แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)มือถือไปรษณีย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.๕๙18352.531091.07857.54854.9321156.07
8
พ.ย.๕๙16586.821330.75807.1854.9350520084.6
9
ธ.ค.๕๙14347.71108.19721.72858.1441017445.75
10
ม.ค.๖๐13658.941279.39618.03854.9318416595.29
11
ก.พ.๖๐14630.581168.11800395.42854.93290020749.04
12
มี.ค.๖๐18669.071125.311780624.13986.54293026115.05
13
เม.ย๖๐17968.141270.831740697.32858.1448923023.43
14
พ.ค.๖๐20735.341031.15800380.17854.9315323954.59
15
มิ.ย.๖๐16476.171536.193700459.46854.9350023526.75
16
ก.ค.๖๐18678.74680.196070645.4855326627.41
17
ส.ค.๖๐18132.62782.91297121886.53
18
ก.ย.๖๐00
19
รวม188236.6512404.09148906206.377832.411595241164.51
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1