RASPORED KONSULTACIJA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠK. 2016/17. godina
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2
RASPORED KONSULTACIJA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠK. 2016/17. GODINE
3
NASTAVNICI I SARADNICIDANVREMEMESTO
4
ma Danica Čigoja Piper
Pomoćnica dekana za nastavu
ponedeljak11:00 - 14:00Soba 504, V sprat
5
utorak10:00 - 13:00
6
sreda11:00 - 14:00
7
četvrtak10:00 - 14:00
8
petak10:00 - 14:00
9
dr Dragana Stojanović, docent
Prodekanka za nastavu
ponedeljak10:00 - 14:00Soba 504, V sprat
10
utorak10:00 - 14:00
11
sreda10:00 - 14:00
12
četvrtak10:00 - 14:00
13
petak10:00 - 14:00
14
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor
Dekan
ponedeljak15:30 - 17:30Soba 110, I sprat
15
četvrtak15:30 - 17:30
16
Ana Milojkovićutorak15:30 - 17:30Departman za psihologiju
17
Ana Petrović, nastavnikponedeljak (obavezna najava putem mejla)16:30 -Sala za konsultacije V sprat
18
M. Sc Tamara Mohačipetak15:00 -17:00Departman za socijalni rad
19
Daniel Meškovićčetvrtak12:30 - 13:30Departman za psihologiju
20
petak16:30 - 17:30
21
Dobrinka Kuzmanovićpetak14:30Departman za psihologiju
22
Dragana Deh, nastavnik veštinautorak14:30- 15:00Departman za psihologiju
23
petak12:30 - 13:00
24
dr Predrag Terzić, docentsreda16:00 - 17:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
25
dr Ana Petrov, docentčetvrtak11:00 - 13:00Soba 110, I sprat
26
dr Đorđe Baljozović, docentpetak20:00Sala 5
27
dr Dragana Đurić Jočić, docentutorak13:00 - 15:00Departman za psihologiju
28
dr Iva Milić, docentponedeljak16:30 - 17:30 Sala za konsultacije V sprat
29
dr Jelena Sladojević Matić, docentsreda14:00 - 15:00
16:30 - 17:00
Sala za konsultacije V sprat
30
dr Kristina Brajović Car, docentponedeljak17:00 - 18:30Departman za psihologiju
31
dr Milan Miljević, redovni profesorsreda 11:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
32
dr Nataša Krstić, docentponedeljak( najaviti se putem mejla za drugi termin)11:00 - 12:00Sala za konsultacije V sprat
33
dr Nevena Čalovska Hercog, vanredni profesorponedeljak 14:00 - Departman za psihologiju
34
dr Oleg Jeknić, docentčetvrtak14:00 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
35
dr Žarko Cvejić, docentutorak11:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
36
Dragan Pavlović, docentponedeljak17:00 - 18:00Foto studio (416)
37
petak14:00- 15:00
38
Goranka Matić, docentsreda16:30 - 17:30Foto studio IV sprat
39
mr Isidora Nikolić, docentponedeljak16:00 - 17:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
40
dr Maja Stanković, docentsreda 11:00 - 13:00kabinet Digitalne umetnosti IV sprat
41
dr Dušan Vejnović, docentponedeljak 15:00 - 17:00Departman za psihologiju
42
dr Ivana Leposavić, docentčetvrtak15:30Departman za psihologiju
43
dr Janko Međedović, docentutorak16:00 - Departman za psihologiju
44
dr Jelena Radosavljev Kirćanski, docentponedeljak 18:30 - 20:00Institut za mentalno zdravlje dečiji dispanzer, soba 9
45
dr Goran Bulatović, redovni profesorsreda12:30 - 14.30Sala za konsultacije V sprat
46
dr Ljiljana Bulatović, redovni profesorčetvrtak18:30 - 20:30Sala za konsultacije V sprat
47
dr Uglješa Jankovićpetak15:00 - 16:00Departman za socijalni rad
48
dr Nataša Teofilović, docentutorak13:00 - 15:00

kabinet Digitalne umetnosti V sprat
49
sreda19:00 - 19:45
50
petak20:00 - 20:45
51
Ljiljana Boljanović, nastavnik veštinau dogovoru sa predavačem
52
ma Luka Bešlagićponedeljak12:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
53
ponedeljak15:00 - 17:00
54
ma Mina Božovićsreda (obavezna najava putem mejla)10:00 - 11:00Departman za psihologiju
55
Marija Brankovićponedeljak12:30 - 14:30Departman za psihologiju
56
mr Milan Jovanovićponedeljak12:00 - 13:00Sala 4
57
Istok Pavlovićsreda13:00 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
58
Lada Paunovićsreda13:00 - 15:01Sala za konsultacije V sprat
59
mr Ana Došen, predavačutorak12:30 - 14:30Nastavnički kabinet
60
mr Maja Ćurićsreda14:30 - 15:30Departman za psihologiju
61
četvrtak12:30 - 13:30
62
dr Zorka Lopičić, vanredni profesorponedeljak11:00 - 13:00Departman za psihologiju
63
mr Mirjana Stošić, predavaččetvrtak (obavezna najava putem mejla) 13:00Nastavnički kabinet (215)
64
mr Vera Despotovićponedeljak12:30 - 14:00Departman za socijalni rad
65
mr Zoran Ćirijaković, nastavnik veštinapetak14:30 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
66
Olga Čolovićčetvrtak08:30 - 09:45Institut za mentalno zdravlje
67
11:00 - 12:15
68
Tamara Popovićutorak13:00 - 15:00Departman za psihologiju
69
dr Mirjana Divac Jovanović, vanredni profesorponedeljak11:00 - 13:00Departman za psihologiju
70
Borut Vild, docentutorak12:00 - 14:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
71
sreda
72
dr Aleksandra Milićević Kalašić, vanredni profesorsreda (obavezna najava putem mejla)11:00 - 12:00Departman za socijalni rad
73
dr Amra Latifić, vanredni profesorponedeljak11:00 - 12:00Sala za konsultacije V sprat
74
dr Aneta Stojnić, docentponedeljak17:00 - 19:00Sala za konsultacije V sprat
75
dr Andrija Filipovićponedeljak17:00 - 19:00Sala za konsultacije V sprat
76
prof. dr Angelina Milosavljevićponedeljak13:00 - 13:30Sala za konsultacije V sprat
77
u dogovoru sa predavačem
78
dr Dubravka Đurić, vanredni profesorsreda15:30 - 17:30Sala za konsultacije V sprat
79
dr Sonja Marinković, redovni profesorsreda
16:00 - 17:00Sala za konsultacije V sprat
80
dr Ivana Stepanović Ilić, vanredni profesorpetak17:00Sala za konsultacije V sprat
81
dr Jasna Milošević, vanredni profesorponedeljak12:30 - 14:30Departman za psihologiju
82
dr Jelena Pešić, redovni profesorsreda15:00 - 17:00Departman za psihologiju
83
Dušanka Vučinić Latasutorak16:00 - 17:00Departman za psihologiju
84
četvrtak12:30 - 13:30
85
dr Jelisaveta Blagojević, redovni profesorsreda10:00Soba 215
86
prof. dr Jovan Čekićutorak15:00 - 17:00Nastavnički kabinet IV sprat
87
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesorčetvrtak12:00- 13:00Departman za socijalni rad
88
dr Novica Milić, redovni profesorutorak16:30 - 17:30Nastavnički kabinet
89
dr Panta Kovačević, vanredni profesorponedeljak 14:00 - 15:00Departman za psihologiju
90
dr Petar Nastasić, redovni profesorsreda14:00 - 15:00Sala za konsultacije V sprat
91
dr Predrag Marković, redovni profesorpetak13:00 - 14:00Sala za konsultacije V sprat
92
dr Saveta Draganić Gajić, vanredni profesorčetvrtak09:45 - 10:45
12:00 -13:00
Departman za psihologiju
93
dr Stanko Crnobrnja, vanredni profesorponedeljak12:00 - 13:00Sala za konsultacije V sprat
94
ponedeljak11:00- 12:00
95
dr Vladimir Ilić, docentsredaDepartmana za socijalni rad
96
prof. Milutin Petrovićutorak13:00kabinet Digitalne umetnosti V sprat
97
dr Velibor Hajduković, redovni profesorutorak17:00 - 18:00Zagrebačka br. 3
98
Milovan Kneževićčetvrtak13:00 - 17:00Zagrebačka br. 3
99
dr Dijana Plut, redovni profesorpetak15:00 - 17:00Departman za psihologiju
100
Voja Žanetić, nastavnik veštinaponedeljak - obavezno najavljivanje imail -om 16:30 - Sala za konsultacije V sprat
Loading...
 
 
 
Konslutacije
 
 
Main menu