GE1 uusiOPS Tavoitematriisi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kurssitavoitteeni
2
NIMI:
3
4
Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
5
JESH! Ymmärrän tämän erittäin hyvin ja pystyn soveltamaan tätä eri aiheisiin, keskusteluihin ja tilanteisiin (Soveltava taso [9-10])
1
6
KYLLÄ! Hallitsen asian mielestäni ihan hyvin ja olen tehnyt myös perustaoa vaatimimpia tehtäviä (syventävä taso [7-8])
2
7
NO JOO! Minulla on tuntuma asian perusteisiin, mutta kokonaisymmärryksessä vielä aukkoja (perustaso [5-6])3
8
EIJEI! Nyt ei vaan nappaa.(ei tasoa [4])4Merkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
9
Kuvaus tavoitteistaväriPerustehtävätSyventävätSoveltavat
10
VIIKKO 1: Tavoitteet
11
Ymmärrän maantieteen ainutlaatuisen aseman yhteiskunta- ja luonnontieteitä yhdistävänä tieteenä.
12
Tiedän mitä aihealueita ja suuntauksia maantieteeseen kuuluu
13
Ymmärrän miten eri aihealueiden väliset suhteet muodostavatmaantieteellisen ajattelun
14
Ymmärrän median erityisen tärken rooli maantieteessä
15
Osaan määritellä geomedian eri osa-alueita
16
Ymmärrän millaisiin haasteisiin ja riskehin maantiede ja koko ihmiskunta joutuu hakemaan vastauksia
17
Osaan määritellä mitä tarkoittaa GIS
18
Osaan erilaisia karttatyyppejä ja ymmärrän niiden käyttötarkoituksia
19
Ymmärrän mitä karttaprojektiolla tarkoitetaan ja ymmärrän miksi erilaisia projektioita käytetään
20
VIIKKO 2: TavoitteetMerkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
21
Osaan määritellä miten käsitteet ilmasto ja sää eroavat toisistaanPerustehtävätSyventävätSoveltavat
22
Ymmärrän ja osaan luetella ihmiskunnan vaikutuksia ilmastonmuutoksen
23
Osaan erotella mitkä luontaiset ja mitkä ihmiskunnan tekijät aijeuttavat ilmastonmuutosta
24
Ymmärrän kasvihuoneilmiöteorian ja miten se liitty ilmastonmuutokseen
25
Ymmärrän mitä seurauksia ilmastonmuutoksella voi ihmiskunnalle ja luonnolle olla
26
Ymmärrän mitä ilmastoskenaariot tarkoittavat ja osaan tulkita niitä
27
Tiedän keinoja miten luonnotonta ilmastonmuutosta voi ehkäistä
28
VIIKKO 3: Tavoitteet (Tietovisa)Merkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
29
Osaan ottaa muut huomioon tiimityöskentelyssäPerustehtävätSyventävätSoveltavat
30
Osaan tuoda omat näkemykseni esiin ja tarvittaessa ottaa myös valtaa tiimissä
31
Osaan tukea kannustaa muita tiimissä
32
Osaan pyytää tarvittaessa tukea ja apua tiimissä
33
Ymmärrän tiimityöskentelyn tärkeyden yhteiskunnassa
34
VIIKKO 4: TavoitteetMerkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
35
Ymmärrän luonnonvarojen roolin ihmiskunnassa ja taloudessaPerustehtävätSyventävätSoveltavat
36
Osaan jaotella luonnonvaroja eri luokkiin
37
Ymmärrän luonnonvarojen käytön maantieteellisiä ja kulttuurisia eroja
38
Ymmärrän luonnonvarojen rajallisuuden ja niiden vastuullisen käytön
39
Tiedän erilaisia luonnonvarojen kulutuksen mittareita
40
Ymmärrän millainen luonnonvarojen hyödyntäminen on haitallista luonnolle ja ihmiskunnalle
41
Ymmärrän millainen luonnonvarojen käyttö on kestävää
42
Ymmärrän mitä biotaloudella tarkoitetaan ja miten se liittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön
43
Osaan määritellä ja antaa esimerkkejä kiertotaloudesta
44
Hahmotan oman roolini kiertotaloudessa
45
VIIKKO 5: TavoitteetMerkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
46
Ymmärrän väestönkasvun hallitsemattoman ja eksponentiaalisen luonteenPerustehtävätSyventävätSoveltavat
47
Ymmärrän mitkä tekijät vaikuttavat väestönkasvuun ja miten sitä voisi hillitä
48
Ymmärrän mitä ongelmia väestönkasvun hillitsemisessä voi myös olla
49
Ymmärrän ravinnontuotannon epätasaisen jakautumisen
50
Osaan listata erilaisia keinoja ravinnontuotannon ja puutteen haasteisiin
51
Ymmärrän eettisiä epäkohtia ihmisten perustarpeisiin liittyvässä taloudessa
52
Osaan määritellä maahanmuutto tarkoittaa
53
Osaan määritellä erilaisia maahanmuuttajatyyppejä
54
Osann luetella syitä tämän hetkiseen globaaliin maahan-/maastamuutto trendiin
55
Osaan määritellä ympäristökatastrofin ja listata sen seurauksia
56
VIIKKO 6: TavoitteetMerkitse alle tekemäsi tehtävät ruksilla (X)
57
Ymmärrän mitä kestävä kehitys tarkoittaa käsitteenä ja osaan sen eri osa-alueetPerustehtävätSyventävätSoveltavat
58
Ymmärrän erilaisten globaalien järjestöjen roolin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä osaan luetella niiden päätavoitteita
59
Ymmärrän oman roolini yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
60
Osaan soveltaa kursseilla opittuja asioita kestävän kehityksen viitekehykseen
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Taulukko1