สลิปเงินเดือน ศธจ.ตาก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560
2
ชื่อ - นามสกุล
นางธรารันต์ เย็นใจราษฎร์
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
3
รายการรายรับ เลขตำแหน่ง ตก0
1043
โอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี
6201962239
4
5
เงินเดือน 33,800.00 ภาษี/ตกเบิก 302.24
6
เงินเดือนตกเบิก - กู้-เอนกประสงค์(กรุ) -
7
ป.จ.ต. - ช.พ.ค. -
8
ป.จ.ต./ตกเบิก - เงินกู้ซ.พ.ค. -
9
พ.ข.อ./ตกเบิก - ช.พ.ส. -
10
พ.ส.ร./ตกเบิก - สะสมเพิ่ม/ตกเบิก -
11
พ.ค.ว./ตกเบิก - กบข./ตกเบิก -
12
พ.ป.ผ./ตกเบิก - ง.หักสหกรณ์ -
13
สปพ./ตกเบิก - สพภช. อส. -
14
ตปพ./ตกเบิก - ธอส.-กบข. -
15
ต.ข.ท.ปจต. 5,600.00
16
ต.ข.ท.ปจต. ตกเบิก - รวมจ่ายทั้งเดือน 302.24
17
ต.ข.ร-รว. -
18
ต.ข.ร-รว. ตกเบิก -
19
ต.ด.ข.1-7/ตกเบิก -
20
ง.ต.พ.ข./ตกเบิก -
21
ค่าเช่าน้าน/ตกเบิก -
22
ช่วยเหลือบุตร/ตกเบิก -
23
การศึกษาบุตร/ตกเบิก -
24
เงินรางวัล/เงินท้าทาย -
25
วิทยฐานะ 5,600.00
26
วิทยฐานะ ตกเบิก -
27
28
รวมรับทั้งเดือน 45,000.00
29
30
รวมรับสุทธิ 44,697.76
31
32
33
ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
34
35
(19 ธันวาคม พ.ศ.2560)
36
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu