תוכנית סיורים לפירסום- סמסטר א' תשע"ט
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
הערותמקום ושעת האיסוף + נק' איסוףקורסמרצהשם סיורתאריךמספר
2
7:30 בשער הרכבפרופ' אהרון מאיריום סיור וחפירות בתל צפית18.10.181
3
לתלמידי הקורס בלבד7:30 בשער הרכב בר אילן או 8:20 בתחנת הדלק של בית גובריןיסודות הסקרפרופ' בועז זיסוסקירה ארכיאולוגית באזור בית גוברין25.10.182
4
7:30 בשער הרכב, 8:00 בתחנת הדלק של כביש 6.
מבוא לארכיאולוגיה מקראיתפרופ' אהרון מאירסיור מגידו חצור1.11.183
5
לתלמידי הקורס בלבדמקום וזמן המפגש ימסרו בכיתהירושלים בימי בית שניפרופ' עמוס קלונרירושלים- שער יפו והרובע היהודי1.11.184
6
לתלמידי הקורס בלבד07:30 יציאה מבר אילן, 18:30 חזרה משוער בבר אילן. איסופים: 07:50 לטרון 8:05 צומת שמשוןמכינה לטופוגרפיהד"ר דביר רביבמכינה טופוגרפית בהרי יהודה8.11.185
7
לתלמידי הקורס בלבד7:30 בשער הרכב בר אילן או 8:30 בתחנת הדלק של בית גובריןיסודות הסקרפרופ' בועז זיסוסקירה ארכיאולוגית באזור בית גוברין8.11.186
8
7:30 בשער הרכב, 8:00 בנאות קדומים
פרקי טבע במקראפרופ' זוהר עמרנאות קדומים8.11.1813
9
10
7:30 שער הרכב, בר אילן. 8:00 צומת שילת (בתחנה לכיוון ת"א)מבוא לג"ג היסטורית של בית שניד"ר אייל ברוךמודיעין15.11.1813
11
8:00 בבניין 410 המחלקה ללימודי ארץ ישראל. סיום משוער ב- 12:00הכרת הצומחד"ר אלישבע דייןסיור צומח בקמפוס האוניברסיטה: צמחים נאופיטים (גרים) ופולשניים16.11.189
12
7:30 בשער הרכבמבוא לארכיאולוגיה מקראיתפרופ' אהרון מאירסיור צפית, קייפה ועזקהנדחה10
13
14
שונה להרצאה בחדר סמינריוניםהכרת הצומחד"ר אלישבע דייןשמורת נחל פולג: צומח מישור החוף בטיפוסי תשתית שונים23.11.18 נדחה12
15
קמפושטח28-29.11.1815
16
17
9:00 טחנת הקמח במשכנות שאנניםמבוא לעת החדשה (פרופ' לילך רוזנברג-פריד)ד"ר עינת הלוי-עטיאירושלים - היציאה מהחומות13.12.1811
18
לתלמידי הקורס בלבדמקום וזמן המפגש ימסרו בכיתהירושלים בימי בית שניפרופ' עמוס קלונר ואבי סלומוןסיור למנהרות הכותל ומרכז דוידסון, הכותל הדרומי13.12.1814
19
לתלמידי הקורס בלבד7:30 בשער הרכב בר אילן או 8:30 בתחנת הדלק של בית גובריןיסודות הסקרפרופ' בועז זיסוסקירה ארכיאולוגית באזור בית גוברין13.12.1817
20
7:30 יציאה משער הרכב, בר אילן, במהלך הסיור נבקר באתרים: בית הכנסת במגדלה, ואדי חמאם, בית הכנסת בכפר נחום, חמת טבריהאומנות בתי הכנסתד"ר אייל ברוךבתי כנסת עתיקים בגליל13.12.1818
21
8:00 בשער הרכב או הגעה עצמית לכניסה של שמורת אפק (מקורות הירקון)הכרת הצומחד"ר אלישבע דייןמקורות הירקון: צומח הידרופילי (מים)14.12.1819
22
לתלמידי הקורס בלבדזמן המפגש יקבע בכיתה, הגעה עצמית למוזאוןארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזיאונים לארכיאולוגיה בישראלד"ר ערן אריהמוזאון ישראל20.12.1820
23
7:30 בשער הרכב, ביקור בתל שבע, חר' א-רועי ערד ועוד.ג"ג היסטורית של תקופת המקראד"ר שון זליג אסטראתרים מקראיים בנגב20.12.188
24
https://drive.google.com/file/d/0B_f9WhA5U0yMV0UxYjhmRU9TZmtabldnVHIxMmx6by0tZWFr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B_f9WhA5U0yMUFV4aTBnZnFLLU5GUk5lcEFjU3FFMjhaN3Jn/view?usp=sharing
קורס שטחדביר רביבקורס שטח- בקעת הירדן20-19.12.1821
25
9:00 במגדל השעון של יפוערים ועיור בשלהי התקופה העו'תמאניתד"ר תמיר גורןיפו העותמאנית27.12.1822
26
לתלמידי הקורס בלבדמקום וזמן המפגש ימסרו בכיתהירושלים בימי בית שניפרופ עמוס קלונרירושלים- עיר דוד- בוטל27.12.1823
27
לתלמידי הקורס בלבד7:30 בשער הרכב בר אילן או 8:30 בתחנת הדלק של בית גובריןיסודות הסקרפרופ' בועז זיסוסקירה ארכיאולוגית באזור בית גוברין27.12.1824
28
לתלמידי הקורס בלבד7:00 בשער הרכב, בר אילןהכרת החיד"ר משה נתןסיור החולה וגליל עליון2-3.1.1925
29
7:30 בשער הרכב, 8:00 איסוף ביד בנימיןשסעים בישראל ולקורס 'השד העדתי'ד"ר אבי פיקארקרית גת, חבל לכיש וירוחם3.1.1926
30
לתלמידי הקורס בלבד7:30 שער הרכב, בר אילן.קרמיקה קלאסיתד"ר אבנר אקרקירמיקה - סיור למחסני רשות העתיקות בבית שמש3.1.1927
31
מסלול: ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, מזכרת בתיה (אפשרות לגדרה)מפגש: 7:30 בר אילן; 8:00 שער יקב ראשון לציון (מול בניין עיריית ראשון לציון רח' הכרמל 20)מבוא לעת החדשה (פרופ' לילך רוזנברג-פריד)ד"ר עינת הלוי-עטיאמושבות יהודה3.1.1928
32
כנס חוקרים צעירים10.1.1929
33
ימסר בהמשךירושלים של ימי הבית הראשון
34
9:00 בכניסה לתחנת הרכבת מנשיהיחסי יהודים-ערבים וחיי היום יום בתקופת המנדטד"ר תמיר גורןיחסי שכנות בין תל אביב ליפו בתקופת המנדט17.1.1931
35
7:30 שער הרכב, בר אילן.מבוא לארכיאולוגיה קלאסיתד"ר אייל ברוךבית שאן הקלאסית17.1.1932
36
סימסטר ב'
37
7:00 בר אילןד"ר דביר רביבמדבר שומרון- סרטבה וודאי דליה20.1.1933
38
נדחהד"ר אייל מרוןעיר דוד24.1.1930
39
7:30 בשער הרכב, בר אילןפרופ' שמעון דרהשרון ועמק חפר10.2.19
40
41
תל ג'מה, תל שרע, תל הרור, תלל שרוחן
תל ג'מה, תל שרע, תל הרור, תל שרוחן - יציאה 7.30 בשער הרכב, בר אילן, איסוף : יד בנימין (בשעה 8*)
ד"ר שון זליג-אסטרסיור ​נגב מערבי28.2.1936
42
כניסה: לגן זואולוגי, ומוזיאון הטבע.
07:30 – 14:00. הגעה עצמית
הכרת החיד"ר משה נתן
סיור גן זואולוגי ומוזיאון הטבע אונ' ת"א
28.2.1937
43
44
ד"ר אבנר אקר
ממשית ועובדת- נדחה- במקום יצאנו לסיור עם ד"ר שון בנגב המערבי
7.3.1939
45
סביבות העיר התחתית
9:00 תחנת רכבת מרכז השמונה
תרומת המנדט למודרניזציה
ד"ר תמיר גורןחיפה המנדטורית8.3.1940
46
07:00 – 14:30יום שישיד"ר משה נתןסיור שלוליות חורף15.3.1942
47
ד"ר עמית דגןעיר דוד, מרכז דוידסון ומנהרת הכותל14.3.1943
48
ד"ר עינת הלוי-עטיאמושבות הגליל ועליה שניה14.3.1944
49
21.3.19- פורים
50
תצפית מתל נפוליאון, המגדל הצפון מערבי, חפירת אכסניית הנוער, אולמות האבירים, המתחם הצופי, מנהרת הטמפלארים, הנמל, המתחם הטמפלארי
יציאה מבר אילן ב-07:30. איסוף בתחנת הדלק בכביש שש. אפשר גם להגיע לחניה ליד תל נפוליאון
המסדרים הצבאייםד"ר יוני רוביןעכו הצלבנית28.3.1945
51
ד"ר עמית דגן וד"ר שון זליג-אסטר
בית צידא, עין גב, תל כנורות וגבעת גולני28.3.1946
52
חלאת א-סחאריג' ליד ראש העין, תל חדיד, תל קטרה (ליד גדרה)
7:30 בבר אילן, שער הרכב. מסלול: תל חדיד, תל גזר, תל מלוט
ד"ר שון זליג-אסטראיזור גזר בתק' האשורית29.3.19 יום שישי47
53
נדחה
16:00 – 20:00
16:00 בשער הרכב או הגעה עצמית
סיור אחה"צ 4-8ד"ר אלישבע דייןשמורת נחל פולג: צומח מישור החוף בטיפוסי תשתית שונים- נדחה1.4.19 יום שני41
54
07:00 – 14:00ד"ר משה נתןסיור טבע עירוני (הגעה עצמית)4.4.1948
55
נדחהנדחה
פרופ' איל רגב ודביר רביב
ארמונות החשמונאים והורדוס ביריחו וקיפרוס4.4.1949
56
16:00 – 20:00
16:00 בשער הרכב או הגעה עצמית
סיור אחה"צ 4-8ד"ר אלישבע דיין
יער ראש העין: נופי צומח של החבל הים-תיכוני – בתה, חורש ויער
8.4.19 יום שני38
57
7:00 יציאה מבר אילן, 17:00 חזרה משוער בבר אילן. איסופים בדרך: 07:20 מחסום אורנית-שער השומרון (בתחנה הצמודה למחסום) 07:35 צומת אריאל (בתחנה לכיוון מזרח/תפוח)מבוא לגאוגרפיה פיסיתד"ר דביר רביבסיור גיאורגרפי בבקעת הירדן11.4.1916
58
סביבת שוק המנזר, רחוב דוד רזיאל, שדרות ירושלים, רחוב יפת
09:00 מגדל השעון.
עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה
ד"ר תמיר גורןהתפתחותה של יפו בתקופת המנדט11.4.1950
59
מבוא לג"ג היסטורית של בית שני
ד"ר אייל ברוךבית שערים וציפורי11.4.1951
60
ד"ר עמית דגן
אשדוד ים, המצודה האשורית בראשון לציון ותל ג'מה
12.4.1952
61
תל בית שמש, תל בורנה, תל לכיש, תל עיטון
7:30 בר אילן, איסוף: יד בנימין בשעה 8, צומת לכיש בשעה 8.25. מסלול: חורבת אל-רעאי, לכיש, תל בורנה, תל עיטון (אם הצבא יאשר), תל זית (כנ"ל)
ד"ר שון זליג-אסטרסיור "חורבן סנחריב"יום השואה 2.5.1953
62
63
9.5.19- יום העצמאות
64
16:00 – 20:00הכרת הצומחד"ר אלישבע דיין
קמפוס האוניברסיטה והסביבה: צמחים סגיטליים ורודרליים (מעזבות וצידי דרכים).
20.5.19 יום שני55
65
16.5.1956
66
לעדכן את האתרים
16.5.19-נדחה57
67
הגעה עצמית לרובע היהודי, רחבת החורבה, בשעה 8:30
הסיור נועד רק לתלמידי הקורס ממצא וטקסט והיחס ביניהם 16-142.
פרופ' דוד אדן-ביוביץ'
הרובע היהודי: הרובע ההרודיאני, הבית השרוף, מרכז דיוידסון וחפירות הכותל
17.5.1954
68
ירושלים של ימי הבית הראשון
ד"ר אייל מרוןירושלים בית ראשון ורמת רחל23.5.1958
69
מבוא לארץ ישראל בעת החדשה
ד"ר עינת הלוי-עטיא
מושבות הגליל עלייה שלישית ורביעית
23.5.19-בוטל59
70
ארכיאולוגיה חברתית, חשמונאים והורדוס, כיתות וכתות
פרופ איל רגבהיכל הספר- מוזאון ישראל24.5.1960
71
ימים רביעי וחמישי, 22-23.5.19, איסוף משער הרכב, בר אילן בשעות 07:00 (יציאה ביום הראשון) – 20:00 (חזרה לאונ' ביום השני).
הכרת החיד"ר משה נתןסיור גולן ועמק בית שאן22- 23.5.1961
72
7:30 בשער הרכב, איסופים נוספים בתחנת התרעננות של כביש 6 ובזכרון יעקב (ליד המוזאון)
מדיניות העלייהד"ר אבי פיקאר
סיור למוזיאון בית הפקידות בזכרון יעקב,מוזיאון ההעפלה בחיפה ובמגדל העמק
30.5.19-בוטל
73
לא יאושר להצטרף לסיורים הללו למי שאינו רשום לקורס
הגעה עצמית- נקודת המפגש תמסר במודל
קורס שטח 'שימור ותיירות בירושלים ותל-אביב בעת החדשה'
פרופ' קובי כהן-הטבירושלים - עיר עתיקה30.5.1962
74
מבוא לארכיאולוגיה קלאסיתד"ר אבנר אקרקיסריה30.5.1934
75
9:00 מגדל שלום, פסיפס נחום גוטמן
מבוא לארץ ישראל בעת החדשה
ד"ר עינת הלוי-עטיאתל אביב31.5.1963
76
פרטים בהמשך
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן
קמפוס מחלקתי לאצבע הגליל5-6.6.1964
77
78
ימים רביעי וחמישי, 29-30.5, בשעות12:30 (יום רביעי) – 14:00 (יום חמישי). לינת שטח
הכרת החיד"ר משה נתןסיור לחולות ניצנה29-30.5.1965
79
07:00 – 14:00הכרת החיד"ר משה נתןסיור בדגש הדברה ביולוגית13.6.1966
80
8:30 בשער יפו, ירושלים (הגעה עצמית)
עלייה לרגל ומקומות קדושים
ד"ר יוני רוביןירושלים הצלבנית13.6.1967
81
מלחמת יום כיפורד"ר אבי פיקר
סיור לאנדרטת גדוד 68 בירושלים, ובית הקברות בהר הרצל
14.6.19-נדחה72
82
לא יאושר להצטרף לסיורים הללו למי שאינו רשום לקורס
הסעה מבר אילן, שער הרכב בשעה 7:30, 8:20 איסוף מתחנת בנייני האומה
קורס שטח 'שימור ותיירות בירושלים ותל-אביב בעת החדשה'
פרופ' קובי כהן-הטבירושלים שמחוץ לחומות-העיר החדשה14.6.1969
83
מתחמי שימור ותיירות בתל-אביב
קורס שטח 'שימור ותיירות בירושלים ותל-אביב בעת החדשה'
פרופ' קובי כהן-הטבתל אביב20.6.1970
84
סיור למוזיאון הימי הלאומי בחיפה ואולי גם למוזיאון הכט או המכון לחקר ימים ואגמים
אוצרות הארכאולוגיה התת ימית בחופי א"י ומזרח אגן הים התיכון (16325-01)
ד"ר אבנר אקרארכיאולוגיה ימית בחיפה20.6.1971
85
מסלול מפורט אשלח בהמשך
שעות: 0730 יציאה מבר אילן, 1830 חזרה משוערת בר אילן
מבוא לגאומורפולוגיהד"ר דביר רביבחתך - שפלה, הר, מדבר20.6.1972
86
סוף סימסטר ב
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...