รายการครุภัณฑ์แอร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
*กรอกข้อมูลเริ่มบรรทัดใหม่ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องลบข้อมูลที่มีอยู่นะครับ*
2
รายการสำรวจครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์(ทดลอง)
วิธีการตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์
3
เลขที่สินทรัพย์(ถ้ามี)
หมายเลขครุภัณฑ์แหล่งเงินยี่ห้อขนาด(ถ้ามี)
หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเลขห้องหมายเหตุlink ตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์
4
1132159
01.41200010001.บ52020
บริจาคภาควิชาภาษาอังกฤษ
ขอเลขห้องด้วยครับ(แมคพัสดุ)
5
100144-18.14แผ่นดินEminentงานนโยบายและแผนHB7213
6
บ.100136-3 คณะมนุษยศาสตร์
บริจาคTRANEภาควิชาประวัติศาสตร์HB2110/1
7
บ.100136-2 คณะมนุษยศาสตร์
บริจาคTRANEภาควิชาประวัติศาสตร์
สำนักงานภาควิชาฯเก่า มี2ตัว
8
DAIKIN Deluxe 3500
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สายชล
9
2993361
01.41200010060. ร60314
รายได้มิตซูบิชิภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สิทธิเทพ
10
ร.100139-18 สนง.คณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รายได้มิตซูบิชิภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
11
2993360
01.41200010060. ร60313
รายได้มิตซูบิชิภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องประชุมภาควิชาฯ2
12
DAIKIN Deluxe 3500
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ห้องประชุมภาควิชาฯ2  2ตัว
13
YORKภาควิชาประวัติศาสตร์
สำนักงานภาควิชาฯใหม่
14
ร.100538-1 ประวัติศาสตร์
รายได้SEASONภาควิชาประวัติศาสตร์ห้องปริญญาโท
15
ไม่มียี่ห้อภาควิชาประวัติศาสตร์
16
1989268
01.41200010024.บ59019
บริจาคLGศูนย์เมียนมาร์ศึกษาห้องศูนย์ฯ HB6
17
01.41200010021ร.46001
รายได้Star Airศูนย์เมียนมาร์ศึกษาห้องศูนย์ฯ HB6
18
บริจาคYork24785.79ศูนย์เกาหลีศูนย์เกาหลี HB6
* กำลังดำเนินขั้นตอนการบริจาคให้คณะฯ
19
บริจาคYork24785.79ศูนย์เกาหลีศูนย์เกาหลี HB6
* กำลังดำเนินขั้นตอนการบริจาคให้คณะฯ
20
บริจาคYork24785.79ศูนย์เกาหลีศูนย์เกาหลี HB6
* กำลังดำเนินขั้นตอนการบริจาคให้คณะฯ
21
01.4120.001.0006.บ57021
รายได้Samsung12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ
22
01.4120.001.0006.บ57024
รายได้Samsung12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ
23
01.4120.001.0006.บ57023
รายได้Samsung12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.มานิศา ผิวจันทร์
24
รายได้STAR Air12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล
25
รายได้STAR Air12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.อนัญญา รัตนประเสริฐ
26
ร.101039-10บริจาคCARRIER15000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่
27
รายได้Samsung10000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.สุประภา สมนักพงษ์
28
รายได้Samsung10000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์
29
รายได้Samsung10000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้อง อ.ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล
30
01.41200010001.บ52024
บริจาคCARRIER19000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้องว่าง (ห้องเก่า อ.อนัญญา)
31
01.4120.001.0006.บ57022
บริจาคSamsung12000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้องธุรการศูนย์ท่องเที่ยว
32
รายได้STAR Air30000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้องธุรการภาควิชาฯ
33
บริจาคCARRIER25000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยว
ห้องประชุมภาควิชาฯ
34
รายได้STAR Air30000 BTUภาควิชาการท่องเที่ยวทางเดินห้องประชุม
35
01.7290 999 0001ผ.51001(19)
บริจาคSamsung12000 BTUห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม
ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม
36
01.7290 999 0001ผ.51001(20)
บริจาคSamsung12000 BTUห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม
ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม
37
01.41200010001.ร49019
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักอ.ดร.พรวิภา
38
01.41200010001.ร49020
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องว่าง
39
01.41200010001.ร49021
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักรศ.สุพรรณ
40
01.41200010001.ร49022
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักอ.สยาม
41
01.41200010001.ร49023
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องพักรศ.หทัยวรรณ
42
01.41200010001.ร49024
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักอ.ดร.จณิษฐ์
43
01.41200010001.ร49025
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักอ.ดร.ปนัดดา
44
01.41200010001.ร49026
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องพักอ.ดร.สาโรจน์์
45
01.41200010001.ร49027
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยสำนักงานภาควิชา
46
01.41200010001.ร49028
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักรศ.พรพิลาส
47
01.41200010001.ร49029
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องหัวหน้าภาควิชา
48
01.41200010001.ร49030
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักอ.ปิติอัญ
49
01.41200010001.ร49031
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องพักผศ.ดร.นันทริยา
50
01.41200010001.ร49032
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องเก็บเอกสาร050100
51
01.41200010001.ร49033
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องพักผศ.ลภัสรินทร์
52
01.41200010001.ร49034
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักผศ.อัคคภาค
53
01.41200010001.ร49035
รายได้CARRIER9000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพัก
54
01.41200010001.ร49052
รายได้CARRIER12000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องพักผศ.อัลภา
55
01.41200010001.ร49053
รายได้CARRIER12000 BTUภาควิชาภาษาไทยห้องประชุมเล็ก
56
100640-6แผ่นดินUNI-AIR36200 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องประชุมภาควิชาฯ
57
100643-4แผ่นดิน
CENTRAL AIR รุ่น CCS-28
28000 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องประชุมภาควิชาฯ
58
แผ่นดินwilsonภาควิชาภาษาไทย
ห้องประชุมภาควิชาฯ
59
01.41200010001.ร61001
รายได้
Central Air รุ่น CFW-IFE25
25,363.55 BTUภาควิชาภาษาไทย
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ
60
01.41200010001.ผ52017
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
61
01.41200010001.ผ52018
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
62
01.41200010001.ผ52019
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
63
01.41200010001.ผ52020
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
64
01.41200010001.ผ52021
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
65
01.41200010001.ผ52022
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
66
01.41200010001.ผ52023
แผ่นดิน26,395ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการอาหาร
67
101035-1บริจาค17140ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการเสื้อผ้า
68
1001(6)39-1.1รายได้ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการดอกไม้
69
101043-1รายได้17140ภาควิชามนุษยสัมพันธห้องพักอาจารย์
70
101043-2รายได้21400ภาควิชามุษยสัมพันธ์ห้องพักอาจารย์
71
01.41200010001.ร.49001
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก อ.ณภัทร วิศวะกุล
72
01.41200010001.ร.49002
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล
73
01.41200010001.ร.49003
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ห้องพัก
74
01.41200010001.ร.49004
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องธุรการภาควิชาฯ
75
01.41200010001.ร.49005
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก รศ.ปรีชา วงศ์ทิพย์
76
01.41200010001.ร.49006
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก ผศ.ทรงสุดา ภู่สว่าง
77
01.41200010001.ร.49007
รายได้CARRIER9000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ห้องพัก
78
01.41200010001.ร.57113
รายได้YKHFXC0099000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก ผศ.ณรงค์ ศิขิรัมย์
79
01.41200010001.ร.57114
รายได้YKHFXC0099000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องพัก ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล
80
01.41200010001.ร.57115
รายได้YKHFXC00912000ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
ห้องประชุมภาควิชาฯ
81
01.41200010001.บ61001
บริจาคEMINENT25300ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ห้อง HB5320
82
01.41200010001.บ61002
บริจาคEMINENT25300ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ห้อง HB5320
83
01.41200010001 ร.53001
รายได้EMINENTงานบริหารทั่วไปห้อง HB4200
84
01.41200010001 ร.53002
รายได้EMINENTงานบริหารทั่วไปห้อง HB 4201
85
01.41200010001 ร.53003
iายได้EMINENTงานบริหารทั่วไปห้อง HB 4202
86
01.4120 001 0001 ผ.51002
แผ่นดินEMINENTงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
87
01.4120 001 0001 ผ.51003
แผ่นดินEMINENTงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
88
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
89
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
90
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
91
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5100
92
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5200
93
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5200
94
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5200
95
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5200
96
TRANEงานบริหารทั่วไปห้อง HB 5200
97
2721749DAIKINงานบริหารทั่วไปห้อง HB 6240
98
2721764DAIKINงานบริหารทั่วไปห้อง HB 6240
99
2721765DAIKINงานบริหารทั่วไปห้อง HB 6240
100
2722722DAIKINงานบริหารทั่วไปห้อง HB 6240
Loading...
 
 
 
รายการเครื่องปรับอากาศประจำคณะมนุษยศาสตร์
ตัวอย่าง
MainDATA
วิธีตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์
 
 
Main menu