FaPaC Junta Barcelona Ciutat : Membres Ratificats (Assemblea 28/01/2017)