T657-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น
จิตพิสัย
ห้อง 657
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153865น.ส.กชกรกมล8231055201061
6
253908น.ส.กัญญาณัฐอมฤทธิ์วาจา8241055201062
7
353961น.ส.จิรชญาเร่งมุกดา9221055201061
8
454018น.ส.ชัญญาดวงระยศ000ลพ
9
554028น.ส.โชติกาปิติมงคลการ7191055201056
10
654046น.ส.ญาดาสัจจธรรมนุกูล8281055201066
11
754100น.ส.ณัฐณิชาจันทนา7201055201057
12
854112น.ส.ณัฐธิดาสายวงศ์8151055201053
13
954122น.ส.ณัฐริกาพรหมศร715101055201052
14
1054158น.ส.ทวีพรมนต์ขลัง915111055201054
15
1154161น.ส.ทักษพรศรีอรุณ8251055201063
16
1254167น.ส.แทนรักษ์อัศวเลิศลักษณ์9231055201062
17
1354168น.ส.ธนกรพรเศรษฐ์เมธากุล8241055201062
18
1454185น.ส.ธนาภาสมทรง8251055201063
19
1554187น.ส.ธนินทรโอชิอาอิ922551041
20
1654235น.ส.นภัสตันติวัฒนเสถียร8191055201057
21
1754247น.ส.นลินญาจำปาเหล็ก7201055201057
22
1854302น.ส.ปริยากรกลิ่นแก้ว8261055201064
23
1954312น.ส.ปวีณา
ตั้งกิจเจริญวงศ์
9231055201062
24
2054431น.ส.พิมพิกาธาราทรัพย์7181055201055
25
2154446น.ส.เพ็ญพิชชาพุ่มเปี่ยม8231055201061
26
2254465น.ส.ภัคนภันต์มโนมัยวงศ์000ลพ
27
2354479น.ส.ภาวิดาช่างแก้ว8151055201053
28
2454515น.ส.รมย์ธีราเล็บครุฑ8211055201059
29
2554556น.ส.วรรณิดาอิ่มเจริญ9241055201063
30
2654569น.ส.วันวิสาทัพพเศรษฐโชติ81581055201053
31
2754583น.ส.วิมลมาลย์พนสิทธิวนา7181055201055
32
2854593น.ส.ศตพรสมบูรณ์815121055201053;
33
2954632น.ส.สลิลทิพย์เอื้อบุญญาวัฒน์815131055201053
34
3054719น.ส.อวัสดาสัตยานุรักษ์715101055201052
35
3154726น.ส.อันนาจิรสุขไพสิฐ6151055201051
36
3254753น.ส.ไอรดาลิ้มตระกูล815121055201053
37
3354893นายณัฐชนนพลเลิศล้ำ8241055201062
38
3455047นายปัณฑ์ธรวัลยะเสวี000ลพ
39
3555141นายภาคภูมิธรรมปาโล8261055201064
40
3655212นายวัชรวิทย์มนัสศุภรานันท์8221055201060
41
3755276นายสรัณทรงวิไล8171055201055
42
3855295นายสิรวิชญ์ไทยทวีไพศาล82010501543
43
3955300นายสุชาตเพิ่มสิน715121055201052
44
4055305นายอติกันต์หมั่นพลศรี815141055201053
45
4155317นายอัครวิชญ์เทียนชัย6211055201057
46
1030151055201030100
47
43
48
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
49
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
50
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
51
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
52
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
53
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
54
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
55
paek2551@gmail.com
ID Line
56
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
57
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
58
59
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
60
61
ข้อละ 1 คะแนน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu