Danh sach thi lai cac hoc phan ngay 21-10-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
Ngày10/20/2018
2
BuổiSángSángSángSángChiềuChiềuChiềuChiều
3
ThiPM
4
MAHọTênLớpMLN1MLN2VSKSGP1HHTTHCTDLD
5
150005Trần QuangLãnhC3
6
140871Lê VănRiêmC3
7
150009Trần ĐìnhSửuC3D.4.1-9H30
8
150787Nguyễn QuangTrọngC3
9
160004NGUYỄN CÔNGCHUNGC4D.4.2-8H15
10
160837NGUYỄN TẤNDƯƠNGC4
11
160838NGUYỄN VĂNC4D.4.2-8H15
12
160787BÙI NGỌCHOÀNGC4D.4.2-8H15
13
160908HÀ NHẬTHOÀNGC4
D.4.2-14H45
14
160713PHAN DUYKHƯƠNGC4D.4.2-8H15D.4.1-9H30
15
160968TRẦN VIẾTLƯUC4D.4.2-8H15
D.4.2-14H45
16
160055NGUYỄN PHƯƠNGNAMC4
D.4.2-14H45
17
160878LÊ NGUYỄN HOÀNGPHÚCC4D.4.1-7H00D.4.2-8H15
18
160924NGUYỄN MẠNHTHƯỜNGC4D.4.2-8H15
D.4.2-14H45
19
160014VÕ VĂNTÍNC4D.4.1-8H15
20
160017HUỲNH GIÁMC4D.4.1-8H15
21
160019NGUYỄN QUANGVINHC4D.4.1-7H00D.4.1-8H15
D.4.1-14H45
22
171315Võ Huỳnh ĐìnhThơC5
D.4.2-13H30
23
140951Nguyễn ĐìnhThuầnC5
D.4.1-14H45
24
150162Nguyễn ThịViễnD10B
D.4.1-13H30
25
150481A Lăng ThịD10AD.4.1-8H15
26
150514Lê ThịHồngD10AD.4.2-8H15
27
150108Lê Thị KimAnhD10BD.4.1-8H15
28
150470Bùi Thị TrúcAnhD10BD.4.1-8H15
29
160082PHẠM HOÀIÂND11AD.4.1-8H15
30
160476VÕ THỊBÌNHD11A
D.4.1-13H30
31
160995MẠC THỊ THÙYBÔNGD11AD.4.2-8H15
32
160089ĐINH THỊ MỸCHÂUD11A
D.4.1-13H30
33
160495NGUYỄN THỊ ANHĐÀOD11A
D.4.1-13H30
D.4.1-14H45
34
160751TRẦN THỊ MỸDIỆUD11AD.4.1-7H00
D.4.1-14H45
35
160096ĐÀO THỊ THUỲDƯƠNGD11AD.4.1-8H15
36
160616TRẦN THỊHẠNHD11AD.4.1-7H00
37
160666H' ĐA LI DAHLONGD11A
38
160990
TRẦN TRƯƠNG THỊ NGỌC
HUYỀND11AD.4.1-7H00
39
160130HUỲNH THỊLÀNHD11AD.4.1-7H00
40
160136ĐINH THỊ KHÁNHLINHD11AD.4.1-7H00
41
160484NGUYỄN THỊ THUÝNGUYÊND11AD.4.1-8H15
42
160173CAO LÊ HÀOQUANGD11AD.4.1-7H00
43
160183LÊ THỊTHẮMD11AD.4.1-8H15
44
160610PHAN THỊ MỸTHUẬND11AD.4.2-8H15
45
160696ĐINH THỊ MINHTHUỲD11AD.4.2-8H15
46
160216THỦY THỊ NGỌCTIÊND11AD.4.1-7H00
47
160217NGUYỄN THỊ THANHTRÀD11AD.4.1-7H00
D.4.1-14H45
48
160520UNG THỊ THÙYTRINHD11AD.4.1-7H00
D.4.1-13H30
49
160234NGUYỄN THỊ THUTUYỀND11AD.4.1-8H15
50
160237TRẦN THỊ MỸVÂND11AD.4.1-7H00
51
160946NGUYỄN TẤNVƯƠNGD11A
D.4.2-13H30
52
160631TRẦN THỊ MINHYẾND11A
D.4.1-13H30
53
160083TRẦN THỊANHD11BD.4.1-8H15
D.4.1-13H30
54
160109LÊ THỊHIẾUD11B
D.4.1-13H30
55
160980PHAN THỊHỒNGD11BD.4.1-7H00
D.4.1-13H30
56
160116DƯƠNG THỊ QUỲNHHƯƠNGD11BD.4.1-7H00
57
160122ĐỒNG THỊ THÚYKIỀUD11BD.4.1-8H15
58
160138NGUYỄN THỊ MAILINHD11B
59
160685A RẤTNGAD11BD.4.2-8H15
60
160795DƯƠNG TRẦN QUỲNHNGHID11BD.4.2-8H15
61
161010NGÔ THỊ DIỆUNGUYÊND11BD.4.2-8H15
62
160911MAI THẢONGUYỄND11BD.4.2-8H15
63
160555MAI THỊ HOÀINHUNGD11B
D.4.1-14H45
64
160175TRẦN THỊ HỒNGQUÝD11B
65
160594NGUYỄN XUÂNTÀID11BD.4.1-7H00
66
160184LƯƠNG THỊ HỒNGTHẮMD11B
D.4.1-14H45
67
160200NGUYỄN THANHTHOẢNGD11BD.4.1-8H15
68
160206NGUYỄN VŨ ANHTHƯD11BD.4.1-9H30
69
160209ĐINH THỊTHƯƠNGD11BD.4.1-8H15
70
160212HUỲNH THỊ THANHTHÚYD11BD.4.1-8H15
71
160496PHẠM THỊTÍND11B
D.4.1-14H45
72
160635NGUYỄN THỊ YẾNTRÂMD11BD.4.2-8H15
73
160223NGUYỄN THỊ THANHTRANGD11BD.4.1-8H15
74
160882HỒ THỊ MỸTRINHD11B
D.4.1-13H30
75
160681H' SA AYŨND11BD.4.1-7H00D.4.2-8H15
76
160721HỒ THỊ KIMBIÊND11C
77
160917VÕ THUỲGIANGD11C
78
160505NGUYỄN THỊ THÚYHẰNGD11CD.4.1-8H15
79
160936VÕ THỊHẠNGD11CD.4.2-8H15
80
160135BÙI THỊ MỸLINHD11CD.4.1-8H15
81
160887VÕ THỊ MỸLYD11CD.4.1-7H00
82
160146VÕ THỊ THANHLYD11C
D.4.2-14H45
83
160251NGUYỄN THỊ KIMNGUYÊND11CD.4.1-7H00
84
160170PHÙNG THỊPHƯƠNGD11CD.4.1-7H00
D.4.1-14H45
85
160857NGUYỄN THỊTHẮMD11CD.4.1-7H00
86
160208MAI THỊ NHƯTHUẦND11C
D.4.1-14H45
87
160472DƯƠNG THỊ MỸTRINHD11CD.4.1-7H00
88
160884NGUYỄN THỊ TÚTRINHD11C
D.4.2-14H45
89
160983LÊ THỊVƯƠNGD11CD.4.1-7H00
90
179001PhonemaiBualaphaD12AD.4.2-9H30
PMT4-9H30
D.4.2-13H30
91
171026Trần Thị KimDungD12A
PMT4-9H30
92
171056Võ Thị DiễmLyD12AD.4.1-9H30
93
171067Trần Thị HồngNhiD12AD.4.1-9H30
94
171093Đinh ThịThúyD12AD.4.1-9H30
PMT4-9H30
D.4.1-13H30
95
171103BRiu ThịTulD12AD.4.1-9H30
96
171022Lê ThịDiênD12B
PMT4-9H30
D.4.1-13H30
97
171033Đoàn Hồng NhậtHằngD12BD.4.1-9H30
98
171036Thân Thị HồngHằngD12BD.4.1-9H30
99
171402Bnuoch ThịD12BD.4.2-9H30
100
171436Đoàn VănLinhD12B
D.4.2-13H30
Loading...
Main menu