ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
SUBVENCIONS I CONVENIS VIGENTS A TALMA
2
3
Entitat subvencionadora
Conveni/Subvenció
DescripcióExercici 2017Exercici 2018Exercici 2019Exercici 2020Exercici 2021
4
Generalitat de Catalunya- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subvencióPlaces concertades al Centre Ocupacional i al servei ocupacional d' inserció 309.631,76 €342.376,46 €355.849,18 €391.589,89 €392.163,33 €
5
subvencióPrograma  Llars-residències i pisos 788.542,53 €930.095,25 €1.024.810,26 €1.190.406,36 €1.109.750,42 €
6
subvencióPrograma  - Club Social60.095,89 €60.095,89 €60.095,88 €61.898,10 €61.898,04 €
7
subvencióAccions d'accés a l'ocupació per a joves menors migrats no acompanyats i persones en situació o en risc d'exclusió. Programa NEXT65.130,14 €
8
subvencióServei d' informació, assessorament i sensibilització en salut mental 2.600,00 €2.600,00 €2.000,00 €2.000,00 €
9
subvencióDincat - Cospe Lleure 2019 /20212.997,65 €2.733,64 €
10
subvencióAcompanyament integral 3.500,00 €2.201,74 €5.957,30 €
11
subvencióActuacions d'accessibilitat i millora d'igualtat d'oportunitats. Programa " Jo també em vull comunicar "4.060,89 €
12
subvencióServei i suport a l'autonomia a la pròpia llar34.000,00 €52.000,00 €62.170,00 €59.051,20 €65.500,00 €
13
subvencióL'oci de Talma - Lleure 3.992,00 €3.424,19 €
14
subvencióPrograma CRAE (Centre Residèncial Acció Educativa)729.792,86 €861.033,08 €945.391,96 €906.991,39 €913.111,06 €
15
Generalitat de Catalunya- Departament d'Empresa i Treball subvenció(USAP) Programa d' unitat de Suport d' Ajustament personal72.993,69 €66.905,00 €70.775,79 €70.485,60 €72.999,60 €
16
subvenció Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania 25.000,00 €45.000,00 €79.493,83 €107.079,65 €139.282,55 €
17
subvenció(CET) Programa manteniment de llocs treball per a persones amb disminució- CET 102.575,01 €107.191,50 €137.390,02 €117.009,16 €154.064,41 €
18
subvencióProjecte Singulars - Generadors d'ocupació sostenible 47.403,57 €
19
subvenció
Projecte Singulars, la xarxa d'ateneus cooperatius i projectes Araccop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme. Projecte TALOBA
29.000,00 €
20
Altres Departaments de la Generalitat de CatalunyasubvencióDepartament d' Ensenyament102.052,40 €93.067,18 €105.555,16 €121.339,59 €
21
22
Depart. Ensenyament - Pagament delegat , despeses de funcionament, personal de serveis de menjador, esbarjo i transport. Beques 113.516,78 €
23
Departament de Salut 2.295,05 €
24
Línia G - Programa Informació, assessorament i sensibilització SM 2.056,39 €
25
Línia 2 - Programa millorem d'accés al centre 10.000,00 €
26
Servei d' Ocupació - Accions d'intermediació laboral 10.000,00 €
27
Servei d' Ocupació - Per a la contractació de personal en contracte de pràctiques 24.750,00 €7.333,32 €14.666,68 €
28
Generalitat de Catalunya - Agència de l' habitatge subvencióAdhesió a la xarxa d'habitatges1.800,00 €
29
Diputació de LleidasubvencióFinançament del cost dels serveis3.869,00 €3.869,00 €22.105,00 €15.275,00 €15.275,00 €
30
Consell ComarcalsubvencióAjuts individuals de desplaçaments / menjador alumnes escolaritzats 3.701,40 €5.208,00 €2.616,40 €675,80 €3.911,94 €
31
Ajuntament de Borges Blanques subvencióPer a la promoció econòmica 2.000,00 €0,00 €
32
Fundació La Caixa subvencióInserció Sociolaboral 2017 / Projecte Oh verd 36.000,00 €0,00 €15.000,00 €
33
Administració de l' EstatsubvencióBonificacions en formació continua/Pla PIVE7.092,81 €8.332,64 €
34
Special olympics CatalunyasubvencióProjecte"Esport a l'escola"
35
Fundació OncesubvencióPer obres i reformes60.000,00 €
36
Generalitat - Depart. Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi RuralsubvencióCreació d'un local comercial per iniciar l'activitat de comercialització de productes agraris, floristeria i complements
37
38
Consell ComarcalconveniPrestació de serveis Centre desenvolupament infantil i atenció precoç135.161,44 €2.588.531,51 €2.898.715,21 €3.162.192,16 €3.111.424,03 €
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100