ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
RESUM DELS COMPTES DE PIRATES DE CATALUNYA
2
ATENCIO! La columna de l'esquerre mostra el estat actual dels comptes, el que es pot disposar al moment i a mig termini
3
AL DIA (Actiu)RESULTATS ESTIMATS 2014INVENTARITIPUS DE DESPESES
4
EntradesSortidesArticleQuantitatValorTotalCodiTipusTotalPendent
5
Realitzable
6
Operatiu3.174,41 €Donacions2.454,37 €Samarretes1955,00 €975,00 €VVaris i Mobiliari-146,85 €
7
Pendent-375,00 €Estimació a 31/1210,00 €Boses 892,00 €178,00 €C Confederació-295,12 €
8
Ctes. Donacions386,07 €Eventuals estimades165,00 €Bragues284,00 €112,00 €MMaterial prom.0,00 €
9
Badanes322,00 €64,00 €AAdministratius-39,80 €0,00 €
10
Disponibilitat actual3.185,48 €Quotes satisfetes2.832,45 €Banderes218,00 €168,00 €P Promoció-629,77 €
11
Estimació a JJornades-1.020,33 €
12
TTIC-870,20 €
13
MercadeixBBancaris-17,02 €
14
Cta. Quotes a 1/12/2014400,00 €TOTAL1.497,00 €O Oficina-22,75 €
15
SServeis0,00 €
16
Disponibilitat a mig3.585,48 €Despeses-4.195,62 €UPPEU0,00 €-375,00 €
17
Pendent estimades-600,00 €XXarxes i Com.-36,94 €
18
Despeses pendentsLLloguers0,00 €
19
Pendent fixes-375,00 €YAportacions-506,00 €
20
CpCampanya-240,44 €0,00 €
21
ExExtraordinaries0,00 €
22
MobiliariYHAp. a L'Hospi-69,00 €
23
Material promocional1.497,00 €YBAp. a Barcelona
24
Mobiliari283,95 €Escala1129,95 €129,95 €YTAp. a Terrassa
25

Carpes330,00 €90,00 €YBAp. a Blanes
26
Cadires88,00 €64,00 €YMAp. a Mollet
27
YAAp. a L'Anoia
28
29
30
TOTAL5.366,43 €TOTALS5.461,82 €-5.170,62 €TOTAL283,95 €
31
32
33
Resultat estimat - 2014: 291,20 €
34
35
36