เดือน พฤศจิกายน 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1176462562ศธ 04005/ว936
31 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2019-10-31 16:11:30)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
4
217647256204145/ว3793
30 ตค 2562
สพป.สงขลา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (2019-10-31 16:18:34)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
5
3176482562ศธ 04277/ว679
31 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง (2019-10-31 17:30:04)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
6
4176492562
ที่ ศธ 04244/4272
31 ตค 2562
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.14 (0) (2019-10-31 20:53:36)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
7
5176502562ศธ 04135.070/183
31 ตค 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ศน.อัญชัญ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
8
6176512562ศธ 04135.087/252
30 ตค 2562
บ้านห้วยน้ำดิบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งการตรวจสอบพัสดุประจำปี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกาญจนา รัตนพันธ์ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
9
7176522562ศธ 04135.083/175
30 ตค 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางโสภา มณีจอม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
10
8176532562ศธ 04135083/176
31 ตค 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางโสภา มณีจอม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
11
9176542562ศธ 04135.090/227
31 ตค 2562
บ้านห้วยปิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้คร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางโต๊ะทำงานไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
12
10176552562ศธ 04135.033/291
30 ตค 2562
บ้านปวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางโต๊ะทำงานไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
13
11176562562ศธ 04135.019/268
30 ตค 2562
สามัคคีศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส.มณีนุช คำเขียว ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
14
12176572562ศธ 04135.011/224
25 ตค 2562
บ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ต.ค. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ณัฎฐรินทร์ อภิวงค์งาม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
15
13176582562ศธ 04135.011/227
30 ตค 2562
บ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการติดตามประมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ณัฎฐรินทร์ อภิวงค์งาม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
16
14176592562ศธ 04135.106/179
31 ตค 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายรายการจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ใบงวดที่ 1/63)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุกุล วงค์หาลีย์ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
17
15176602562ศธ 04135.038/267
30 ตค 2562
บ้านป่าจี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางโต๊ะทำงานไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
18
16176612562ศธ 04135.038/268
30 ตค 2562
บ้านป่าจี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางโต๊ะทำงานไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
19
17176622562ศธ 04135.112/212
31 ตค 2562
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิไลพร ชมสวน ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
20
18176632562ศธ 04135.112/214
31 ตค 2562
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิไลพร ชมสวน ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
21
19176642562ศธ 04135.112/215
31 ตค 2562
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบสำรวจความต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิไลพร ชมสวน ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
22
20176652562ศธ 04135.074/163
30 ตค 2562
บ้านสันปูเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด หัวหน้าห้องอำนวยการผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
23
21176662562
ที่ ศธ 04030/ว3403
1 พย 2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่างเพิ่มเติม (2019-11-01 09:17:10)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
24
22176672562ศธ 04010/ว 3991
31 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 (2019-11-01 09:23:56)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
25
23176682562ศธ 04135.074/149
9 ตค 2562
บ้านสันปูเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการใช้เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
26
24176692562ศธ 04135.032/200
31 ตค 2562
บ้านบวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
27
25176702562ศธ 04135.063/185
31 ตค 2562
บ้านไม้สลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
28
26176712562ศธ 04135.106/211
31 ตค 2562
บ้านนากลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
29
27176722562ศธ 04135.030/257
31 ตค 2562
บ้านนาเลี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
30
28176732562ศธ 04135.003/333
31 ตค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
31
29176742562ศธ 04135.047/425
30 ตค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
32
30176752562ศธ 04135.016/262
31 ตค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
33
31176762562ศธ 04135.081/146
31 ตค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
34
32176772562ศธ 04135.085/561
31 ตค 2562
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
35
33176782562ศธ 04135.098/178
31 ตค 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายไพโรจน์ ใจเตี้ย ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
36
34176792562ศธ 04048/4027
29 ตค 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญประชุมกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 แผ่น น้องการ์ตูนผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
37
35176802562009/2562
30 ตค 2562
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน (LABEC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น้องการ์ตูน ผู้ถือมาให้ลงรับ
1 พย 2562
คลิก
38
36176812562ศธ 04135.089/163
1 พย 2562
บ้านห้วยปันจ๊อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสมพล หล้าเต็น ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
39
37176822562ศธ 04135.107/214
1 พย 2562
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. รัตติยา เทพรักษา ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
40
38176832562ศธ 04135.092/312
31 ตค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เดือน ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
41
39176842562ศธ 04135.092/313
31 ตค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จีรนันท์ ฝั้นเอก ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
42
40176852562ศธ 04135.114/175
31 ตค 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางรุ่งอรุณ กาบบัว ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
43
41176862562
ที่ ศธ 04027/2553
1 พย 2562
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบคุณธรรมและกฎบัตร ปี งบประมาณ 2563 (2019-11-01 09:59:00)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
44
42176872562ศธ 04001/ว7801
1 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (2019-11-01 10:10:51)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
45
43176882562ศธ 04135.005/210
1 พย 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
46
44176892562ศธ 04135.003/336
1 พย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
47
45176902562ศธ 04135.083/179
1 พย 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
48
46176912562ศธ 04159/4503
31 ตค 2562
สพป.สุโขทัย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเวียนกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-11-01 11:52:05)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
49
47176922562
ด่วนที่สุด ลพ 0032.03/4189
31 ตค 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งกำหนดการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 พย 2562
คลิก
50
48176932562สอค.มส.1761/2562
31 ตค 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์หักเงินส่งชำระสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 พย 2562
คลิก
51
49176942562ลพ 0032.08/ว2310
25 ตค 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิแพทยือาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดลำพูน
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 พย 2562
คลิก
52
50176952562คล.001/2562/502
1 พย 2562
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 พย 2562
คลิก
53
51176962562ศธ 04135.112/216
1 พย 2562
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการจ้างการปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน (9,000)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิไลพร ชมสวน ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
54
52176972562ศธ 04135.028/205
29 ตค 2562
บ้านนากลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ว่าที่ร้อยตรี มงคล วงศ์ฝั้น ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
55
53176982562ศธ 04135.093/241
1 พย 2562
บ้านห้วยไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
56
54176992562ศธ 04135.020/211
1 พย 2562
บ้านต้นผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
57
55177002562ศธ 04135.083/180
1 พย 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
58
56177012562ศธ 04134/3722
31 ตค 2562
สพป.ลำพูน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดลำพูน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด line น้องติ๋มห้อง สจ.
1 พย 2562
คลิก
59
57177022562ศธ 04135.059/357
1 พย 2562
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
60
58177032562ศธ 04135.046/196
1 พย 2562
บ้านม่วงโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
61
59177042562ศธ 04135.053/249
25 ตค 2562
บ้านแม่ป้อก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
62
60177052562ศธ 04135.028/212
1 พย 2562
บ้านนากลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
63
61177062562ศธ 04006/ว6724
1 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 (2019-11-01 13:25:13)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
64
62177072562ศธ 04006/ว6725
1 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณ
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
65
63177082562ศธ 04135.096/234
1 พย 2562
บ้านห้วยหญ้าไซ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
66
64177092562ศธ 04135.015/277
31 ตค 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาไว้เป็นการล่วงหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
67
65177102562ศธ 04135.003/338
1 พย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
68
66177112562ศธ 04135.015/278
1 พย 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
69
67177122562ศธ 04135.106/211
31 ตค 2562
บ้านนากลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอภินันท์ อุตวงค์ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
70
68177132562ศธ 04216/1625
1 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เเจ้งเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (2019-11-01 14:07:28)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
71
69177142562ศธ 04135.057/290
31 ตค 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปฝึกอบรม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
72
70177152562
ที่ ศธ 04154/3216
1 พย 2562
สพป.สระแก้ว เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-11-01 14:14:10)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
73
71177162562
ที่ ศธ 04154/3216
1 พย 2562
สพป.สระแก้ว เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (2019-11-01 14:16:36)
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
74
72177172562ศธ 04135.100/224
28 ตค 2562
บ้านห้วยแหน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
75
73177182562ศธ 04135.100/230
1 พย 2562
บ้านห้วยแหน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
76
74177192562ศธ 04135.077/167
1 พย 2562
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ค่าจ้าง 9000 บาท/คนเดือน)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
77
75177202562ศธ 04135.047/429
1 พย 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
78
76177212562ศธ 04135.003/339
31 ตค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
79
77177222562ศธ 04135.044/186
31 ตค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
80
78177232562ศธ 04135.046/194
1 พย 2562
บ้านม่วงโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายธนรรคพงศ์ สิริกรเกษม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
81
79177242562ศธ 04135.044/188
31 ตค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
82
80177252562ศธ 04135.022/184
31 ตค 2562
บ้านท่าช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารประกอบการจ้างธุรการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ประจำเดือน ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่บีบุคคลถือเอกสารมาให้
1 พย 2562
คลิก
83
81177262562ศธ 04135.044/189
31 ตค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารตั้งเบิกเงินผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
84
82177272562ศธ 04134.036/741
31 ตค 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่บีบุคคลถือเอกสารมาให้
1 พย 2562
คลิก
85
83177282562ศธ 04009/ว6565
31 ตค 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอกรายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่บีบุคคลถือเอกสารมาให้
1 พย 2562
คลิก
86
84177292562ศธ 04135.067/153
26 กย 2562
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูตามการแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ใบงวดที่ 136/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด อ้ายโจ ถือเอกสารมาให้ลงรับ
1 พย 2562
คลิก
87
85177302562ศธ 04002/ว4823
30 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS (2019-11-01 14:41:20)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS ไฟล์เอกสารแนบไม่มี
1 พย 2562
คลิก
88
86177312562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว6702
31 ตค 2562
สพฐ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงบประมาณ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ในระบบ AMSS 31 ต.ค. 62
1 พย 2562
คลิก
89
87177322562ศธ 04135.180/159
31 ตค 2562
บ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ริณดา เรือลม ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
90
88177332562ศธ 04135.099/150
1 พย 2562
บ้านห้วยห้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวัชรพงษ์ จันทร์ตาสิงห์ ผู้ส่ง
1 พย 2562
คลิก
91
89177342562ลพ 0003/ว19107
1 พย 2562
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 พย 2562
คลิก
92
90177352562ศธ 04135.104/234
1 พย 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
93
91177362562ศธ 04135.107/215
1 พย 2562
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจความต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
94
92177372562ศธ 04135.091/184
1 พย 2562
บ้านห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
95
93177382562ศธ 04135.097/247
1 พย 2562
บ้านห้วยหละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
96
94177392562ศธ 04135.005/211
1 พย 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
97
95177402562ศธ 04135.098/179
1 พย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
98
96177412562
ศธ 04135.084/0125
8 ตค 2562
บ้านห้วยงูสิงห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 พย 2562
คลิก
99
97177422562ศธ 04002/ว4848
1 พย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 11 (2019-11-01 15:14:27)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 พย 2562
คลิก
100
98177432562ศธ 04135.115/346
1 พย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอคัดสำเนา ก.พ.7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์ ผู้ส่งและถือเอกสารให้บุคคลเอง
1 พย 2562
คลิก
Loading...