ამბროლაურის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდეFiber - Optic --- 2017 მდე
2
რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი5096917 9653453020
3
ამბროლაურის რაიონი16079616882კი --- 45არა --- 26
4
ქ. ამბროლაური2541786803020კი
5
დაბა ხარისთვალა430არა
6
აბანოეთი128511არა
7
აბარი206610კი
8
აგარა164660არა
9
ახალსოფელი80340არა
10
ბარეული101541არა
11
ბაჯი141600არა
12
ბეთლევი62280არა
13
ბოსტანა3671220კი
14
ბუგეული4341610კი
15
გენდუში61230არა
16
გოგოლეთი36190არა
17
გორი76360არა
18
გორისუბანი71370არა
19
დიდი ჩორჯო175770არა
20
ველევი138570არა
21
ზედა თლუღი72330არა
22
ზედა ღვარდია91500არა
23
ზედა შავრა136670არა
24
ზედა ჭყვიში197930არა
25
ზემო კრიხი36170არა
26
ზემო ჟოშხა272920კი
27
ზემო სხვავა53300არა
28
ზნაკვა2121060კი
29
თხმორი87540არა
30
იწა97350არა
31
კაჩაეთი124610არა
32
კვაცხუთი4181590კი
33
კვირიკეწმინდა62360არა
34
კლდისუბანი261790კი
35
ლიხეთი4911930კი
36
მეორე ტოლა4181510კი
37
მოტყიარი40240არა
38
მუხლი50260არა
39
ნამანევი56220არა
40
ნიკორწმინდა7263020კი
41
პატარა ონი130610არა
42
პატარა ჩორჯო163590არა
43
პირველი ტოლა3771270კი
44
სადმელი5942450კი
45
საკეცია272950კი
46
სხარტალი28120არა
47
ტბეთი50280არა
48
ურავი5671950კი
49
უყეში129550არა
50
ფუტიეთი19110არა
51
ქედისუბანი89530არა
52
ქვედა თლუღი3041070კი
53
ქვედა ღვარდია36210არა
54
ქვედა შავრა77360არა
55
ქვედა ჭყვიში215860კი
56
ქვემო კრიხი177630არა
57
ქვემო ჟოშხა211850კი
58
ქვიშარი3201190კი
59
ღადიში74310არა
60
ღვიარა200660კი
61
შუა კრიხი1060არა
62
შუა სხვავა151750არა
63
შხივანა41220არა
64
ცახი134750არა
65
ძირაგეული3671320კი
66
წესი6282020კი
67
წკადისი20150არა
68
ჭელიაღელე148690არა
69
ჭრებალო3591250კი
70
ხვანჭკარა6672340კი
71
ხიმში219840კი
72
ხონჭიორი154650არა
73
ხოტევი2921290კი
74
ჯვარისა173750არა
75
76
Loading...
Main menu