סובב עמק 2018 33 ק"מ כולל השלמה
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
3
שבוע 1 תאריך: 3.6.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
4
משך אימון (דקות)120120
5
משך בפועל0
6
ק"מ מתוכננים105101540
7
ק"מ בפועל5 קמ +כוח 30-45 דקות0
8
משוב מתאמן8*400 ,זמן עבודה -זמן ההפסקה
9
10
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
11
שבוע 1 תאריך: 10.6.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
12
משך אימון (דקות)120120
13
משך בפועל0
14
ק"מ מתוכננים105101540
15
ק"מ בפועל0
16
משוב מתאמן5 קמ +כוח 30-45 דקותאימון עליות ומדרגות
17
18
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
19
שבוע 1 תאריך: 17.6.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהתיאור תיאורעליותתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
20
משך אימון (דקות)0
21
משך בפועל0
22
ק"מ מתוכננים851015-172340
23
ק"מ בפועל5 קמ +כוח 30-45 דקות0
24
משוב מתאמן
25
26
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
27
שבוע 1 תאריך: 24.6.2018 תקופה:מאוששתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהתיאור תיאורמהירות תיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
28
משך אימון (דקות)0
29
משך בפועל0
30
ק"מ מתוכננים7581434
31
ק"מ בפועל5 קמ +כוח 30-45 דקות0
32
משוב מתאמן
33
34
35
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
36
שבוע 1 תאריך: 1.7.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהתיאור תיאורעליותתיאור תיאורתיאור תיאורתיאור תיאור
37
משך אימון (דקות)0
38
משך בפועל75 דקות0
39
ק"מ מתוכננים97101844
40
ק"מ בפועל4 ק"מ טמפו קצב חצי 0
41
משוב מתאמן
42
43
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
44
שבוע 1 תאריך: 8.7.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרורמנוחהעליות מהירותתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
45
משך אימון (דקות)0
46
משך בפועל75 דקות5075150275
47
ק"מ מתוכננים94*600 91836
48
ק"מ בפועל2"מ חימום0
49
משוב מתאמןק"מ שחרור
50
51
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
52
שבוע 1 תאריך: 15.7.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרורמנוחהטמפועליותתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
53
משך אימון (דקות)0
54
משך בפועל505070110280
55
ק"מ מתוכננים771327
56
ק"מ בפועל4 ק"מ טמפו קצב חצי 0
57
משוב מתאמן
58
59
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
60
שבוע 1 תאריך: 22.7.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרור וכוחמנוחהמהירותריצת לילהתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
61
משך אימון (דקות)756070150355
62
משך בפועל0
63
ק"מ מתוכננים105*800101838
64
ק"מ בפועל2 חימום 0
65
משוב מתאמןק"מ שחרור
66
67
68
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
69
שבוע 1 תאריך: 29.7.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןתיאור תיאור תיאורמנוחהמהירותעליות תיאור תיאורתיאור תיאורLSD
70
משך אימון (דקות)756070170375
71
משך בפועל0
72
ק"מ מתוכננים10792046
73
ק"מ בפועל6*5000
74
משוב מתאמן
75
76
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
77
שבוע 1 תאריך: 5.8.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרורמנוחהטמפועליותתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
78
משך אימון (דקות)605070120300
79
משך בפועל0
80
ק"מ מתוכננים8771436
81
ק"מ בפועל2 חימום 1 שחרור0
82
משוב מתאמן4 קצב 75-80%
83
84
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
85
שבוע 1 תאריך: 12.8.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרורמנוחהעליותמהירותתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
86
משך אימון (דקות)756575180395
87
משך בפועל0
88
ק"מ מתוכננים10892148
89
ק"מ בפועל1חימום 1 שחרור0
90
משוב מתאמן3*1000
91
92
יום אימוןאבגדהוששבועי מצטבר מתוכנןהסברים
93
שבוע 1 תאריך: 19.8.2018 תקופה:בניהתיאור האימוןשחרורמנוחהמהירותעליותתיאור תיאורתיאור תיאורLSD
94
משך אימון (דקות)756075205415
95
משך בפועל0
96
ק"מ מתוכננים106*60092342
97
ק"מ בפועל0
98
משוב מתאמן
99
100