FaPaC Junta Barcelona Ciutat : Membres Ratificats (Assemblea 27/01/2018)