KAS_knihovna_katalog_cinsky
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
fIDSignaturaNázevDalší názevČínský název (ve znacích)Samostatná přílohaDílAutorAutor (ve znacích)PřekladatelVydáníEdiceNakladatelNakladatel znakyNázev časopisu/sborníkRočníkČísloMísto vydáníRok vydáníISBNPočet stranCenaJazykZemě vydáníObsah dílaZdrojPoznámka
2
Teorie literaturyHWX
3
PH627HWX1Zhongguo xin wenxueshi gao中國新文學史稿 1Wang, Yao王瑤xinwenyi chubanshe新文藝出版社Shanghai195431011,900 元čínsky PRCdějiny novodobé literaturyKAS
4
PH628HWX1Zhongguo xin wenxueshi gao中國新文學史稿 1Wang, Yao王瑤xinwenyi chubanshe新文藝出版社Shanghai195431011,900 元čínsky PRCdějiny novodobé literaturyKAS
5
KT645HWX2Dangdai wenxue gaiguan当代文学概观kolektiv autorů1Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing198010209.34711.40 元čínsky PRCteorie literaturyKAS
6
MPHWX3Rú lín wàishǐ yán jiū lùnjí儒林外史硏究論集kolektiv autorůZuòjiā chūbǎn shè作家出版社Peking19551485,3 元čínskyPRCklasická literaturaKAS
7
MPHWX4Lùn rú lín wàishǐ論儒林外史Hé Mǎnzi何滿子著Shànghǎi chūbǎn gōngsī chūbǎn上海出版公司出版Shanghai1954772,5 元čínskyPRCklasická literaturaKAS
8
MPHWX5Hóng lǒu mèng yánjiū紅摟夢研究Yú Píng Bózhe俞平伯著Táng dì chūbǎn shè棠棣出版社Guangdong19532729,7 元čínskyPRCklasická literaturaKAS
9
KTHWX6Hui yi Lu Xun囘憶魯迅Ping, Xuefeng馮雪峯2Renmin wenxue chubanshe人民文学 Beijing19532016,300 元čínskyPRCnovodobá literatura
10
KTHWX7Lu Xun zai sha men魯迅在厦門Chen, Mengshao陳夢韶1Zuojia chubanshe作家出版社Beijing1954763,400 元čínskyPRCnovodobá literatura
11
KTHWX8Lu Xun san lun魯迅散論Xue, Wei雪葦Xin? yi chubanshe新?艺出版社Shanghai19532076,300 元čínskyPRCnovodobá literatura
12
KTHWX9Lu Xun sixiang de luoji fazhan魯迅思想的邏輯發展Hua, Gang華崗1Xin? yi chubanshe新?艺出版社Shanghai19532287,600 元čínskyPRCnovodobá literatura
13
KTHWX10Lu Xun zuopin de fenxi魯迅作品的分析Zhu, Tong朱彤1Dongfang shudian东方书店Shanghai19531435,400 元čínskyPRCnovodobá literatura
14
MPHWX11Lùn jīn shèng tàn píng shuǐhǔ zhuàn論金聖歎評水滸傳Hé, Mǎnzi何滿子Shànghǎi chūbǎn gōngsī上海出版公司Shanghai19541163,7 元čínskyPRCklasická literaturaKAS
15
MPHWX12Wénxué yánjiū jíkān第一冊文学研究集刊kolektiv autorůRénmín wénxué chūbǎn shè人民文学出版社Peking195514447 元čínskyPRCklasická literaturaKAS
16
AVHWX13Xinwenyi lun ji新文藝論集Ai, Qing艾靑3Xinwenyi chubanshe新文藝出版社Šanghaj19531234000元čínskyČLRpoezie; teorieKAS
17
VPHWX14Lu Xun pipan鲁迅批判Li, Changzhi李长之1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社Beijing20037-200-04710-418311.00 元čínskyPRCstudie o Lu Xunově tvorběKAS
18
PHHWX14aLu Xun pipan鲁迅批判Li, Changzhi李长之1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社Beijing2,0037-200-04710-418311.00 元čínskyPRCstudie o Lu Xunově tvorběKAS
19
VPHWX15Jiu xi xin tan旧戏新谈Huang, Shang黄裳1Xiao shuBeijing chubanshe北京出版社Beijing 20047-200-04737-620712.00 元čínskyPRCdivadlo, rozbor některých aspektů divadelních dělKAS
20
DSHWX16Waiguo wenhua yu zhongguo shehuizhuyi wenxue外国文化与中国社会主义文学Zeng, Qingyuan曾庆元1Wuhan daxue chubanshe 武汉大学出版社Wuchang19967-307-0214-42 + 6 + 2849.80 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
21
TMHWX17-IZhongguo wenxueshi gangyao 先秦、秦汉文学中国文学史纲要Chu, Binjie褚斌杰2Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20017-301-00048-03 + 35317 元čínskyPRCliteratura období před dynastií Qin, literatura dynastií Qin a HanKAS
22
LSHWX17-IaZhongguo wenxueshi gangyao 先秦、秦汉文学中国文学史纲要Chu, Binjie褚斌杰2Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20027-301-00048-03 + 35317 元čínskyPRCliteratura období před dynastií Qin, literatura dynastií Qin a HanKAS
23
TMHWX17-IIZhongguo wenxueshi gangyao 魏晋南北朝 隋唐五代文学中国文学史纲要Yuan, Xingpei袁行霈3Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20017-301-00049-94 + 26914 元čínskyPRCliteratura dynastií Wei, Jin, Severních a jižních dynastií, dynastií Sui a TangKAS
24
LSHWX17-IIaZhongguo wenxueshi gangyao 魏晋南北朝 隋唐五代文学中国文学史纲要Yuan, Xingpei袁行霈3Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20027-301-00049-94 + 26914 元čínskyPRCliteratura dynastií Wei, Jin, Severních a jižních dynastií, dynastií Sui a TangKAS
25
TMHWX17-IIIZhongguo wenxueshi gangyao 宋辽金元文学中国文学史纲要Li, Xiusheng李修生2Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20007-301-00050-24 + 26314 元čínskyPRCliteratura dynastií Song, Liao, Jin a YuanKAS
26
LSHWX17-IIIaZhongguo wenxueshi gangyao 宋辽金元文学中国文学史纲要Li, Xiusheng李修生2Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20027-301-00050-24 + 26312 元čínskyPRCliteratura dynastií Song, Liao, Jin a YuanKAS
27
TMHWX17-IVZhongguo wenxueshi gangyao 明清文学中国文学史纲要Li, Xiusheng李修生1Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing19987-301-01446-54 + 2559.20 元čínskyPRCliteratura dynastií Ming a QingKAS
28
LSHWX17-IVaZhongguo wenxueshi gangyao 明清文学中国文学史纲要Li, Xiusheng李修生2Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing20027-301-01446-54 + 25512 元čínskyPRCliteratura dynastií Ming a QingKAS
29
TMHWX18Shi lun诗论Zhu, Guangqian朱光潜2Shenghuo·Dushu·Xinzhi san lian shudian生活·讀書·新知三联书店Beijing19987-108-01198-05 + 4 + 31714.60 元čínskyPRCliterární teorie, poezieKAS
30
DSHWX19Zhongguo xinshi liubian lun中国新诗流变论Long, Quanming龙泉明1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20027-02-003018-15 + 65628.50 元čínskyPRCvývoj čínské moderní poezieKAS
31
DSHWX20-V Wenxue lunji文学论集第五辑Zhongguo renmin daxue zhongguo yuyan wenxuexi 《Wenxue lunji》bianji zu (ed.)中国人民大学中国语言文学系《文学论集》编辑组 (ed.)1Zhongguo renmin daxue chubanshe中国人民大学出版社Beijing19812 + 2 + 2240.69 元čínskyPRCliteratura pojednáníKAS
32
DSHWX21-I Zhongguo dabaikequanshu中国文学中国大百科全书fotografie 6411Zhongguo dabaikequanshu中国大百科全书Beijing198611 + 39 + 67018.65 元čínskyPRCencyklopedie - čínská literaturaKAS
33
DSHWX21-II Zhongguo dabaikequanshu中国文学中国大百科全书fotografie 6421Zhongguo dabaikequanshu中国大百科全书Beijing198675818.65 元čínskyPRCencyklopedie - čínská literaturaKAS
34
DSHWX22Hong lou meng xin zheng红楼梦新證Zhou, Ruchang周汝昌Tangdi chubanshe棠棣出版社Shanhai19534 + 63424.50 元čínskyPRCteorie literatury, románKAS
35
DSHWX23-VIII Wenxue pinglun文学评论第八辑kolektiv autorů1Zhongguo shehui kexue chubanshe中国社会科学出版社Beijing19812 + 4101.20 元čínskyPRCliterární kritikaKAS
36
DSHWX24 Wenxue changshi文學常識Cai, Yi蔡仪1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing1978890.20 元čínskyPRCúvod do literaturyKAS
37
DSHWX25Cong shenghuo dao yishu从生活到艺术Hu, Cai胡采1Shanxi renmin chubanshe陕西人民出版社Xi'an19793950.82 元čínskyPRCumění, literaturaKAS
38
DSHWX26 Song jiang sanshiliu ren kao shi宋江三十六人考實Yu, Jiaxi余嘉锡1Zuojia chubanshe作家出版社Beijing19555 + 3 + 2 + 803.50 元čínskyPRCSong Jiang, Příběhy od jezreního břehu, literární rozborKAS
39
DSHWX27-I Zhongguo wenxueshi中国文学史 (修订本)1You, Guo'en游国恩2Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20037-02-003823-93 + 4 + 38216 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
40
DSHWX27-II Zhongguo wenxueshi中国文学史 (修订本)2You, Guo'en游国恩2Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20037-02-003922-73 + 27812 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
41
DSHWX27-III Zhongguo wenxueshi中国文学史 (修订本)3You, Guo'en游国恩2Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20037-02-003923-54 + 33514 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
42
DSHWX27-IV Zhongguo wenxueshi中国文学史 (修订本)4You, Guo'en游国恩2Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20037-02-003924-36 + 46018 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
43
TMHWX28-I Zhongguo wenxue yanjiu中国文学研究obrázky 2Zheng, Zhenduo郑振铎1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20007-02-002862-43 + 72852 元čínskyPRCklasická literatura, literární výzkumKAScena zahrnuje oba díly
44
TMHWX28-II Zhongguo wenxue yanjiu中国文学研究Zheng, Zhenduo郑振铎1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20007-02-002862-42 + 500čínskyPRCklasická literatura, literární výzkumKAS
45
DSHWX29 Duoyuan yujing zhongdi jingshen tujing 九十年代文学评论集 多元语境中的精神图景Ning, Yiwen (ed.)宁亦文 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20017-02-003498-52 + 2 + 35818.80 元čínskyPRCpřehled čínské literatury 90. let 20. stoletíKAS
46
TMHWX30Hongxue yu ershi shiji xueshu sixiang红学与二十世纪学术思想Chen, Weizhao陈维昭1旸谷文丛Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20027-02-002954-X4 + 2 + 28915 元čínskyPRCstudie Snu v červeném doměKAS
47
TMHWX31-IZhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第一分册Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)1Sichuan renmin chubanshe四川人民出版社Chengdu197910 + 14 + 6241.75 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS
48
TMHWX31-IaZhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第一分册Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)19783 + 19 + 25 + 540čínskyencyklopedie čínských spisovatelůKAS
49
TMHWX31-IIZhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第二分册Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)1Sichuan renmin chubanshe四川人民出版社Chengdu198215 + 19 + 10102.90 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS
50
DSHWX31-IIaZhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第二分册Beijing yuyan xueyuan 《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)北京语言学院《中国文学家辞典》编委会 (ed.)3 + 808čínskyencyklopedie čínských spisovatelůKASchybí několik prvních stran
51
TMHWX31-III Zhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第三分册《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)《中国文学家辞典》编委会 (ed.)1Sichuan wenyi chubanshe四川文艺出版社Chengdu198528 + 6263.35 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS
52
TMHWX31-IV Zhongguo wenxuejia cidian中国文学家辞典现代第四分册《Zhongguo wenxuejia cidian》 bianweihui (ed.)《中国文学家辞典》编委会 (ed.)1Sichuan wenyi chubanshe四川文艺出版社Chengdu198515 + 19 + 623 + 493.84 元čínskyPRCencyklopedie čínských spisovatelůKAS
53
DSHWX32 Wang Gui yu Li Xiangxiang歌剧王贵與李香香kolektiv autorů2Wenhua shenghuo chubanshe文化生活出版社Shanghai19532359 元čínskyPRCpoezie, rozbor básníKAS
54
TMHWX33-I Zhongguo dangdai wenxueshi chugao中国当代文学史初稿上册kolektiv editorů编写组1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19833 + 4891.35 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS
55
TMHWX33-IaZhongguo dangdai wenxueshi chugao中国当代文学史初稿上册 kolektiv editorů1高等学校文科教材Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19803 + 3 + 4891.35 元čínskyPRCpřehled historie čínské moderní literaturyKAS
56
TMHWX33-II Zhongguo dangdai wenxueshi chugao中国当代文学史初稿下册kolektiv editorů编写组1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19833 + 4081.15 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS
57
DSHWX34 Zhongguo xiandai wenxue shi中国现代文学史Beijing daxue deng 《Zhongguo xiandai wenxueshi》 bianxiezu (ed.)北京大学等《中国现代文学史》编写组 (ed.)1Jiangsu renmin chubanshe江苏人民出版社Nanking19795 + 5561.45 元čínskyPRChistorie literatury mezi lety 1919-1949KAS
58
DSHWX35-I Zhongguo wenxue shi中国文学史1Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19822 + 4 + 319čínskyPRChistorie literaturyKAS
59
DSHWX35-II Zhongguo wenxue shi中国文学史2Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19824 + 390čínskyPRChistorie literaturyKAS
60
DSHWX35-III Zhongguo wenxue shi中国文学史3Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19825 + 4343.2 元čínskyPRChistorie literaturyKAScena zahrnuje všechny díly
61
TMHWX36-I Zhongguo xin wenxueshi chugao中国新文学史初稿上卷Liu, Shousong刘绶松1高等学校文科教材Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19796 + 3981.80 元čínskyPRChistorie čínské literaturyKAScena zahrnuje oba díly
62
TMHWX36-II Zhongguo xin wenxueshi chugao中国新文学史初稿下卷Liu, Shousong刘绶松1高等学校文科教材Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing1979326čínskyPRChistorie čínské literaturyKAS
63
DSHWX37-I Zhongguo wenxue shi中国文学史1Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19794 + 317čínskyPRChistorie literaturyKAS
64
DSHWX37-II Zhongguo wenxue shi中国文学史2Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19794 + 389čínskyPRChistorie literaturyKAScena zahrnuje všechny díly
65
DSHWX37-III Zhongguo wenxue shi中国文学史3Zhongguo Shehui Kexueyuan wenxue yanjiusuo中国社会科学院文学研究所1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19795 + 4302.75 元čínskyPRChistorie literaturyKAS
66
LSHWX38-I Zhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao唐弢 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19842 + 2280.56 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
67
LSHWX38-IIZhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao唐弢 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19842 + 2820.69 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
68
LSHWX38-II-aZhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao唐弢 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19792 + 2820.69 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
69
LSHWX38-III Zhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)唐弢; 严家炎 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19842 + 5121.40 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
70
TMHWX38-IIIaZhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)唐弢、严家炎 (ed.)1高等学校文科教材Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19802 + 5121.40 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS
71
MBHWX38-IIIbZhongguo xiandai wenxueshi中国现代文学史Tang, Tao; Yan, Jiayan (ed.)唐弢、严家炎 (ed.)1高等学校文科教材Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19802 + 5121.40 元čínskyPRChistorie čínské moderní literaturyKAS
72
DSHWX39 Wei-Jin Nan-Bei Chao wenxue shiliao shu lüe魏晋南北朝文学史料述略Mu, Kehong穆克宏1中国古典文学史料研究丛书Zhonghua shuju中华书局Beijing20026 + 4 + 6 + 10 + 31619 元čínskyPRChistorie literatury, dynastie Jin, Severní a Jižní dynastieKAS
73
LSHWX40 Shijie huawen wenxue gaiyao世界华文文学概要Gong, Zhong公仲1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing20027-02-003124-24 + 61525 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
74
LSHWX41Xinxuan qianjiashi新选千家诗Li, Hua; Li, Ruluan李华; 李如鸾1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing198412 + 3551.15 元čínskyPRCpoezie, teorie literatury, tangské a songské básněKAS
75
LSHWX42Qing ci bai shou清词百首Yu, Zaichun于在春1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社 Beijing19843 +2 + 1960.66 元čínskyPRCpoezie, teorie literaturyKAS
76
LSHWX43 Shijing xuanzhu诗经选注Jiang, Lifu蒋立甫1Beijing chubanshe北京出版社Beijing19827 + 26 + 3100.88 元čínskyPRCKniha písní, teorie literaturyKAS
77
LSHWX44-I-I Zhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的产生和发展 (五四-1942)中国现代文学史参考资料第一卷上册Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)1Gaodeng jiaoyu chubanshe高等教育出版社Beijing1959x + 412čínskyPRCteorie literatury, Májové hnutíKAS
78
LSHWX44-I-II Zhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的产生和发展 (五四-1942)中国现代文学史参考资料第一卷下册Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)1Gaodeng jiaoyu chubanshe高等教育出版社Beijing1959413čínskyPRCteorie literaturyKAS
79
LSHWX44-II Zhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao中国革命文学的新阶段 (1942-1949)中国现代文学史参考资料第二卷Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)1Gaodeng jiaoyu chubanshe高等教育出版社Beijing1959iv+ 430čínskyPRCteorie literaturyKAS
80
LSHWX44-III Zhongguo xiandai wenxueshi cankao ziliao社会主义革命和建设时期的文学 (1949-1958)中国现代文学史参考资料第三卷Beijing shifan daxue zhongwenxi xiandai wenxue jiaoxue gaige xiaozu (ed.)北京師範大學中文系現代文學教學改革小組 (ed.)1Gaodeng jiaoyu chubanshe高等教育出版社Beijing1959v + 779čínskyPRCteorie literaturyKAS
81
DSHWX45-I Zhongguo xiandai wenxue shi中国现代文学史1Tang, Tao唐弢1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19832 + 2 + 2280.56 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS
82
DSHWX45-II Zhongguo xiandai wenxue shi中国现代文学史2Tang, Tao唐弢1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19822 + 2820.69 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS
83
DSHWX45-III Zhongguo xiandai wenxue shi中国现代文学史3Tang, Tao唐弢1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19832 + 5121.4 元čínskyPRChistorie moderní literaturyKAS
84
LSHWX46-I Zhongguo wenxueshi中国文学史You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Hubei19833 + 4 + 3280.81 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
85
LSHWX46-II Zhongguo wenxueshi中国文学史You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Hubei19833 + 2360.60 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
86
LSHWX46-III Zhongguo wenxueshi中国文学史You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Hubei19834 + 2720.68 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
87
TMHWX46-IV Zhongguo wenxueshi中国文学史You, Guo'en; Wang, Qi; Xiao, Difei; Ji, Zhenzhun; Fei, Zhengang (ed.)游国恩、王起、萧涤非、季镇准、费振刚 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Hubei19835 + 4101 元čínskyPRCteorie literaturyKAS
88
LSHWX47Sanguo yanyi shilun三國演义試論Dong, Meikan董每戡1Shanghai gudian wenxue chubanshe上海古典文学出版社Shanghai19561 + 1450.42 元čínskyPRCteorie literatury, rozbor díla, Příběhy Tří říšíKAS
89
TMHWX48Zhongguo dangdai wenxueshi gao1949-1965大陸部分 中國當代文學史稿Lin, Manshu; Hai, Feng; Cheng, Hai林曼叔、海楓、程海1東亞叢書Bali di-qi daxue dongya chuban zhongxin巴黎第七大學東亞出版中心Paris197815 + 8 + 456H.K $ 40.00, US $ 10.00čínskyFranciehistorie čínské literaturyKAS
90
TMHWX49Ding Ling yanjiu ziliao丁玲研究资料fotografie 11Yuan, Liangjun (ed.)袁良骏 (ed.)1中国现代作家作品研究资料丛书Tianjin renmin chubanshe天津人民出版社Tianjin19826 + 7672.47 元čínskyPRCstudijní materiál, Ding LingKAS
91
TMHWX50-I Mao Dun pinglun wenji茅盾评论文集Mao, Dun茅盾1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19783 + 4 + 4741.95 元čínskyPRCsbírka literárních komentářůKAScena zahrnuje oba díly
92
TMHWX50-II Mao Dun pinglun wenji茅盾评论文集Mao, Dun茅盾1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19783 + 333čínskyPRCsbírka literárních komentářůKAS
93
TMHWX51 Mao Dun de chuangzuo licheng茅盾的创作历程Zhuang, Zhongqing庄钟庆1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19822 + 4021.20 元čínskyPRCMao Dunova tvorbaKAS
94
TMHWX52Mao Dun lun zhongguo xiandai zuojia zuopin茅盾论中国现代作家作品1Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing19802 + 3061.05 元čínskyPRCliterární teorie, moderní spisovatelé a jejich tvorbaKAS
95
TMHWX52a Mao Dun lun zhongguo xiandai zuojia zuopin茅盾论中国现代作家作品1Beijing daxue chubanshe北京大学出版社Beijing19802 + 3061.05 元čínskyPRCliterární teorie, moderní spisovatelé a jejich tvorbaKAS
96
TMHWX53 《Zibenlun》yanjiu《资本论》研究Wang, Ya'nan王亚南1Shanghai renmin chubanshe上海人民出版社Shanghai19732 + ii + 4051.03 元čínskyPRCtoerie literatury, analýza díla KapitálKAS
97
TMHWX54Xin-Ma wenxue lunping新馬文學論評Zhong, Yang忠杨1新馬文學論叢 2San lian shudian Xianggang fendian三聯書店香港分店Hong Kong1986962-04-0452-1ii + 196HK $26.00čínskyPRChistorie literatury, komentářeKAS
98
TMHWX55 Zhongguo xiandai wenxue yanjiu congkan1980‧4中国现代文学研究丛刊Gaoxiao zhongguo xiandai wenxue yanjiuhui, Beijing chubanshe hebian高校中国现代文学研究会, 北京出版社合编1Beijing chubanshe北京出版社Beijing19803711 元čínskyPRCčínská moderní literatura, výzkumKAS
99
TMHWX56 Wenxue gailun文学概论Cai, Yi (ed.)蔡仪 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Hubei19794 + 3310.81 元čínskyPRCúvod do teorie literaturyKAS
100
DSHWX57 Wenxue: huiyi yu sikao1949-1979文学:回忆与思考Wenyibao (ed.)文艺报 (ed.)1Renmin wenxue chubanshe人民文学出版社Beijing19803 + 2 + 5841.60 元čínskyPRCliteratura, teorieKAS
Loading...
 
 
 
Literatura
Jazyk
Vzdělávání
Různé
TW
Poezie, Peking. opera, xiangshengy
Dějiny
Kultura
Geografie
Biografie
Učebnice
Slovníky (S)
K14