שקוף: משרדי ממשלה שמפרים את חוק חופש המידע. רשויות מפרות - אוגוסט 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שם הרשותתאריך התלונהתאריך מתן ההנחיהנושא הבקשהפירוט נוסף
2
המשרד להגנת הסביבה7.8.201613.10.2016מטרדי ריח באיזור עפולה
3
המשרד להגנת הסביבה16.5.20167.9.2016טכנולוגיה לשיקום קרקעות
4
המשרד להגנת הסביבה18.6.201619.9.2016הסדרי ניגוד עניינים
5
המשרד להגנת הסביבה19.7.201619.1.2017בדיקות קרינה באיזור מצפה רמון
6
המשרד להגנת הסביבה24.9.201629.11.2016פגישות בכירים עם נציגי תאגידי המחזור
7
המשרד להגנת הסביבה24.9.201629.11.2016יומן השר גבאי
8
המשרד להגנת הסביבה17.2.201616.3.2016בקשה לדעת מהן פעולות האכיפה שננקטו נגד מפעל באשדוד
9
המשרד לשירותי דת5.11.20168.2.2017הסדרי ניגוד עניינים
10
המשרד לשירותי דת5.11.20161.2.2017דוח שנתי לפי ס' 14 א לחוק שירותי דתהמשרד לשירותי דת צריכים לפרסם דין וחשבון שנתי לפי סעיף 14א' לחוק שירותי הדת היהודיים. הדוח לא פורסם והוגשה בקשה למידע בגינה הוגשה גם התלונה
11
המשרד לשירותי דת9.11.201712.3.2018תשובות לבקשות למידעלפי נוהל של היחידה הממשלתית לחופש המידע על משרדי הממשלה להעלות תשובות שניתנו במסגרות בקשות למידע לאתר חופש המידע. הוגשה בקשה למידע לקבל התשובות שנמסרו. לאחר שלא נענתה הוגשה תלונה ליחידה
12
המשרד לשירותי דת25.4.20184.6.2018התקשרויות המנהלת לזהות יהודית לשנת 2017
13
המשרד לשירותי דת10.2.201629.11.2016על פי חוק חופש המידע יש לפרסם מידי שנה דין וחשבון שנתי. התלונה היא בעקבות בקשה לקבל את הדוח השנתי לשנת 2016
14
הרשות הארצית לכבאות והצלה3.12.20176.6.2018מידע על שריפה במתחם בתי הזיקוק
15
משרד האוצר5.11.201623.3.2016מידע אודות קרקע ביפו
16
משרד הבינוי14.2.201721.3.2017הוצאות פיתוח של יישוב "כרמית"
17
משרד הבריאות20.9.201812.12.2018יומן הפגישות של סגן שר הבריאות
18
משרד העליה והקליטה14.4.201830.5.2018מידע על מענקים והלוואות ליוצאי אתיופיה
19
משרד העליה והקליטה18.12.201711.4.2018נתונים על מרכזי קליטה
20
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים29.9.201626.12.2016חומרי ועדת היגוי שהוקמה מכוח החלטת ממשלה 2569
21
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים28.9201721.6.2018רשימת בקשות למידע שהטיפול בהן טרם הסתייםהוגשה בקשת חופש מידע לקבל את רשימת הבקשות למידע שהטיפול בהן טרם הסתיים. הבקשה לא נענתה והוגשה אלינו תלונה
22
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים10.6.201718.3.2018הקצאות של מבחנים מקצועיים
23
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים11.12.201723.5.2018מידע אודות
מכרז מס' 13/2015 של משרד התחבורה בעניין תחנות הבדיקה להקמת מכוני הרישוי, לרבות: כל
ההתכתבויות, הקלות שניתנו, הצעות הזוכות, פרוטוקולים של ועדת המכרזים וכן אישור זכויות
בנכסים או הסכמי רכישה/שכירות
24
משרד התרבות והספורט14.12.20178.2.2018נתונים פסטיבל כתר המזרח
25
משרד התרבות והספורט14.12.201712.2.2018נתונים על טקס 50 שנה לשחרור יו"ש, הבקעה והגולן
26
משרד התרבות והספורט11.4.20187.6.2018דוח שנתי לשנת 2016התבקש דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2016
27
משרד התרבות והספורט15.12.201721.6.2018בקשות תמיכה של עמותה "שתילי זיתים"עמותת "שתילי זיתים" מקבלת תמיכה ממשרד התרבות והספורט. הוגשה בקשה למידע לקבל את בקשות התמיכה שהגישה העמותה ואת המסמכים הנלווים
28
משרד התרבות והספורט31.5.201813.9.2018הקוד של אתר מגילת העצמאותמדובר בבקשה לקבל את הקוד באמצעותו נבנה אתר מגילת העצמאות
29
משרד התרבות והספורט15.7.201815.11.2018דוח שנתי 2017התבקש דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2017 שלא פורסם לפי החוק
30
משרד התרבות והספורט15.7.201815.11.2018על פי חוק חופש המידע יש לפרסם מידי שנה דין וחשבון שנתי. התלונה היא בעקבות בקשה לקבל את הדוח השנתי לשנת 2017
31
משרד ראש הממשלה12.11.201715.1.2018בקשה לקבל את יומני ארי הרו וגיל שפר
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...