DS GV coi thi tuan 5 nam 2019-2020 Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3TAT1Sáng12/10/2019741
3
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D3TAT1Sáng12/10/2019741
4
7DaiDDNguyễn Thị Trang Đài
Điều dưỡng
D3TAT1Sáng12/10/2019741
5
7PhuongDDTrần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
D3TAT1Sáng12/10/2019741
6
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3CSTD2Sáng12/10/2019741
7
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D3CSTD2Sáng12/10/2019741
8
7DaiDDNguyễn Thị Trang Đài
Điều dưỡng
D3CSTD2Sáng12/10/2019741
9
7PhuongDDTrần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
D3CSTD2Sáng12/10/2019741
10
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3MAR1Sáng12/10/2019751
11
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3MAR1Sáng12/10/2019751
12
7
PhuongDuoc
Nguyễn Thị PhươngDượcS3MAR1Sáng12/10/2019751
13
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3MAR1Sáng12/10/2019751
14
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh ẠnhKHCBS3MAR1Sáng12/10/2019751
15
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3MAR1Sáng12/10/2019751
16
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS3MAR1Sáng12/10/2019751
17
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3MAR1Sáng12/10/2019751
18
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3MAR2Sáng12/10/2019751
19
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3MAR2Sáng12/10/2019751
20
7
PhuongDuoc
Nguyễn Thị PhươngDượcS3MAR2Sáng12/10/2019751
21
7LinhCTLê Thị diệu LinhChính trịS3MAR2Sáng12/10/2019751
22
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh ẠnhKHCBS3MAR2Sáng12/10/2019751
23
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3MAR2Sáng12/10/2019751
24
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS3MAR2Sáng12/10/2019751
25
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3MAR2Sáng12/10/2019751
Loading...