Biblikus Konferencia 2018 / Biblical Conference 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Az Újszövetség hellén és júdaista háttere
The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament
2
Szerző / AuthorEgyetem / University
Ország /
Country
Idő (p) /
Time (m)
Előadás címe / Title
3
Szuromi Szabolcs AnzelmPPKE BudapestH30Legal Recognition of the Church in the Roman Empire - The Status of „religio licita”
4
Enghy SándorSárospatakHAz Újszövetség nyelvének grammatikai megoldásai és azok ószövetségi gyökerei
5
Udo SchnelleHalle-WittenbergD45Das Neue Testament als Teil des Hellenismus - Forschungsgeschichte, Methodologie und Perspektiven
6
Cosmin Pricop
Lucien Blaga Universität Bukarest,
Orthodox-Theologische Fakultät
RO20„Das Wohnen des Logos in den Johannisakten. Versuch einer Rekonstruktion”
7
Karl Wilhelm NiebhurJenaD45„The New Testament from a Jewish-Hellenistic Perspective: Romans 1:19-23 as a test case”
8
Peres ImreDebrecenH20Hellenista szövegek és képek az Apokalipszisben
9
Kránitz MihályPPKE BudapestH20Hellén városok Pál útjain / Hellenistic cities on the roads of Saint Paul
10
Hamvas EndreGFF SzegedH20A kultusz fogalmának átértelmezése a Zsidókhoz írt levélben és a hermetikus irodalomban
11
Vadim WittkowskyBerlin / MoszkvaD20Traktate des Flavius Josephus als Quellen des lukanischen Doppelwerkes
12
Akijama ManabuTsukuba UniversitateJ20Odüsszeia és a János evangélium szerkezete közötti kapcsolat
13
Meiser MartinSaarlandes UniversitateD30„Die religiöse und kulturelle Enzyklopädie des Markusevangeliums”
14
Simon L. ZoltánELTE BudapestH20Sedulius, Iuvencus, Arator
15
Forisek PéterKGE DebrecenH20Vallási szinkretizmus Kis-Ázsiában a Kr. u. 2. század elején
16
Németh ÁronDRHE DebrecenH20Salamon zsoltárai és a Jelenések könyve / Psalmen Salomos und die Offenbarung des Johannes
17
Szlávik GáborMiskolc Univ.H20Der Montanismus als Widerstandsbewegung im Frühen Christentum
18
Török CsabaESZHF BudapestH20„Pasa graphe theopneustos” - literarische Parallele und Möglichkeiten der Interpretation
19
Szécsi JózsefORZSE Budapest Héber EgyetemH20„Az 1Korintusi 11,1-16 rabbinikus háttere”
20
Hamza GáborELTE BudapestH30Keresztény Cicero / Der christliche Cicero
21
Geréb ZsoltKolozsvárRO20Die Stoische Lyalitate oder die Bruderliebe ist die Treibkraft des Haustafeln Paraenesen?
22
Tord FronbergUpsalaS20Annunciation narrative, a Hellenistic and a Jewish background
23
Adorjáni Zoltán
Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
RO20
Milyennek látta Alexandriai Philon a kezdetben teremtett embert? / Das Menschenbild bei der Schöpfung nach der Sicht Philons von Alexandrien
24
Czire Szabolcs
Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
RO20Evangéliumi csodatörténet
25
Pecsuk OttoKároli Gáspár EgyetemH20
A páli és a LXX dikaioó-terminológiája mint bibliafordítási kérdés / The dikaioó Terminology in Paul and the LXX as a question of Bible Translation
26
Fröhlich IdaPPKE BudapestH20Peser
27
Dávid NóraSZTE Ókortörténeti TanszékH20Halál a második Szentély korában
28
Kamrada DoloresBudapestH20
29
Kustár GyörgyDebrecenH20Modellkövetés és Jézus-követés – Hellén és zsidó párhuzamok
30
Benyik GyörgySzegedH20János prológ hellenista háttere / John the Prologue and the Hellenistic texts
31
Kocsis ImreBudapestH20
A diakonia a görög-hellenista iratokban és az Újszövetségben. Újabb kutatások kritikus megközelítése /
Diakonia in der griechisch-hellenistisch Schriften und Neuen Testament. Eine Kritische Anneherung in die neueres Forschung
32
László VirgilBudapestH20Pál alakja és Epimenidész Apcsel 17-ben / The figure of Paul and Epimenides in Acts 17
33
Kókai Nagy VDebrecenH20„Der Freiheitsbegriff bei Paulus”
34
Kovács F. ZsoltNagyváradRO20
Eudaimonia: sztoikus elméleti ismeret vagy keresztény gyakorlati megvalósítás? /
Eudaimonia: stoische theoretische Kenntnis oder christliche praktische Verwirklichung?
35
Mario CifrakZagrabSLO20„Die Nikolaiten in der Offenbarung des Johannes (2,6.15)”
36
Csernai BalázsGyőri Hittudományi FőiskolaH20
Die Nachfolger des „gekreuzigten Sofisten“ Kritische Bemerkungen Lukianos' von Samosata über die Christen im Spiegel der Apostelgeschichte des Lukas
37
Papp György
Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
RO20
„Ouk eni Ioudaios oude Hellen” - kísérlet a szocio-kulturális különbségek feloldására a páli teológiában? /
„Ouk eni Ioudaios oude Hellen” - an attempt to dissolve socio-cultural differences in the Pauline theology?
38
Oláh ZolánAlba IuliaRO20„Barátaimnak mondalak titeket...” Jn 15,15 bibliai és hellenisztikus háttere
39
Gottfried SchimanowskiTübingenD25Philonische Texte als Hintergrund des Römerbriefes. Kritische Durchsichtdurch ein Textbuch
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Copy of Sheet1
Sheet3
Sheet4
Sheet2
 
 
Main menu