(หลัง) แจ้งคะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
3
Sunday, 26 October 2014น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง551501380504219
4
Sunday, 26 October 2014น.ส.ศิริกัญญา สามารถ551501380504919
5
Sunday, 26 October 2014น.ส.คณึงหา เสนาพรม551501380503319
6
Sunday, 26 October 2014น.ส.นีรนุช บุญเจริญ551501380503619
7
Sunday, 26 October 2014น.ส.ชฏาพร วิลัยกุล551501380506719
8
Sunday, 26 October 2014นางวิภารัตน์ ชมจำปี 551501380504719
9
Sunday, 26 October 2014น.ส.ธมลวรรณ สันชุมสี551501380506319
10
Sunday, 26 October 2014น.ส.สมพิศ เดชโคบุตร551501380506119
11
Sunday, 26 October 2014น.ส.สุจิตรา ดีดวงพันธ์551501380505119
12
Sunday, 26 October 2014น.ส.กมลชญา พูลสวัสดิ์551501380503219
13
Sunday, 26 October 2014นายวุฒิชัย กุมารสิทธิ์551501380504818
14
Sunday, 26 October 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท551501380504520
15
Monday, 27 October 2014นางสาววราภรณ์ ศรีแจ่ม551501380504619
16
Monday, 27 October 2014นาสาวกมลชญา พูลสวัสดิ์551501380503220
17
Monday, 27 October 2014นิภาวรรณ ปัญญานาม551501380503520
18
Thursday, 30 October 2014
นางสาวธนาภรณ์ เเสงเหลือง
551501380503419
19
Sunday, 2 November 2014นางสาวนุสรา ทองน้อย551501380503720
20
Tuesday, 18 November 2014ปิยภาพร สมนึก54150138050526
21
Monday, 6 July 2015ภัททิรา ไตรยสุทธิ์54220140719
22
Monday, 16 November 2015ชิษณุพงศ์ จันทร์แท่น296333
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu