Kursuste jaotus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
Loodus Meditsiin
Tehnoloogia
Infotehnoloogia
Kultuurisisuund
2
Kohustuslikud kursusedLOMETEITKU
3
Eesti keel 66666
4
Kirjandus55555
5
Inglise keel (B2)77777
6
Saksa/vene/prantsuse keel (B1)55555
7
Lai matemaatika14141414
8
Lai/Kitsas matemaatika14/14
9
Bioloogia 44444
10
Geograafia33333
11
Keemia33333
12
Füüsika 55555
13
Ajalugu 66666
14
Ühiskonnaõpetus22222
15
Inimeseõpetus11111
16
Muusika33333
17
Kunst22222
18
Kehaline kasvatus55555
19
Karjääriõpetus I11111
20
Uurimistöö alused11111
21
Uurimis- või praktiline töö22222
22
Kohustuslikud kursused kokku7575757575
23
Õppesuunale kohustuslikud kursusedLOMETEITKU
24
Kultuurisuuna tutvustuskursus1
25
Kultuuriprojekti kursus1
26
20. sajandi kultuurilugu1
27
Kirjandus ja maailm (Kirjandus ja ühiskond, Müüt ja kirjandus)2
28
Draamakursus1
29
Eesti kultuuriloo praktika (Kultuuriloo praktika, Folkloori praktika)2
30
Maailma usundid1
31
Filosoofia1
32
Arheoloogia1
33
Globaliseeruv maailm1
34
Psühholoogia11
35
Meditsiini ja tervishoiu alused (Arstiteaduse alused,
Sissejuhatus enamlevinud haigustesse)
4
36
Inimese füsioloogia1
37
Meditsiinipraktika2
38
Keskkond ja tervis1
39
Praktiline keemia*222
40
Biotehnoloogia11
41
Ladina keel11
42
Botaanika 2
43
Botaanika välipraktika1
44
Zooloogia2
45
Zooloogia välipraktika1
46
Ökoloogia ja keskkonnakaitse1
47
Geoinformaatika1
48
Keskkonnakeemia ja -füüsika praktika2
49
Praktiline füüsika*1
50
Elektroonika/mehhatroonika1
51
3D modelleerimine1
52
Majandus- ja ettevõtlusõpe2
53
Arvutipõhine matemaatika1
54
Robootika11
55
Joonestamine11
56
Veebidisain1
57
Loogika1
58
Sissejuhatus infotehnoloogiasse1
59
Programmeerimine4
60
Multimeedia1
61
Infotehnoloogia praktika2
62
Õppesuunale kohustuslikud kursused kokku1213121213
63
Valikkursuseid kokku98998
64
Kokku9696969696
65
*Kursused "Praktiline keemia" ja "Praktiline füüsika" kuuluvad keemia ja füüsika kohustusliku kursuste juurde.
Loading...
Main menu