(อัพเดทสัปดาห์ละครั้ง) เปลี่ยน ม.ได้ที่ tab ม. *บันทึกว่าใครผ่าน10แล้วบ้าง ใครผ่านแล้ว ครูจะลงเป็นวันที่ไว้
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
สถิตินี้ไม่สามารถอัพเดทอัตโนมัติได้ค่ะ ครูต้องเป็นคนนับ จาก excel หากอยากเช็คอีบุ๊คว่าครบหรือไม่ครบ นับได้ที่เมนู My Library โดยนับจากบนสุด ไปถึงวันเปิดเทอมนี้ 2018-11-01 เท่านั้นค่ะ
2
ดูหนังสือค้างส่งที่ https://pwschoollibrary.wordpress.com/tag/retrieve โปรดดูวันที่อัพเดทที่ชื่อโพสต์ด้วย
15/11/256123/11/613/12/618/12/6111/12/6113/12/256118/12/6128/12/61
3
คุณอยู่ tab ม.1
14/1/256215/1/256218/01/6223/01/6230/01/62 บ่าย205/02/2562 9น.08/02/6208/02/60จบยืม
4
1/11/1ปรินท์เมื่อ08/02/60จบยืม
5
เลขที่เลขประจำตัวเลขที่ชื่อ นามสกุล
วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว
1/1 หนังสือเล่ม
1/1 อีบุ๊ค1/1 รวมm1/1
6
1219471เด็กชายกันทรากร แทบสี18/01/620121221947
7
2219482เด็กชายกิตติพงษ์ ศรบุญทอง14/1/25620151521948
8
3219493เด็กชายธนสร ไชยอุดร18/01/622161821949
9
4219504เด็กชายนฤภัททร์ สาลีพร14/1/25620323221950
10
5219515เด็กชายนันทชัย เสนาะสังข์14/1/25620111121951
11
6219526เด็กชายปัญญา -18/01/620131321952
12
7219537เด็กชายปัณณวัฒน์ นุ่มขำ18/01/620292921953
13
8219548เด็กชายพลพจน์ ไพศรีสกุล14/1/25620232321954
14
9219559เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์แย้ม14/1/25620242421955
15
102195610เด็กชายศรันย์ สายบุญ18/01/620212121956
16
112195711เด็กชายศุภสิน ศรีสวัสดิ์18/01/620141421957
17
122195812เด็กชายอิสระพงษ์ อินทวงษ์
ไม่มีใน SGS แล้ว
00021958
18
132195913เด็กหญิงกฤตยาพร อัครชาติ3/12/610222221959
19
142196014เด็กหญิงกฤติยา รัตนโสม13/12/25610151521960
20
152196115เด็กหญิงจันทกานต์ บุญอุ่น13/12/25610202021961
21
162196216เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ นาราอริยศักดิ์18/01/620262621962
22
172196317เด็กหญิงณัชชานันท์ ดีมาก18/01/620191921963
23
182196418เด็กหญิงณัฐฐาพร อินทรแก้ว08/02/60จบยืม1101121964
24
192196519เด็กหญิงณัฐธิตา เข็มแหลม18/01/623182121965
25
202196620เด็กหญิงดวงกมล ช้อยโทน15/11/25610232321966
26
212196721เด็กหญิงธนัชพร ขำเพ็ง14/1/25620111121967
27
222196822เด็กหญิงบุณยาพร เสนนอก18/12/610171721968
28
232196923เด็กหญิงปภาวรินท์ วันแสวง14/1/25620323221969
29
242197024เด็กหญิงประภัสสร จันทร์จักร์18/01/620161621970
30
252197125เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ ศรไชย14/1/25620121221971
31
262197226เด็กหญิงปริญดา เสน่หา14/1/25620232321972
32
272197327เด็กหญิงปัณณพร แสนมา14/1/25620121221973
33
282197428เด็กหญิงพรพิมล เรืองกัลป์23/01/623111421974
34
292197529เด็กหญิงพัชรินทร์ พุ่มเขียว14/1/25620181821975
35
302197630เด็กหญิงมานิดา สุระคันธ์30/01/62 บ่าย20252521976
36
312197731เด็กหญิงมาลินี จันทรรอด14/1/25620121221977
37
322197832เด็กหญิงรัชนก สามารถ18/01/620151521978
38
332197933เด็กหญิงไรวินทร์ แจ้งพรมมา3/12/611222321979
39
342198034เด็กหญิงวริสรา แซ่ซิน8/12/610131321980
40
352198135เด็กหญิงวิรชา จรรยาพูน18/01/622111321981
41
362198236เด็กหญิงศศิธร ท่าลาด18/12/614111521982
42
372198337เด็กหญิงศิริขวัญ นามวาจา18/01/620121221983
43
382198438เด็กหญิงสุกัญญา จิตรเทิดศักดิ์08/02/628101821984
44
392198539เด็กหญิงสุตาภัทร คุ้มทรัพย์18/01/624141821985
45
402198640เด็กหญิงฮุยติง ลีออง18/12/616192521986
46
ครบทั้งห้อง34679713
47
48
49
50
ปรินท์เมื่อ08/02/60จบยืม
51
เลขที่เลขประจำตัวเลขที่ชื่อ นามสกุล
วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว
1/2 หนังสือเล่ม
1/2 อีบุ๊ค1/2 รวมm1/2
52
1219871เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีนอนิล23/01/620393921987
53
2219882เด็กชายจิรายุทธ ใจมนต์21/01/620212121988
54
3219893เด็กชายภูวรินทร์ บินซัมซูดิน14/1/25620282821989
55
4219904เด็กชายชยทัต ปลื้มวรสวัสดิ์14/1/25620161621990
56
5219915เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญเยี่ยม23/01/620232321991
57
6219926เด็กชายธนพงษ์ ประจักษ์15/1/25620252521992
58
7219937เด็กชายธิติพนธ์ เจียมภักดี04421993
59
8219948เด็กชายนนทรี นาคหล่อ30/01/62 บ่าย20252521994
60
9219959เด็กชายพงศธร รอดดี14/1/25620202021995
61
102199610เด็กชายภาณุพงษ์ เบ้ากลาง14/1/25620181821996
62
112199711เด็กชายภูชนะ ตะสูงเนิน14/1/25620363621997
63
122199812เด็กชายวุฒิภัทร ดาราษฎร์15/1/25620282821998
64
132199913เด็กชายเศรษฐอัฑฒ์ ผาฮุย05/02/2562 9น.015415421999
65
142200014เด็กชายสิรภพ เรืองพงษ์14/1/25620393922000
66
152200115เด็กชายสุรเกียรติ ชุมจันทร์21/01/620686822001
67
162200216เด็กชายอภินันท์ กุจันทร์14/1/25620101022002
68
172200317เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีตระการ23/01/620404022003
69
182200418เด็กชายอลงกรณ์ หนันคำ18/01/620343422004
70
192200519นายเพชราวุธ ผาสุข15/1/25620303022005
71
202200620เด็กหญิงกณิกนันท์ อ่ำเอี่ยม14/1/25620242422006
72
212200721เด็กหญิงขวัญนภา เพียรกล้า15/1/25624374122007
73
222200822เด็กหญิงจีรนันท์ พรมมี14/1/25620222222008
74
232200923เด็กหญิงณัฏฐา ชื่นใจดี15/1/25620323222009
75
242201024เด็กหญิงณัฐพิตา เพลาเพลิง15/1/25620242422010
76
252201125เด็กหญิงธมนวรรณ โพธิ์นอก14/1/25620222222011
77
262201226เด็กหญิงนันทกกาญณ์ หมัดโน๊ต08/02/620383822012
78
272201327เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วเรือง15/1/25624111522013
79
282201428เด็กหญิงพรรณิภา กล้ารบ14/1/25620171722014
80
292201529เด็กหญิงพิมพ์วิภา พูลเพิ่ม21/01/620444422015
81
302201630เด็กหญิงเพลินพิศ ทรัพย์พร้อม14/1/25620444422016
82
312201731เด็กหญิงมานิตา ภาสดา21/01/620272722017
83
322201832เด็กหญิงมาริสา แสนโช้ง21/01/620161622018
84
332201933เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กรตุ้ม14/1/25622192122019
85
342202034เด็กหญิงวรรณชฎา ไชยสำแดง07722020
86
352202135เด็กหญิงวริศรา สำรวย14/1/25620111122021
87
362202236เด็กหญิงวิรากร ลิ้มสุวรรณ14/1/25620171722022
88
372202337เด็กหญิงศิรภัสสร สระทองเพชร14/1/25620191922023
89
382202438เด็กหญิงศิริกาญจน์ หมั่นการ21/01/620202022024
90
392202539เด็กหญิงสุกัญญา ดอนสังเกตุ23/01/620282822025
91
402202640เด็กหญิงอุบลวรรณ เตชะวัฒนกุล15/1/25620272722026
92
ไม่ครบ 21011641174
93
94
95
96
ปรินท์เมื่อ08/02/60จบยืม
97
เลขที่เลขประจำตัวเลขที่ชื่อ นามสกุล
วันที่เช็คว่าผ่านแล้ว
1/3 หนังสือเล่ม
1/3 อีบุ๊ค1/3 รวมm1/3
98
1220271เด็กชายกฤษณพล เจียมไธสง30/01/62 บ่าย20131322027
99
2220282เด็กชายครรชิต ตรงใจ14/1/25622111322028
100
3220293เด็กชายชลกร ทองเรือง18/01/620181822029
Loading...