DK hoc lai CD nghe (Câu trả lời)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
Dấu thời gianHọ và tên sinh viênMSSVLớp Môn học đăng ký
2
24/10/2018 10:00:20Thạch Khánh Hào16085561DHQT12BVLToán C2
3
24/10/2018 10:02:03Lê Bá Định16085651DHQT12BVLToán C2
4
24/10/2018 10:04:09Trương Văn Khanh16085571DHQT12BVLToán C2
5
24/10/2018 11:14:42Lê Ngọc Quý15110191Ncnl9AVật lý 1
6
24/10/2018 21:17:09Bùi Công Thiện15035841NCOT9APhương pháp tính
7
24/10/2018 23:18:14Võ Kiến Tường15049181NCDI9BVật lý 2
8
24/10/2018 23:21:41Phan Hữu Tính15099411NCDI9BVật lý 2
9
25/10/2018 8:12:58Đào Duy Tùng15044221NCOT9CToán A2, Vật lý 1
10
25/10/2018 9:08:24
Nguyễn Thị Thu Phương
16024991NCTP10AToán A1, Vật lý 1
11
25/10/2018 9:24:25Nguyễn Trung Hiếu16008151NCOT10BVật lý 1
12
25/10/2018 10:04:09Nguyễn văn lưu 15067771NCOT9c
Toán A1, Toán A2, Vật lý 1
13
25/10/2018 10:29:27Dương Huệ Nhi16008131NCQT10AToán C2
14
25/10/2018 11:16:48Nguyễn Thanh Thy16057191NCKT10AToán C2
15
25/10/2018 11:16:59Trần Ngọc Thanh Vân15098501NCKT9AXác suất thống kê
16
25/10/2018 11:46:10Võ ngọc tâm15056651Ncot9cVật lý 1
17
25/10/2018 14:34:12Võ Minh Thắng15099421NCOT9CVật lý 1
18
25/10/2018 19:14:42Ngô Thành Lâm16064461NCNH10A
Toán C1, Toán C2, Xác suất thống kê
19
25/10/2018 20:33:38Dương Minh Duy16009171NCOT10BVật lý 1
20
25/10/2018 20:55:13Phạm Quang Đạt16006861NCOT10BVật lý 1
21
25/10/2018 21:48:19Nguyễn Hữu Tuấn Anh16070231Ncot10bToán A2, Vật lý 1
22
25/10/2018 21:49:30Trần Đặng Phương Ly16007521NCTP10AVật lý 1
23
25/10/2018 21:50:10Huỳnh Ngọc Lan Chi16018761NCTP10AToán A2, Vật lý 1
24
26/10/2018 9:06:01Lê Hồng Phúc16006181NCNL10AToán A2
25
26/10/2018 9:25:04Mai Thanh Hằng16061581NCTP10AToán A2, Vật lý 1
26
26/10/2018 9:26:12Lê Thị Thanh Trúc16020451NCTP10AToán A2
27
26/10/2018 9:49:10Trần Thị Lan Tiên16006231NCTP10AVật lý 1
28
26/10/2018 9:50:10Tăng Tú Tuyết Hồng16059881Nctp10AToán A2, Vật lý 1
29
26/10/2018 10:12:51Huỳnh Thanh Khải15103981NCOT9CToán A2
30
26/10/2018 15:32:06Phan Đặng Ngọc Ánh16059781NCNH10AToán C2
31
26/10/2018 15:52:53Trần anh việt 16058041Ncnh10AToán C1, Toán C2
32
26/10/2018 15:53:00Đặng Trung Nguyên16005491NCNH10AToán C2
33
26/10/2018 15:54:11Nguyen thuy trang16044381NCNH10AToán C1, Toán C2
34
26/10/2018 15:57:08Võ Thị Trang16005761NCNH10AToán C2
35
26/10/2018 16:13:14Nguyễn Trung Vàng16029221NCNH10AToán C1, Toán C2
36
26/10/2018 16:15:58Nguyễn Trung Vàng16029221NCNH10AToán C1, Toán C2
37
26/10/2018 16:17:09Phạm thị nhân16060771Ncnh10aToán C2
38
26/10/2018 17:12:44Nguyễn Vỷ Lê16006911NCNL10AToán A2
39
26/10/2018 17:13:20Hồ Tứ Phương16006991NCNL10AToán A2
40
26/10/2018 18:19:56Quách Trần Bảo Châu16063891NCNH10AToán C2
41
26/10/2018 18:23:29Vi Thị Lệ Hằng16009241NCNH10AToán C2
42
26/10/2018 19:18:58Nguyễn Thị Trúc Đào16045261NCNH10AToán C2
43
26/10/2018 19:20:12Nguyễn Tiến Anh16007021NCOT10BVật lý 1
44
26/10/2018 19:25:43Nguyễn Tiến Anh16007021NCOT10BVật lý 1
45
27/10/2018 9:47:51
Trần Nguyễn Thanh Tùng
16006701NCNH10AToán C2
46
27/10/2018 9:58:24Phan Hoàng Cường16005421NCNH10AToán C2
47
27/10/2018 10:02:33
Huỳnh Thị Ngọc Phương
16007641NCQT10AToán C2
48
27/10/2018 10:43:01
phạm hoàng kim khánh
17092141ĐHKT13BTTToán C1
49
27/10/2018 20:26:04
Huỳnh Thị Ngọc Phương
16007641NCQT10AToán C2
50
27/10/2018 20:48:07
Huỳnh Thị Ngọc Phương
16007641NCQT10AToán C2
51
28/10/2018 12:44:55Nguyễn Thị Ngọc Trâm16009001NCNH10AToán C2
52
28/10/2018 13:13:39Đặng Việt Hào16029171NCNH10AToán C2
53
28/10/2018 18:38:38nguyễn văn đỗ kiệt16061661ncnl10aVật lý 1
54
29/10/2018 7:28:04NGUYỄN TẤN ĐẠT16007341NCOT10BToán A2, Vật lý 1
55
29/10/2018 7:31:34Hoàng Nguyên Phúc16006371NCOT10BToán A2, Vật lý 1
56
29/10/2018 8:46:08Phạm Anh Duy16008201NCOT10BVật lý 1
57
29/10/2018 8:46:34Nguyễn Huy Minh16008571NCOT10BVật lý 1
58
29/10/2018 8:47:23Bùi Tấn Lộc16006471NCOT10BToán A2
59
29/10/2018 8:48:11Tạ Quang Mạnh16008171NCOT10BToán A2
60
29/10/2018 8:50:32Nguyễn Thanh Tú16034221NCOT10BVật lý 1
61
29/10/2018 8:54:22Nguyễn Thanh Tú16034221NCOT10BToán A2
62
29/10/2018 8:57:47Nguyễn Thành Linh16049071NCOT10BToán A2
63
29/10/2018 8:58:27Trần Minh Vũ16057631NCOT10BToán A2
64
29/10/2018 8:59:03Lê Phát Đạt16049671NCOT10BToán A2
65
29/10/2018 8:59:42Phạm Thanh Danh16051061NCOT10BToán A2
66
29/10/2018 9:01:22Trần Trọng Thức16052831NCOT10BToán A2
67
29/10/2018 9:01:53Lê Đức Huy16051861NCOT10BToán A2
68
29/10/2018 9:03:04Võ Công Danh16029591NCOT10BToán A2
69
29/10/2018 10:47:55Mai Thành Trung14126111NCOT8EVật lý 1
70
29/10/2018 11:26:14Vương Minh Diệu15027071NCOT9aToán A2, Vật lý 1
71
29/10/2018 16:17:45Kiêm Hoàng Huy13069831NCTP7AToán A1, Vật lý 1
72
29/10/2018 18:06:51Trần Đức Thương15107371NCOT9CToán A1, Toán A2
73
29/10/2018 22:21:54Quách ₫ình văn16008271Ncot10bVật lý 1
74
29/10/2018 22:25:31Quách Đình Văn16008271NCOT10BVật lý 1
75
30/10/2018 8:48:32Lê Thị Hồng Sang16010531NCNH10AToán C2
76
30/10/2018 8:50:22
Nguyên Thị Thanh Ngân
16014271NCNH10AToán C2
77
30/10/2018 8:51:53
Nguyễn Thị Thanh Ngân
16014271NCNH10AToán C2
78
30/10/2018 8:53:05Trần Thị Quỳnh Thi16027551NCNH10AToán C2
79
30/10/2018 8:59:42Đặng Du Thủy16013331NCNH10AToán C2
80
30/10/2018 9:05:11Nguyễn Hoài Hương16004011NCNH10AToán C2
81
30/10/2018 9:54:38
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
16028611NCNH10A
Toán C1, Toán C2, Xác suất thống kê
82
30/10/2018 11:23:44Đỗ Thị Yến Nhi14015051NCTN8AToán C2
83
30/10/2018 12:49:17Nguyễn Hoàng Thương16036561NCNH10AToán C2
84
30/10/2018 13:11:53Lê Thị Kiều Huy 16054471NCNH10AToán C2
85
30/10/2018 14:10:13Nguyễn anh tuần 16005391NCNH10AToán C2
86
30/10/2018 14:33:13Nguyễn Đức Tuyên15037301NCOT9AToán A1, Toán A2
87
30/10/2018 14:49:28Trịnh Hoàng Ngọc15006721NCNH9AToán C2
88
30/10/2018 15:57:07Nguyễn Đức Tuyên15037301NCOT9AToán A1, Toán A2
89
30/10/2018 16:11:35Nguyễn văn chung14101081Ncct8bToán A1
90
31/10/2018 10:41:37Tran Tuan Kiet16063411NCOT10BVật lý 1
91
31/10/2018 16:25:26Nguyễn Tuấn Tú16024411NCNL10AToán A2
92
01/11/2018 6:36:38Đỗ Văn Tính16081581NCNH10AToán C2
93
01/11/2018 6:43:06Vạn Hà Mỹ16067571NCNH10AToán C2
94
02/11/2018 11:31:58Nguyễn văn lưu 15067771NCOT9C
Toán A1, Toán A2, Vật lý 1
95
02/11/2018 13:04:03Nguyễn Duy Tuyên14120081NCOT8AToán A1
96
02/11/2018 13:52:17Võ Mạnh Cường16050391Ncot10bToán A2
97
02/11/2018 13:54:37Trần đình công16038531Ncot10bToán A2
98
02/11/2018 13:56:06Nguyễn mạnh toàn16044441Ncot10bToán A2
99
02/11/2018 14:49:23Nguyễn Minh Hoàng13052341DHDI9A
Phương pháp tính, Xác suất thống kê
100
02/11/2018 14:50:08Nguyễn Minh Hoàng13052341DHDI9A
Phương pháp tính, Xác suất thống kê
Loading...
Main menu