ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
2
3
12345
4
a. Câu trả lời có dẫn chứng cụ thể, chi tiết từ trải nghiệm cá nhân
- HS không có câu trả lời cho tất cả hoặc đa số các câu hỏi
- Trả lời "em không biết" hoặc "vì em thích"
- HS đưa ra câu trả lời không cụ thể, không có ví dụ, dẫn chứng từ trải nghiệm cá nhân
- PVV thường xuyên hỏi câu hỏi trợ giúp
- HS không có câu trả lời cho đa số các câu hỏi
- Trả lời "em không biết" hoặc "vì em thích"
- HS đưa ra câu trả lời không cụ thể, không có ví dụ, hoặc ví dụ không phải từ trải nghiệm cá nhân nhưng có bổ sung khi được PVV hỏi thêm
- PVV hỏi nhiều câu hỏi trợ giúp
- HS không có câu trả lời cho một số các câu hỏi được đưa ra.
- Câu trả lời chưa rõ ràng nhưng HS có suy nghĩ lại và bổ sung thêm ví dụ/dẫn chứng
- PVV hỏi nhiều câu hỏi trợ giúp
- HS trả lời đa số các câu hỏi của PVV với dẫn chứng và ví dụ chi tiết từ trải nghiệm cá nhân.
- PVV ít phải hỏi câu hỏi trợ giúp
- HS trả lời được tất cả các câu hỏi của PVV với dẫn chứng và ví dụ chi tiết từ trải nghiệm cá nhân.
- PVV không phải hỏi câu hỏi trợ giúp
5
b. Kế hoạch học tập, khả năng tự học
Khả năng lãnh đạo, thương lượng
Hoạt động ngoại khoá
Cách sử dụng thời gian
- Không có kế hoạch học tập
- Không có khả năng lãnh đạo và thương lượng
- Không tham gia hoạt động ngoại khóa
- HS dành nhiều thời gian chơi điện thoại - mạng xã hội/TV/gameshow
- HS không muốn tham dự trại hè vì lý do cá nhân
- Kế hoạch học tập không rõ ràng, muốn đi học nhưng chưa biết học để làm gì
- HS chỉ học/làm bài GV giao và học theo SGK
- Không có khả năng lãnh đạo và thương lượng
- Có tham gia 1-2 hoạt động ngoại khóa
- Dành ít thời gian học thêm tại nhà; dành nhiều thời gian đi chơi hoặc chơi điện thoại hơn
- Không thể hiện định hướng tương lai rõ ràng nhưng vẫn chăm chỉ học tập; có kế hoạch học tập chung chung (vd: năm nay được loại gì)
- HS học/làm bài được giao; tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau ngoài SGK
- Có kinh nghiệm lãnh đạo và thương lượng (1-2 lần)
- Thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khóa
- Dành thời gian tự học nhiều hơn chơi
- Có mục tiêu và phương pháp học tập cho từng môn
- Thường xuyên tìm thêm các bài tập để làm và học online
- Khả năng lãnh đạo nhóm nhỏ; làm BTC khi tham gia các hoạt động ngoại khóa; khả năng thương lượng
- HS mong muốn được tham gia trại hè hằng năm
- Kế hoạch năm học, từng bước rõ ràng cho từng môn; kế hoạch để học tiếp lên CĐ/ĐH
- Học thêm tài liệu nâng cao; thường xuyên tự học online, học Tiếng Anh
- Tích cực tham gia hoạt động để phát triển kỹ năng
- Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa rộng (có ví dụ cụ thể); leader trong các hoạt động ngoại khóa (đặc biệt là ADAPT Club)
- Khả năng thương lượng
6
c. Suy nghĩ và lập kế hoạch cụ thể cho nghề nghiệp của mình
- HS chưa suy nghĩ hoặc tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai
- HS không có kế hoạch thực hiện ước mơ
- HS có suy nghĩ nhưng chưa tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai
- HS không có kế hoạch thực hiện ước mơ hoặc kế hoạch chưa cụ thể
- HS có suy nghĩ và tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai
- HS có kế hoạch thực hiện ước mơ nhưng chưa cụ thể
- HS có suy nghĩ và tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai, và công việc cụ thể HS muốn làm trong tương lai là gì
- Có kế hoạch thực hiện hoá ước mơ
- HS tìm hiểu kỹ về nghề nghiệp tương lai
- Giải thích rõ ràng tại sao HS muốn làm nghề đó và công việc cụ thể HS muốn làm trong tương lai là gì
- Có kế hoạch thực hiện hoá ước mơ
7
d. Tư duy phân tích, óc quan sát, phong cách riêng để vươn lên
Khả năng sáng tạo
- HS chưa thể hiện được tư duy phân tích
- HS không có phong cách riêng để vươn lên
- HS chưa biết quan sát
- HS chưa có sự sáng tạo
- HS chưa thể hiện được tư duy phân tích hoặc tư duy phân tích còn rất yếu
- HS không có phong cách riêng để vươn lên
- Óc quan sát còn nhiều hạn chế
- HS chưa có sự sáng tạo
- HS thể hiện được tư duy phân tích
- HS phần nào thể hiện được phong cách riêng để vươn lên
- HS có sự quan sát
- HS có chút sáng tạo
- HS thể hiện được tư duy phân tích tốt
- HS thể hiện được phong cách riêng
- HS có sự quan sát tốt và có sáng tạo
- HS thể hiện được tư duy phân tích rất tốt và có phong cách riêng
- HS có sự quan sát rất tốt
- HS có óc sáng tạo
8
e. Suy nghĩ và nhận thức về thế giới và môi trường xung quanh
- HS không biết được những hành động của mình có tác động gì đến gia đình, bạn bè, cộng đồng
- HS không nắm bắt các thông tin về thế giới, môi trường xung quanh
- HS ít biết được những hành động của mình có tác động gì đến gia đình, bạn bè, cộng đồng
- HS nắm bắt ít thông tin về thế giới, môi trường xung quanh
- HS ít biết được những hành động của mình có tác động gì đến gia đình, bạn bè, cộng đồng
- HS nắm bắt ít thông tin về thế giới, môi trường xung quanh
- HS diễn tả được những hành động của bản thân (�những ví dụ mà HS đã nêu) có tác động như thế nào với gia đình, bạn bè, cộng đồng nhưng chưa cụ thể
- Nắm bắt thông tin về các sự kiện nơi mình ở, trong nước, và ngoài nước
- Có thể hiện nhận thức và suy nghĩ riêng
- HS diễn tả được những hành động của bản thân (những ví dụ mà HS đã nêu) có tác động như thế nào với gia đình, bạn bè, cộng đồng một cách rõ ràng
- Thường xuyên nắm bắt thông tin về các sự kiện nơi mình ở, trong nước, và ngoài nước
- Có nhận thức và suy nghĩ riêng
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100