Kwestionariusz do katalogu polskiego legaltech
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Firma (lub nazwa projektu, jeśli jeszcze dedykowana firma nie powstała)
3
Nazwa produktu (produktów)
4
Opis produktu (do 1000 znaków ze spacjami)
5
Podstawowe zastosowania (do 1000 znaków ze spacjami)
6
Wyróżniająca się cecha produktu (do 1000 znaków ze spacjami)
7
Proponowana kategoria w katalogu
8
Grupa docelowa użytkowników:
9
Kraj odbiorców produktu (jeśli produkt jest przeznaczony także na inne rynki niż Polska, proszę podać te kraje):
10
Referencyjni klienci (opcja)
11
Model płatności (opcja)
12
Sposób korzystania (np. SaaS, instalacja u klienta) (opcja)
13
Stosowane standardy bezpieczeństwa (np. normy ISO) (opcja)
14
Siedziba:
15
Rok założenia:
16
Inwestorzy zewnętrzni (opcja)
17
Strona internetowa
18
Email:
19
Twitter (lub Facebook):
20
Uwagi (nie będą publikowane)
21
Kwestionariusz należy pobrać, wypełnić offline i przesłać na adres tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl.
22
Instrukcja: proszę zwięźle wypełnić kwestionariusz (najlepiej nie przekraczać 1000 znaków ze spacjami w danej rubryce). Niektóre dane są opcjonalne. Proszę wskazać kategorię zgłaszanego produktu lub projektu w Katalogu LegalTech Polska wg strony https://legaltechpolska.pl/katalog-legaltech-polska/. Jeśli dany produkt pasuje do kilku kategorii, należy wskazać główną kategorię (tam będzie głowny opis) oraz nazwy kategorii dodatkowych, gdzie również powinien się pojawić wpis. W takim przypadku należy jednak dostarczyć opis do umieszczenia w dodatkowych kategoriach, uwzględniający ich specyfikę. Jeśli dany produkt jest uniwersalny (ma wiele funkcjonalności), warunkiem wpisania jednej z jego funkcjonalności do odrębnej kategorii, jest możliwość zakupu takiej funkcjonalności odrębnie, bez zakupu całego produktu.
23
Jeśli projekt nie pasuje do żadnej kategorii, można albo go umieścić w kategorii "inne" lub zaproponować nową kategorię. Można również zgłaszać uwagi do struktury katalogu - powinna ona odpowiadać potrzebom rynku, więc może podlegać zmianom. Dane zamieszczone w kwestionariuszu będę publikowane po ich zredagowaniu przez Fundację - jedynie informacje w rubryce "uwagi" nie będą publikowane - w tym miejscu można przekazać wszelkie uwagi, sugestie i pomysły dotyczące katalogu.
24
Przesyłając wypełniony kwestionariusz wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych w nim zawartych przez Fundację LegalTech Polska w ramach realizacji celów statutowych fundacji, w tym w szczególności w celu stworzenia i prowadzenia Katalogu LegalTech Polska.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu