู้เข้ารับการอบรม
0917870162
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
70
22/10/2019, 17:32:16นางสาวราชาวดี
สุวรรณกลาง
325311220493รพ.มหาราช นครราชสีมานางสาวราชาวดี สุวรรณกลาง (3,800)
0960017330
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 22/10/2562
71
22/10/2019, 17:53:54นางสาววิกานดามงคล256011273361โรงพยาบาลลำปางน.ส.วิกานดา มงคล
0813573861
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
72
22/10/2019, 17:56:09นางสาวปัทมาปิมมา275911266385โรงพยาบาลลำปางน.ส.ปัทมา ปิมมา
0907590370
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
73
23/10/2019, 3:21:14นางสาวภัชธีญามูลสาร295611247572โรงพยาบาลสมุทรสาครนางสาวภัชธีญา มูลสาร
0984694892
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 23/10/2562
74
23/10/2019, 17:15:28นางสาว
พัชรีรัตน์
พรชนะกานนท์
246111283952โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าออกในนามผู้เข้าอบรม
0824554513
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
75
24/10/2019, 9:40:12นางสาวณฐยาเบญจพล5911270403โรงพยาบาลชลบุรีออกใบเสร็จในนามผู้เข้ารับการอบรม
0827977879
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
76
24/10/2019, 11:30:27นางสาว
ชนนิกานต์
ล้วนกล้า275711251054โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกในนามผู้เข้าอบรม
0854956298
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
77
24/10/2019, 12:20:29นายอนุชาชิณบุตร285711253948
โรงพยาบาลอุดรธานี หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นายอนุชา ชิณบุตร (3800)หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุดรธานี บ้านเลขที่33 ถนนเพาะนิยม อำเภอเมือง อุดรฯ
0885613927
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
78
24/10/2019, 12:26:12นางสาวสายพิณ ยอดกุล394511174819โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกในนามผู้เข้าอบรม
0851025510
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
79
24/10/2019, 13:05:26
เรืออากาศเอกหญิง
อินทิราไชยณรงค์325211209739วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศออกในนามผู้เข้าอบรม
0922978293
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
วิทยากรวันที่ 8 พย 62
80
24/10/2019, 13:35:26นางสาว
ศิรินันท์
ศรีสวัสดิ์
494511010130
ฝ่ายพยาบาลผู้ป่วยใน อาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0814456613
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
81
24/10/2019, 13:38:29นาง
ดารารัตน์
เวียงสิมา
414311154569
ส่วนพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0863616528
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
82
24/10/2019, 13:44:47นางจีรพรรณ
ศรีสุชาติ
514511057853
ส่วนผู้ป่วยนอก อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0618250917
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
83
24/10/2019, 13:58:59นางสาวนันทนา ยะแสง315611245811
หอผู้ป่วย 6-2 โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0899111796
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
84
24/10/2019, 14:01:57นางสาวผุสรัตน์
อินต๊ะราชา
275711250291
แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107528000018 ที่อยู่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จ่ายค่าสมัครให้ผู้อบรม 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ 1.นางสาวศิรินันท์ ศรีสวัสดิ์(3,800บาท) 2.นางดารารัตน์ เวียงสิมา(3,800บาท) 3.นางจีรพรรณ ศรีสุชาติ(3,800บาท) 4.นางสาวนันทนา ยะแสง(3,800บาท) 5.นางสาวผุสรัตน์ อินต๊ะราชา(3,800บาท) ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 19,000 บาท
0864869260
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 1/11/2562
85
24/10/2019, 14:13:35นางจิดาภา
ลีลาถาวรกุล
434611104191รพ.สมุทรสาครออกในนามผู้เข้าอบรม
0985491416
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
86
24/10/2019, 14:44:41นางสาววราพรหวังสม5811256463โรงพยาบาลชลบุรีออกในนามผู้เข้ารับการอบรม
0880048982
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
87
24/10/2019, 14:59:19นางสาวสุจิรายังอยู่275711254859โรงพยาบาลสมุทรสาคร
49/201หมู่4 หมู่บ้านเบจทรัพย์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นางสาว สุจิรา ยังอยู่ (3,800บาท)
0869976114
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
88
24/10/2019, 17:27:40นางวาสนา
น้ำพลอยเทศ
295611240465โรงพยาบาลบางละมุงนางวาสนา น้ำพลอยเทศ 3,800บาท
0857827904
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
**ชำระวันประชุม
89
24/10/2019, 17:52:25นางสาวอรณิชชาศรีสงค์266121283227โรงพยาบาลมิชชั่นมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอล (โรงพยาบาลมิชชั่น)
022821100
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
90
24/10/2019, 19:33:02นางสาวภารดีชัยรัตน์414411161212โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนางสาวภารดี ชัยรัตน์ (3600)
0815366853
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
91
25/10/2019, 4:03:13นางสาวศศิธรมีเดช255911266282โรงพยาบาลสมุทรสาครนางสาวศศิธร มีเดช
0834795573
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 27/10/2562
92
25/10/2019, 8:21:46นางสาวสุจินดา
สถิรอนันต์
464511091825
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นางสาวสุจินดา สถิรอนันต์
0994692295
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 30/10/2562
93
25/10/2019, 9:30:09นางนิ่มนวล
ชูยิ่งสกุลทิพย์
494511019842รพ.ระยองนางนิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์
0870580712
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
94
25/10/2019, 9:37:11นางสาวนฤมล พูลทอง255911270847โรงพยาบาลสมุทรสาคร
1500 ถนน เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
0895477894
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 2/11/2562
95
25/10/2019, 11:09:20นางสาวปัทมา
ดีประเสริฐ
424711187306โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นางสาวปัทมา ดีประเสริฐ
0895138555
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 28/10/2562
96
25/10/2019, 12:02:01นางสาว
จิรัฐติกาล
วันทอง394911170642
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัด ลพบุรี
ออกในนามผู้เข้าอบรม
0866617199
สมาชิกชมรมฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,600 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
97
25/10/2019, 12:02:48นางสาวสิริมายอดสนิท275811263082โรงพยาบาลพัทลุง​ออกในนามผู้เข้าอบรม
0653965625
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 29/10/2562
98
25/10/2019, 12:33:26นาง
ธิดารัตน์​
นันท​พงศ์​ไพศาล​
375311171846โรงพยาบาล​ระยอง​ออกในนามผู้อบรม
0881991494
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 25/10/2562
99
25/10/2019, 14:37:18นางสาวณัฐนันท์
แก้วมีศรี
246011276429โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาวณัฐนันท์ แก้วมีศรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เลขที่ผู้เสียภาษี 4821000508
0884495464
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 24/10/2562
100
25/10/2019, 15:09:48น.ส.จินตนากลั่นสี375211211443รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
0616814841
บุคคลทั่วไป(ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท)
ธรรมดา
ชำระแล้ว 31/10/2562
Loading...