ผลสรรหา-ประธาน-กรรมการ-ผู้ตรวจกิจการ-สอ.คน.-ปี-2561 ไม่เป็นทางการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการสรรหาประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2561
2
ดำเนินการสรรหาฯ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 **ผลการสรรหายังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ**
3
4
หมาย
เลข
ชื่อ-สกุลผล
สรรหา
ผลคะแนนรวม
เขตที่ 1
เขตที่ 2
เขตที่ 3เขตที่ 4เขตที่ 5เขตที่ 6เขตที่ 7
เขตที่ 8
เขตที่ 9เขตที่ 10ผลคะแนนรวม
5
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15
หน่วยที่ 16
หน่วยที่ 17
หน่วยที่ 18
หน่วยที่ 19
หน่วยที่ 20
6
ประธานกรรมการ
ลำดับที่
คะแนนทุกหน่วย
ผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนนผลคะแนน
คะแนนทุกหน่วย
7
1นายวีระ ศรีตนไชย12,490147752153536116218693191847149252111254105228825362,490
8
2นายสุรสิทธิ์ สมยศ3702446712913595416431028292340114240817281702
9
3นายสงบ จินะแปง22,207806120845952318523212275455221638249142619036442,207
10
บัตรดี5,399271203552935154472873681512871451245081605452879119589815,399
11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน166236213111107398321011355106166
12
บัตรเสีย5341611424502012332020153
13
รวมบัตร5,618298210579975404602913801542981531285311635592929620299885,618
14
15
Loading...
 
 
 
ประธาน ไม่เป็นทางการ
ผู้ตรวจ ไม่เป็นทางการ
กรรมการ ไม่เป็นทางการ
การมาใช้สิทธิ์ ไม่เป็นทางการ
 
 
Main menu