მარნეულის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : მარნეულის მუნიციპალიტეტი 2016-2017