ABCDE
1
2
3
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI SỨ TRUYỀN THÔNG
4
5
I. Quản lý
6
- Phụ trách quản lí chính: Phòng Nhân Sự
7
- Hỗ trợ quản lí: Phòng Truyền Thông - Sự Kiện
8
- Các phòng liên quan: Phòng Thiết Kế, Phòng Nội Dung, Phòng Đối Ngoại
9
10
II. Bảng mô tả công việc
11
12
MÔ TẢCÔNG VIỆC
13
ĐẠI SỨ TRUYỀN THÔNGNV: thực hiện hoạt động truyền thông cho các ấn phẩm truyền thông của TVTCTương tác với 100% bài viết trên các kênh thông tin của TVTC
14
Chia sẻ những ấn phẩm truyền thông của TVTC lên trang cá nhân chính (được yêu cầu)
15
Chia sẻ những ấn phẩm truyền thông của TVTC đến các hội, nhóm (có danh sách kèm theo)
16
17
ĐẠI SỨ TRUYỀN THÔNG
kết hợp sáng tạo
Nội Dung
NV chính: thực hiện hoạt động truyền thông cho các ấn phẩm truyền thông của TVTCTương tác với 100% bài viết trên các kênh thông tin của TVTC
18
Chia sẻ những ấn phẩm truyền thông của TVTC lên trang cá nhân chính (được yêu cầu)
19
NV phụ: sáng tạo nội dungTham gia sáng tạo nội dung với đội ngũ TNV TTSK và TNV Nội Dung
20
21
ĐẠI SỨ TRUYỀN THÔNG
kết hợp sáng tạo
Thiết Kế
NV chính: thực hiện hoạt động truyền thông cho các ấn phẩm truyền thông của TVTCTương tác với 100% bài viết trên các kênh thông tin của TVTC
22
Chia sẻ những ấn phẩm truyền thông của TVTC lên trang cá nhân chính (được yêu cầu)
23
NV phụ: thiết kế những ấn phẩm truyền thôngTham gia thiết kế các ấn phẩm truyền thông với đội ngũ TNV Thiết Kế
24
25
Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào hoặc có phản hồi, nhận xét hoặc đóng góp nào về nội dung này, vui lòng liên hệ với thuvientrochoivietnam@gmail.com hoặc fanpage Thư Viện Trò Chơi.
26
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
27