รายการหนังสือสั่งซื้อไตรมาส 4_1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการหนังสือใหม่ที่แนะนำ
2
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
3
4
ลำดับที่ชื่อหนังสือ/สื่อโสตทัศนวัสดุชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์จำนวน/เล่มสถานะการดำเนินงาน
5
1ห้องเรียนแห่งอนาคตอ.วิริยะ ภาชัยพาณิชย์ และครูกมลรัตน์ ฉิมพลี2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
6
2การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนจินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
7
3การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์เขมณัฎฐ์ มิ่งศิริธรรม2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
8
4การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบจินตวีร์ คล้ายสังข์1อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
9
5วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิทัลปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
10
6The Exceptional childK.Eileen AllenCengage Learning US1หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
11
7The Inclusive Early childhood ClassroomPatti Gould, Joyce SullivanGryphon House  (1999)1หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
12
8A Practical Guide to Early Childhood Inclusion : Effective ReflectionAnn M.Gruenberg, Regina M. MillerPearson1อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
13
9ความเป็นครูสันติ บุญภิรมย์25572มีให้บริการแล้ว 1 รายการ
14
10การศึกษาและความเป็นครูไทยธราญา จิตรชญาวณิช25612อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
15
11ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพไพฑูรย์ สินลารัตน์25602อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
16
12ความเป็นครู : หลักการและปรัชญาการศึกษาศักดิ์ชัย ภู่เจริญ25612
17
13ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนีผู้เขียน: Dee Brown2560สำนักพิมพ์ WAY 1หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
18
ผู้แปล: ไพรัช แสนสวัสดิ์พิมพ์ครั้งที่ 4
19
14ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่นภิญโญ ไตรสุริยธรรมา2561สำนักพิมพ์ openbooks1อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
20
พิมพ์ครั้งที่ 2
21
15ปัญญาอดีตภิญโญ ไตรสุรยธรรมา2560สำนักพิมพ์ openbooks2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
22
16ปัญญาอนาคตภิญโญ ไตรสุรยธรรมา2559สำนักพิมพ์ openbooks2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
23
17เงินหรือชีวิตผู้เขียน: วิกกี โรบิน, โจ โดมิงเกช และ โมนีก ทิลฟอร์ด 2560สำนักพิมพ์ openbooks2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
24
ผู้แปล: ฐณฐ จินดานนท์
25
18เร็วไม่ว่าช้าให้เป็นผู้เขียน: Carl Honore2559สำนักพิมพ์2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
26
ผู้แปล: กรรณิการ์ พรมเสาร์พิมพ์ครั้งที่ 2openbooks
27
19คนเก่าเล่าเรื่องภิญโญ ไตรสุริยธรรมา2556สำนักพิมพ์2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
28
Openbook
29
20รายงานการวิจัยเรื่อง นิธิ เอียวศรีวงศ์ ไชยันต์ ไชยพร2557สำนักพิมพ์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
30
ใน/กับ วิกฤตการเมืองไทยOpenbooks
31
21นครคนนอก (S.E.A. Write Awards 2559)พลัง เพียงพิรุฬห์25592อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
32
พิมพ์ครั้งที่ 2
33
22Strategic Marketing Problem: InternationalRoger Kerin, Robert PetersonEd. 13th2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
34
23การบัญชีเพื่อการจัดการ25612อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
35
24เขาถูกสาปไม่ให้เขียนบทกวีรัก2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
36
25งานท่องเที่ยวและวัฒนธรรม2ไม่พบข้อมูลตามร้านหนัง (รอพิจารณารอบงบประมาณถัดไป
37
26การจัดการความรู้2ไม่พบข้อมูลตามร้านหนัง (รอพิจารณารอบงบประมาณถัดไป
38
27ภาษาคาใจ ปากพูดหูเพี้ยนสังคีต จันทนะโพธิ 2561เพชรประกาย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
39
28วิพากษ์การใช้ภาษาไทย รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนก สังเกตภาษาและจับตาภาษาไทยปรีชา ช้างขวัญยืนก.พ.-60จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
40
29ภาษาไทย คนไทยต้องพูด-อ่าน-เขียน เป็นภาษิตา วิสารสุข2559กอแก้ว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
41
30วิวัฒนาการแบบเรียนไทย หนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ ลำดับ 4เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
42
31เรื่องเล่าเก็บตกจากห้องเรียนภาษาไทยไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
43
32หลักการอ่าน การเขียนคำไทยรสริน ดิษฐบรรจง2555มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
44
33ภาษากับสังคมผศ.ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ2559โอเดียนสโตร์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
45
34จินดามณี (ฉบับพระโหราธิบดี)2554เพชรกะรัต1อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
46
3521 st Century Skills : Learning for Life in Our TimesBerbie Trillng1อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
47
36ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองภาษาไทยปรีชา ช้างขวัญยืน2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
48
37กอ ขอ คอ งอโจ้บองโก้2558A book2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
49
38รู้ลักษณ์ ภาษาไทย คำมากความหมายนรบดี สิริเนาวพงศ์2561ฟิสิกส์เซ็นเตอร์2ไม่พบข้อมูลตามร้านหนัง (รอพิจารณารอบงบประมาณถัดไป
50
39โวหารในวรรณคดีไทยรศ.วิเชียร เกษประทุม2555พัฒนาศึกษา2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
51
40ภาษาไทยอย่างไรก็รักดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ2559ดร.เพชร2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
52
41เทคนิคการสอนภาษาไทยรศ.วรรณี โสมประยูร2553ดอกหญ้าวิชาการ2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
53
42They call me saolin เค้าเรียกผมว่าเส้าหลินตากล้อง2559Big Bear Books2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
54
43คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่นHonda Ken (ฮอนดะ เคน)วีเลิร์น2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
55
44เคล็ดลับเลิกทรมานกับการอ่านหนังสือKuniaki Iwanami (คุนิอะคิ อิวะนะมิ)พราว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
56
45มิยากุจิ เคล็ดลับจำแม่น เลิกซะทีกับการหลงๆ ลืมๆKimitoshi Miyaguchi (คิมิโทชิ มิยากุจิ)พราว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
57
46เด็กชายในชุดนอนลายทาง : The boy in the striped pyjamasจอห์น บอยน์แพรวเยาวชน2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
58
47ลูกแม่น้ำโขงเขมชาตินานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
59
48มากกว่าชาภูพิงค์ มะโนนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
60
49มีดหม้อสีทองธารา ศรีอนุรักษ์นานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
61
50เมื่อวานนี้ศรี เกศมณีนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
62
51แจ็ค ณ ขอบฟ้าเชษฐา สุวรรณสานานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
63
52วันที่โลกไร้แมวสุริยัน สุดศรีวงศ์นานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
64
53ใบไม้ในทุ่งหญ้าวันทนีย์ วิบูลกีรตินานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
65
54หัวใจติดปลายนวมวสุวัตนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
66
55กล่องตุ๊กตาใสกับจดหมายของพ่อขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์นานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
67
56บ้านเราสว่าง คงยกนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
68
57เพลงพื้นบ้านสุกัญญา สุจจฉายาปีล่าสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
69
58นัยในวรรณกรรมรื่นฤทัย สัจจพันธุ์2561จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
70
59แว่นวรรณคดีทฤษฎีร่วมสมัยธัญญา สังขพันธานนท์2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
71
60ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชน ไท–ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม  ชลธิรา สัตยาวัฒนา2561จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
72
61วรรณทองในวรรณคดีอาจิณ จันทรัมพร2550แม่คำผาง2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
73
62นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณสุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญาinspire2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
74
63Color land ดินแดนสีสันกิตติพัฒน์ วิริยะนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
75
64เด็กชายพู้ระบายสีฟ้าไม่เป็นรุจรวี นาเอกนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
76
65ชุมชนไทย-ลาว และความเป็นไทฯ ผ้าทอในวิถีชีวิตคนไทย-ไทปฐม หงษ์สุวรรณ์2558จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
77
66ชวน “อ่าน” ชวน “คิด” พินิจวรรณกรรมร่วมสมัยรื่นฤทัย สัจจพันธุ์2559สถาพรบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
78
67สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์2553สถาพรบุ๊คส์2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
79
68วรรณคดีวิจารณ์วีรวัฒน์ อินทรพร25612อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
80
69นามานุกรมรามเกียรติ์ ฉบับปรับปรุงใหม่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์2554สถาพรบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
81
70อ่านวรรณกรรม Gen zรื่นฤทัย สัจจพันธุ์2560แสงดาว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
82
71ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์อาร์ เจ ปาลาริโอ2561แพรวเยาวชน2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
83
72ปาฎิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะฮิงาชิโนะ เคโงะน้ำพุ2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
84
73สะกดรอยสินไซนัทธ์หทัย วนาเฉลิมสำนักพิมพ์แพรว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
85
74เกาะมหาสมบัติลักษณ์ เกษมสุขนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
86
75อุโมงค์ดอกไม้แพรวพลอยนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
87
76หากเพียงแต่จะรู้พรทิพย์ พรมประโคนนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
88
77กรุณาป้อนคำถามอีกครั้งติกขปัญญ์ มณีนุ่มนานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
89
78จิ๋วกับน้อยวีรศิลป์ วิฬารศิลป์นานมีบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
90
79สุนทรภู่ อาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาวกสุมา รักษมณี และคณะ2557สถาพรบุ๊คส์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
91
80รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม และภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์2560คณะอักษรศาสตร์2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
92
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93
81ขบวนการนกกางเขนแว่นแก้ว25612อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
94
82ประชุมคำกลอนสุนทรภู่พระสุนทรโวหาร (ภู่)2558แสงดาว2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
95
83ประชุมนิราศสุนทรภู่พระสุนทรโวหาร (ภู่)2554วิสดอม2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
96
84ประวัติคำกลอนสุนทรภู่พ.ณ ประมวญมารัค2553พิมพ์คำ2หนังสือหมดยังไม่มีการพิมพ์เพิ่ม
97
85คู่มือภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.1สุพัตรา สดายุรัตน์2556ภูมิบัณฑิต2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
98
86คู่มือภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.2สุพัตรา สดายุรัตน์2556ภูมิบัณฑิต2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
99
87คู่มือภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3สุพัตรา สดายุรัตน์2556ภูมิบัณฑิต2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
100
88คู่มือภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.4สุพัตรา สดายุรัตน์2556ภูมิบัณฑิต2อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ
Loading...
 
 
 
ม.ค. 61
Sheet7
 
 
Main menu