מחירון עיצוב גרפי 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampמהו מינך ? מהו גילך ?מהו אזור מגורך בארץ ? איך היית מגדיר את עצמך ?האם נתקלת ברשת אניס אי פעם ?באיזה מרשתות הטבע הבאות הנך מבצע קניות ?בהמשך לשאלה הקודמת , מדוע הנך קונה ברשת זו ?אם החנות אניס תמתג את עצמה ברוח צעירה יותר האם זה ישנה את דעתך עליה / הרגל הקניה בה ? האם לדעתך אניס צריכה לשנות את פני החנות / לוגו?האם החנות מושכת אותך לקנות בה ? (ראה תמונה למעלה)במידה ואתה קונה ברשת אניס מה היית משנה / משפר בה ?
2
2/23/2020 2:07:24נקבה20-30מרכזאחרכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאהחנות נורא מיושנת
3
2/23/2020 2:47:17נקבה20-30מרכזאחרלאאף אחתאחרלאכןלא
4
2/23/2020 2:53:4030-40מרכזאחראוליעדן טבע מרקטמיתוג ועיצוב שמושכים אותי לחנותכןכןלאאת העיצוב שלו כדאי למשוך קהל לדעתיי
5
2/23/2020 3:51:59נקבה20-30מרכזאחראוליניצת הדובדבןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכןלא ניסיתי
6
2/23/2020 5:53:27נקבה20-30אזור ירושלים ויו"שכן אוכל בשר, אך לא אוכל מוצרי חלב.לאאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםכןכןלאמוריד את המחירים במקצת כמה שאפשר כמובן.
7
2/23/2020 6:11:15נקבה40-50מרכזצמחוניכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאכןלאאת החזות החיצונית של החנות
8
2/23/2020 6:30:28נקבה20-30צפוןקרניבורילאלא מבצעתלאכןלא
9
2/23/2020 6:39:40זכר20-30מרכזאחרכןאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםלאלאכןהורדת מחירים וסדר
10
2/23/2020 7:01:38נקבה40-50צפוןלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כן
11
2/23/2020 7:03:18נקבה10-20מרכזאחרלאאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםלאלאלאלא יודעת
12
2/23/2020 7:05:37נקבה30-40דרוםאחרלאאחראחרכןלאכן
13
2/23/2020 7:13:57נקבה30-40מרכזצמחונילאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכן
14
2/23/2020 7:55:13נקבה40-50מרכזאחראולישופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלא
15
2/23/2020 8:01:43נקבה20-30אזור ירושלים ויו"שאחרכןאחרמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכןאת המחירים
16
2/23/2020 8:09:28נקבהuuuiiiu..20-30צפוןאחרלאניצת הדובדבןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלא
17
2/23/2020 8:35:05זכר20-30צפוןצמחוניכןאניסמוצרים ייחודיים שאין ברשתות אחרותכןכןלאהרחבת אזורים ומיתוג מוצרים
18
19
20
2/23/2020 9:17:25זכר10-20מרכזאחרלאעדן טבע מרקטמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלא
21
2/23/2020 9:20:47נקבה40-50מרכזאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכן7
22
2/23/2020 9:44:01נקבה20-30מרכזצמחוניכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכןהמחירים מעוד גבוהים
23
2/23/2020 9:48:17נקבה10-20צפוןאחרלאאחראחרכןכןלא
24
2/23/2020 10:07:52זכר20-30מרכזצמחוניכןניצת הדובדבןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאכןלא
25
2/23/2020 10:15:55נקבה20-30מרכזאחרכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאכןלא
26
2/23/2020 10:20:12נקבה40-50,qמרכזצמחוניכןאניסמוצרים ייחודיים שאין ברשתות אחרותלאלאכןהאנשים שמוכרים באניס הן לא נחמדות
27
2/23/2020 12:26:10נקבה40-50מרכזאחרלאלאלאלא
28
2/23/2020 12:29:40נקבה60+מרכזאחרכןניצת הדובדבןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאלפתוח יותר את הויטרינה יותר שקיפות
29
2/23/2020 12:29:50לפתוח יותר את הויטרינה יותר שקיפות
30
2/23/2020 12:31:13נקבה40-50מרכזצמחונילאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכן
31
2/23/2020 13:30:58נקבה20-30מרכזאחרלאאחרמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאלא
32
2/23/2020 13:41:02נקבה30-40אזור ירושלים ויו"שאחראוליניצת הדובדבןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכן
33
2/23/2020 13:45:32נקבה40-50מרכזאחרלאאחרמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכןשתראה מוארת יותר
34
2/23/2020 14:35:50נקבה40-50מרכזאחרלאאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםכןלאכן
35
2/24/2020 7:46:01נקבה40-50מרכזבריאלאעדן טבע מרקטמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןכן
36
2/24/2020 7:59:28נקבה40-50מרכזאחרכןעדן טבע מרקטמוצרים ייחודיים שאין ברשתות אחרותכןכןכן
37
2/25/2020 11:29:09נקבה20-30אזור ירושלים ויו"שאחרכןאניסמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכןלהוזיל מחירים
38
2/25/2020 11:31:17נקבה20-30מרכזרגישה לחלבכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאכןמחירים
39
2/25/2020 11:33:23נקבה20-30אזור ירושלים ויו"שאחרכןאחראחרלאלאכן
40
2/25/2020 11:36:21נקבה20-30מרכזאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכן
41
2/25/2020 14:32:54זכר20-30אזור ירושלים ויו"שאחרכןאני לא נכנס לחנויות טבעלאלאכןבננה
42
2/25/2020 17:01:37נקבה20-30מרכזאחרכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאלאאת המחירים
43
2/25/2020 19:03:43נקבה10-20מרכזאחרלאאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםכןכןלא
44
2/25/2020 19:06:34נקבה30-40מרכזאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאלא
45
2/25/2020 19:08:09נקבה10-20מרכזאחראוליאחרמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאאת העיצוב
46
2/25/2020 19:08:57נקבה10-20מרכזאחראוליאחרמבצעים והנחותכןכןלא
47
2/25/2020 19:10:40נקבה20-30צפוןאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלא
48
2/25/2020 19:27:20זכר20-30צפוןצמחוניכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאמיושנת
49
2/25/2020 19:28:18נקבה30-40מרכזטבעוניאוליניצת הדובדבןמבצעים והנחותכןכןלאפני החנות בחוץ
50
2/25/2020 19:41:17זכר20-30צפוןאחרלאאחראחרלאכןלאמשנה את הלוגו ואת העיצוב של של החנות עצמה
51
2/25/2020 19:44:06נקבה40-50מרכזאחרלאעדן טבע מרקטמבצעים והנחותכןכןלא
52
2/25/2020 19:48:26זכר40-50מרכזאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאאת חזות של החנות ,צבעים יותר בהירים.
53
2/25/2020 20:00:58נקבה10-20מרכזאחרלאאחר
54
2/25/2020 20:23:04נקבה20-30מרכזאוכלת בשר לאלא מבצעת בשום חנות ממה שרשום פהלא מעוניינת כל כךלאלאלאלא קניתי שם אף פעם אז אני לא יודעת בדיוק מה לשנות ומה לשפר
55
2/25/2020 20:24:44זכר40-50מרכזאחרכןאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםכןלאכן
56
2/25/2020 20:30:15נקבה40-50מרכזכןאניסמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןכן
57
2/25/2020 20:54:18נקבה40-50צפוןאוכלת כללאשום רשת טבע. סופרמרקט רגיל.מיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאלא
58
2/25/2020 21:21:56נקבה40-50צפוןבשרילאשוקה בעיר
59
2/25/2020 21:23:08זכר60+צפוןאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)לאלאלא
60
2/26/2020 9:47:07זכר40-50מרכזלאשופרסל גריןאחרכןכןלא
61
2/26/2020 9:58:37נקבה20-30מרכזאחרכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכןאת סידור המוצרים בחנות ועושה שילוטים יותר ברורים
62
2/26/2020 10:15:19נקבה20-30מרכזטבעוניכןשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכןחוברת המבצעים מיושנת, ולא תמיד ברורה.
63
2/26/2020 12:15:38נקבה10-20מרכזאחרלאאחרמחירים נמוכים ומשתלמיםלאכןלאאחד אני לא קונה באניס כי אין בגדים שאני אוהבת שם
64
2/26/2020 15:52:51נקבה40-50צפוןאוכל בשר, רק כשרלאאחרמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןכןלאבתור חנות טבעונית, הצבא האדום הוא צבע של דם, במגזרים שונים הכלים הבשריים מסומנים באדום כדי להבדיל בין בשרי לחלבי. כמו כן, הצבע מאוד כהה הייתי משנה למשהו עדין - גם הצבע בולט וגם העומס שיש במדפים - זה די מרתיע (בעניי לפחות)
65
2/27/2020 16:24:51אניסמוצרים ייחודיים שאין ברשתות אחרותכןכןכן
66
2/27/2020 16:50:19זכר40-50צפוןאחרלאשופרסל גריןמיקום נוח (קרוב לבית ,בתוך הסופר....)כןלאכן
67
3/24/2020 14:52:28זכר40-50מרכזאחרלאאחראחרכןכןלא
68
3/24/2020 14:52:39
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...