ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Študijska srečanja za strokovne delavke/-ce vrtcev v šolskem letu 2019/2020
2
3
Območna enota LJUBLJANA
4
Datum srečanja: Kraj izvedbe:
5
26.8.2019ZRSŠ, OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana
6
3.9.2019ZRSŠ, OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana
7
10.9.2019ZRSŠ, OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana
8
1.10.2019Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Smrkci, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
9
8.10.2019OŠ Litija, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija
10
17.10.2019Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje
11
24.10.2019OŠ Brezovica pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani
12
Območna enota MARIBOR
13
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
14
29.8.2019Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
15
24.9.2019OŠ Pesnica, Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru
16
25.9.2019Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
17
7.10.2019Vrtec Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj
18
8.10.2019Vrtec Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj
19
16.10.2019Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
20
17.10.2019Vrtec Ormož, Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož
21
21.10.2019Vrtec O. Župančiča Slov. Bistrica, Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
22
22.10.2019Vrtec O. Župančiča Slov. Bistrica, Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica
23
24.10.2019Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor
24
Območna enota MURSKA SOBOTA
25
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
26
28.8.2019Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
27
17.9.2019Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
28
18.9.2019Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
29
26.9.2019Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
30
10.10.2019Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota
31
Območna enota CELJE
32
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
33
29.8.2019Vrtec Velenje, Šlandrova 11a, 3320 Velenje
34
24.9.2019Vrtec Zarja Celje, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje
35
1.10.2019Vrtec Zarja Celje, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje
36
3.10.2019Vrtec Zarja Celje, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje
37
Območna enota SLOVENJ GRADEC
38
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
39
30.9.2019Spotur, Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
40
1.10.2019Spotur, Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
41
Območna enota KRANJ
42
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
43
29.8.2019OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka
44
17.9.2019OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora
45
24.9.2019Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
46
2.10.2019Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj
47
Območna enota NOVO MESTO
48
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
49
10.9.2019Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
50
15.10.2019Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
51
8.10.2019Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
52
27.8.2019Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
53
Območna enota KOPER
54
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
55
19.9.2019OŠ Koper, Cesta Zore Perello - Godina 1, 6000 Koper
56
11.9.2018OŠ Koper, Cesta Zore Perello - Godina 1, 6000 Koper
57
8.10.2019Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana
58
10.10.2019Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
59
17.10.2019Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
60
Območna enota NOVA GORICA
61
Datum srečanja:Kraj izvedbe:
62
17.9.2019Gimnazija Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin
63
26.9.2019Srednja Šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina
64
24.10.2019Vrtec Nova Gorica, Trubrjeva 5, 5000 Nova Gorica in OŠ Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan
65
24.10.2019Vrtec pri OŠ Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan
66
Posebna študijska srečanja za svetovalne delavce vrtcev
67
Datum srečanja: Kraj izvedbe
68
22.10.2019Vrtec Tezno, Dogoška cesta 20, 2000 Maribor
69
24.10.2019Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika
70
71
Opomba: Študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev se lahko udeležijo tako vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih, vzgojitelji v razvojnih oddelkih vrtcev kot tudi mobilni specialni pedagogi, ker bo vsebina ŠS zajela tudi njihovo področje dela.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100