ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
האם מכרת נכס נדל"ן בשש שנים האחרונות ושילמת מס שבח? (מ 2015 עד 2021) אם כן - באיזו שנה?איזה נכס מכרת?האם הנכס הנמכר היה רשום על שימך בלבד?מה גובה מס השבח ששולם?מהו תאריך הלידה שלך?מה היה שיעור המס השולי שלך או גובה ההכנסות ב 4 השנים שלפני מכירת הנכס? (בשנת המכירה פלוס שלוש שנים קודם לכן)?האם ב4 השנים הללו היית עצמאי / שכיר?אם הנכס לא רשום על שימך בלבד, נא ענה לגבי בן הזוג: שם פרטי ושם מלא:תאריך לידה של בן הזוג:האם בן הזוג היה עצמאי או שכיר באותן 4 שנים?שיעור המס השולי או גובה ההכנסות בשנת המכירה וב 3 השנים שקדמו למכירה?מהו מספר השומה? (מצוי בשובר מס השבח /בידי עוה"ד שטיפל בעיסקה).טלפון נייד ליצירת קשר:מה שם עוה"ד/משרד עוה"ד שטיפל לך במכירה?מה הטלפון/נייד שלו?הערות@@@
2
חותמת זמןלא20/01/1957מה היה שיעור המס השולי שלך או גובה ההכנסות ב 4 השנים שלפני מכירת הנכס? (בשנת המכירה פלוס שלוש שנים קודם לכן)?שכיר0504008507
3
חותמת זמןכן ב-31.12.18אחר (מגרש/חנות/חניה/משרד...)כן20/01/195710%-14%
2015- 69,687.00
2016- 74,271.00
2017- 79,637.00
2018- 86,892.00
שכיר050-4008507---052-7665530עו"ד סיני גלבועג'יבלי תמר
4
07/04/2022 15:48:31אחר (מגרש/חנות/חניה/משרד...)כן20/01/195769687 ש"ח 14% -2015
74271 ש"ח 14% -2016
79637 ש"ח 14%--2017
86892 ש"ח 14%-2018

שכירמאיר ג'יבלי21/11/1953שכיר154426 ש"ח-2015-21% 155055 ש"ח-2016-21% 152829 ש"ח-2017-2-20% 148704 ש"ח -2018-20%050-4008507--052-7665530עו"ד סיני גלבועג'ג'יבלי תמר
5
10/04/2022 15:12:32כן 31.12.18דירהלא29/03/196331%, 31%, 35%, 21%שכירשאול לדאני27/11/1960שכיר050-3200094עו"ד סיני גלבועשם : עדי לדאני
6
07/05/2022 22:29:06כן 2018אחר (מגרש/חנות/חניה/משרד...)לא15/03/196120%שכירמרדכי פנקסוביץ11/12/1960שכיר31%0544417099משרד עו"ד סיני גלבוע - עו"ד ענת בקר0506749759
7
21/02/2023 09:48:452022אחר (מגרש/חנות/חניה/משרד...)כן10600001/01/1947פטור מלאשכירבת זוג02/03/1946שכיר10ליאור בן עמי
8
אחר (מגרש/חנות/חניה/משרד...)טראיכ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100