ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Ämnes/Poängplan 2021/2022
2
Industritekniska programmet - drift-och underhåll
3
Nedanstående poängplan visar antal poäng man läser, och när, under utbildningens tre år.
4
(Individuell studieplan)KurskodTotalÅk1 poängÅk2 poängÅk3 poängDärav APL
5
Gymnasiegemensamma ämnen
60040020000
6
Engelska 5ENGENG05100100000
7
Historia 1a1HISHIS01a15005000
8
Idrott och Hälsa 1IDRIDR01100505000
9
Matematik 1aMATMAT01a100100000
10
Naturkunskap 1a1NAKNAK01a15005000
11
Religionskunskap 1RELREL015005000
12
Samhällskunskap 1a1SAMSAM01a15050000
13
Svenska 1SVESVE01100100000
14
Programgemensamma Karaktärsämnen
40010030000
15
Industritekniska processer 1
INUINU01100010000
16
Människan i industrin 1MÄIMÄN01100010000
17
Produktionskunskap 1PRDPRO01100010000
18
Produktionsutrustning 1PRUPRD01S100100000
19
Inriktningar40001000300
20
Avhjälpande Underhåll 1DRIAVH01100000100
21
Underhåll-DriftsäkerhetDRIUND0100000100
22
Underhåll-ElteknikDRIUNE0100010000
23
Underhåll-lager och smörjning
DRIUNÅ0100000100
24
Programfördjupningar8004001000100
25
Underhåll - MekatronikDRIUNL010000100
26
Mekatronik 1MEKMEK01100100000
27
Materialkunskap 1MAEMAT01100100000
28
Praktisk elläraELLPRA0100100000
29
Svets grundSAASVT00S100010000
30
SammanfogningASSASS0100100000
31
Summa ovanstående fördjupningar
6000000
32
33
Grenval:200020000
34
1
35
Engelska 6ENGENG06100010000
36
Matematik 2aMATMAT02a100010000
37
eller
38
2
39
FordonsteknikFODFOO0200020000
40
41
Individuellt val200100100
42
Individuellt val (se nedan)
100100
43
SV2 - SV3 - Eng 7 - Ma 3 - Kälsvets - Stumsvets - Elkraftteknik - Idrott o hälsa1 (specialisering) - Design1
44
Gymnasiearbetet10000100
45
GymnasiearbetetGYARIP10000100100
46
Totala kurspoäng25009001000100500
47
Vår yrkesutgång är drift- och underhållstekniker. Beroende på hur eleven valt i åk 2 kan hen gå ut med
48
49
grundläggande högskolebehörighet inom timplanens 2500 p.
50
Kurserna ligger utlagda på 100 p 2x90 min eller 50 p 1x90 + extra studietid 1 tim varje dag vid behov.
51
Vi kommer att ge eleverna minst 179 dag x 4,6 tim/dag=835 timx3 år ung = 2500 timmar.
52
53
APL kommer att läggas ut på ca 30 veckor. 1 veckas APL = 25 timmar undervisning.
54
55
Elever i åk 3 som läser extra svets kommer att erbjudas Heta arbeten.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100