Lich thi lai Trung cap thang 6-2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MaHoTenLopMon thiNGÀYGIỜNƠI THI
2
163180A Lăng DiuY19GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
3
163173Phan Ngọc QuốcY19GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
4
163058Lê Thị NhậtY19GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
5
163222Phạm Nữ Huyền NgaS14GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
6
163240Đinh Thị Ngọc LanN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
7
163241Phùng Thị Thùy SươngN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
8
163019Bùi Minh ĐứcN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
9
163152Lê Huỳnh ĐứcN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
10
163014Nguyễn Đức PhúcN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
11
163167Nguyễn Việt HảiN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
12
163160
Trần Nguyễn Hoài
DươngN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
13
163200Trần LâmSơnN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
14
163131Trịnh Văn HoàN7GDCT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
15
163073Hồ Văn LiểuY19DDTC
23/6/2018
7h00PM tầng 4
16
163208Hồ Lê DuyPhướcN7QLTCYT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
17
163151Trần ĐứcVănN7QLTCYT
23/6/2018
13h30GĐ D3.3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...