BDHJLNQRSTUXYZAEAF
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
4
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
KHÓA 21 (2021-2026) VÀ KHÓA 21 (2021-2024) & CÁC HỌC PHẦN LỚP BỔ SUNG - HỆ ĐẠI HỌC - THI TRỰC TUYẾN
5
6
STTTên học phầnTCHình thức thiThời gian làm bài thiNgày thiThời Gian có mặt tại Phòng Google meetGiờ thiPhòngLink Google meetDS Sinh viên dự thiSố SV/phòng thiTổng Nhóm Giáo viên giảng dạyGhi chú
7
1Kinh tế vi mô2Trắc nghiệm75 phút2/14/20227h007h30K.B207https://meet.google.com/ggj-oycz-pydKTVM (1)_Nhóm 130425ThS. Nguyễn Linh GiangSV thi trên hệ thống, nhận đề thi và làm bài trực tiếp và nộp bài thi trên hệ thống thi của trường quy định theo từng phòng thi. SV nộp file video quay màn hình qua link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video lên khung chat của phòng thi Google meet)
8
K.B209https://meet.google.com/uax-hojr-htzKTVM (1)_Nhóm 230203ThS. Nguyễn Linh Giang
9
K.B108https://meet.google.com/zph-zduw-rheKTVM (2)_Nhóm 124ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
10
K.B202https://meet.google.com/kpn-buzs-nmzKTVM (2)_Nhóm 224ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
11
K.B203https://meet.google.com/ska-giac-mhaKTVM (2)_Nhóm 323ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
12
K.B204https://meet.google.com/yeo-myss-atcKTVM (3)_Nhóm 124ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
13
K.B210https://meet.google.com/saj-kvmu-phxKTVM (3)_Nhóm 224ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
14
K.B206https://meet.google.com/vqz-rhyq-dzvKTVM (3)_Nhóm 324ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
15
9h3010h00K.A211https://meet.google.com/yju-satr-rtoKTVM (4)_Nhóm 126222ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
16
K.A213https://meet.google.com/acw-ndax-jnkKTVM (4)_Nhóm 225ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
17
K.A313https://meet.google.com/rsu-xfwm-zkgKTVM (4)_Nhóm 325ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
18
K.C104https://meet.google.com/pxx-tbnf-obwKTVM (5)_Nhóm 122ThS. Nguyễn Thị Khánh My
19
K.C106https://meet.google.com/tdb-ihzf-brkKTVM (5)_Nhóm 222ThS. Nguyễn Thị Khánh My
20
K.C107https://meet.google.com/ope-gmti-uvsKTVM (5)_Nhóm 322ThS. Nguyễn Thị Khánh My
21
V.B304https://meet.google.com/fxe-unpf-hnqKTVM (6)_Nhóm 127ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
22
V.B305https://meet.google.com/qjr-vbhs-jyuKTVM (6)_Nhóm 227ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
23
V.B402https://meet.google.com/deu-ufkb-xfmKTVM (6)_Nhóm 326ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh
24
2Tiếng Anh chuyên ngành 12Vấn đáp (trên BT lớn_thuyết trình)1 buổi/lớp2/14/20227h157h30K.A101https://meet.google.com/itm-hyur-otpTACN 1 (2)43391ThS. Phan Trọng Thanh
25
K.A105https://meet.google.com/snh-puof-ubyTACN 1 (3)41ThS. Hà Thị Minh Phương
26
K.A107https://meet.google.com/zdo-fgxh-ovbTACN 1 (4)50ThS. Phan Thị Quỳnh Hương
27
K.A110https://meet.google.com/yko-socx-gpnTACN 1 (6)48TS. Nguyễn Văn Lợi
28
K.A111https://meet.google.com/xes-mkkv-ieaTACN 1 (7)40TS. Đặng Đại Thọ
29
K.A112https://meet.google.com/eaz-bqbn-bntTACN 1 (8)42ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp
30
K.A113https://meet.google.com/hot-amyg-wxeTACN 1 (11)39ThS. Phan Thị Lan Anh
31
K.A114https://meet.google.com/kks-fjqv-vqxTACN 1 (18)46ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
32
K.A205https://meet.google.com/dzg-rdmv-gcmTACN 1 (22)42TS. Vương Công Đạt
33
13h1513h30K.A105https://meet.google.com/itm-hyur-otpTACN 1 (5)52324ThS. Phan Trọng Thanh
34
K.A110https://meet.google.com/eaz-bqbn-bntTACN 1 (9)40ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp
35
K.A112https://meet.google.com/snh-puof-ubyTACN 1 (13)42ThS. Hà Thị Minh Phương
36
K.A113https://meet.google.com/tgt-covd-ezvTACN 1 (14)49ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
37
K.A211https://meet.google.com/yko-socx-gpnTACN 1 (15)42TS. Nguyễn Văn Lợi
38
K.A212https://meet.google.com/kdd-hbhi-qkqTACN 1 (20)49TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
39
K.A213https://meet.google.com/opm-tgyd-adfTACN 1 (21)50TS. Thân Hồng PhúcSV thi trên Google meet, GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp (nếu có) với CBCT ngay khi kết thúc thi.
40
3Tiếng Anh chuyên ngành 12Vấn đáp (trên BT lớn_thuyết trình)1 buổi/lớp2/15/20227h157h30K.A101https://meet.google.com/eaz-bqbn-bntTACN 1 (12)40129ThS. Nguyễn Đỗ Công Pháp
41
K.A105https://meet.google.com/zdo-fgxh-ovbTACN 1 (16)44ThS. Phan Thị Quỳnh Hương
42
K.A107https://meet.google.com/hot-amyg-wxeTACN 1 (17)45ThS. Phan Thị Lan Anh
43
13h1513h30K.A101 https://meet.google.com/qax-ycke-odjTACN 1 (1)43122ThS. Võ Hùng Cường
44
K.A105https://meet.google.com/vdb-koyd-ycdTACN 1 (10)40ThS. Dương Thị Mai Nga
45
K.A107https://meet.google.com/zdo-fgxh-ovbTACN 1 (19)39ThS. Phan Thị Quỳnh Hương
46
4Lập trình hướng đối tượng3Vấn đáp (trên BT lớn) 2 buổi (1 ngày)/lớp2/16/20227h157h30K.A101https://meet.google.com/wwa-erdr-czpLTHĐT (1)60956PGS. Huỳnh Công Pháp
ThS. Hà Thị Minh Phương
SV thi trên Google meet, CBCT sẽ thông báo số thứ tự các nhóm SV/SV trình bày bài thi. SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp (nếu có) với CBCT ngay khi kết thúc thi.
47
13h1513h30K.A101https://meet.google.com/wwa-erdr-czpPGS. Huỳnh Công Pháp
ThS. Hà Thị Minh Phương
48
7h157h30K.A107https://meet.google.com/tmt-seaa-buxLTHĐT (2)67TS. Lý Quỳnh Trân
49
13h1513h30K.A107https://meet.google.com/tmt-seaa-buxTS. Lý Quỳnh Trân
50
7h157h30K.A110https://meet.google.com/ctf-vrqf-croLTHĐT (3)78TS. Huỳnh Ngọc ThọLink thầy Toàn
51
13h1513h30K.A110https://meet.google.com/ctf-vrqf-croTS. Huỳnh Ngọc Thọ
52
7h157h30K.A111https://meet.google.com/smz-upcq-fnwLTHĐT (6)79TS. Nguyễn Hoàng HảiLink thầy Phi
53
13h1513h30K.A103https://meet.google.com/smz-upcq-fnwTS. Nguyễn Hoàng Hải
54
7h157h30K.A112https://meet.google.com/oyz-fbba-sekLTHĐT (7)79TS. Nguyễn Hoàng HảiLink thầy Trương
55
13h1513h30K.A112https://meet.google.com/oyz-fbba-sekTS. Nguyễn Hoàng Hải
56
7h157h30K.A113https://meet.google.com/vdb-koyd-ycdLTHĐT (9)80ThS. Lê Thành CôngLink Cô Nga
57
13h1513h30K.A113https://meet.google.com/vdb-koyd-ycdThS. Lê Thành Công
58
7h157h30K.A114https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqLTHĐT (11)68TS. Nguyễn Thanh
59
13h1513h30K.A114https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkqTS. Nguyễn Thanh
60
5Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo2Vấn đáp (Báo cáo thuyết trình nhóm) 2 buổi (1 ngày)/lớp2/16/20227h157h30K.A203https://meet.google.com/phh-armx-cukKN&ĐMST (13)60444TS. Nguyễn Thị Kiều TrangSV thi trên Google meet, CBCT sẽ thông báo số thứ tự các nhóm SV/SV trình bày bài thi. SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp (nếu có) với CBCT ngay khi kết thúc thi.
61
13h1513h30K.A212https://meet.google.com/phh-armx-cukTS. Nguyễn Thị Kiều Trang
62
7h157h30K.A213https://meet.google.com/apo-dsjz-jqqKN&ĐMST (14)71ThS. Huỳnh Thị Kim Hà
63
13h1513h30K.A305https://meet.google.com/apo-dsjz-jqqThS. Huỳnh Thị Kim Hà
64
7h157h30K.C106https://meet.google.com/sqi-tdjj-woaKN&ĐMST (15)78ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
65
13h1513h30K.C106https://meet.google.com/sqi-tdjj-woaThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
66
7h157h30K.A214https://meet.google.com/myq-ezah-zwoKN&ĐMST (16)76ThS. Nguyễn Thị Như QuỳnhLink Cô Trang
67
13h1513h30K.A214https://meet.google.com/myq-ezah-zwoThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
68
7h157h30K.A215https://meet.google.com/ytw-xkdg-jkuKN&ĐMST (17)79ThS. Trần Ngọc Phương Thảo
69
13h1513h30K.A215https://meet.google.com/ytw-xkdg-jkuThS. Trần Ngọc Phương Thảo
70
7h157h30K.A307https://meet.google.com/axr-mqhz-jnkKN&ĐMST (18)80ThS. Đào Thị Thu Hường
71
13h1513h30K.C105https://meet.google.com/axr-mqhz-jnkThS. Đào Thị Thu Hường
72
6Pháp luật đại cương2Trắc nghiệm50 phút2/17/20227h308h00K.B108https://meet.google.com/mub-sfdr-rvmPLĐC (4)_Nhóm 124426ThS. Nguyễn Thị Phương ThảoSV thi trên hệ thống, nhận đề thi và làm bài trực tiếp và nộp bài thi trên hệ thống thi của trường quy định theo từng phòng thi. SV nộp file video quay màn hình qua link Google form (CBCT sẽ cung cấp link nộp video lên khung chat của phòng thi Google meet)
73
K.B109https://meet.google.com/oos-yjpv-gctPLĐC (4)_Nhóm 224222ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
74
K.B203https://meet.google.com/rtv-fnzq-aikPLĐC (4)_Nhóm 324ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
75
K.B110https://meet.google.com/meu-ysuo-xsePLĐC (4)_Nhóm 424ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
76
K.B204https://meet.google.com/huk-fyxa-tvaPLĐC (5)_Nhóm 126ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
77
K.B206https://meet.google.com/wxn-sfwe-fiqPLĐC (5)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
78
K.B207https://meet.google.com/zez-xhak-cvaPLĐC (5)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
79
K.A110https://meet.google.com/hvo-zkrw-jriPLĐC (5)_Nhóm 425ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
80
9h3010h00K.A111https://meet.google.com/qov-xmsh-eqwPLĐC (6)_Nhóm 125ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
81
K.A113https://meet.google.com/usa-ueca-nguPLĐC (6)_Nhóm 224204ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
82
K.A201https://meet.google.com/yzj-syos-zfdPLĐC (6)_Nhóm 324ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
83
K.A205https://meet.google.com/yre-ionh-bmfPLĐC (7)_Nhóm 126ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
84
K.A211https://meet.google.com/qvd-huff-saqPLĐC (7)_Nhóm 225ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
85
K.A214https://meet.google.com/oji-oaso-fsgPLĐC (7)_Nhóm 325ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
86
K.A303https://meet.google.com/pih-qugx-wkfPLĐC (8)_Nhóm 127ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
87
K.A307https://meet.google.com/vrv-deec-rdzPLĐC (8)_Nhóm 227ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
88
K.A313https://meet.google.com/skt-zfrq-ariPLĐC (8)_Nhóm 326ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
89
7Lập trình hướng đối tượng3Vấn đáp (trên BT lớn) 2 buổi (1 ngày)/lớp2/17/20227h157h30K.A101https://meet.google.com/ctf-vrqf-croLTHĐT (4)78445TS. Huỳnh Ngọc ThọSV thi trên Google meet, CBCT sẽ thông báo số thứ tự các nhóm SV/SV trình bày bài thi. SV nộp quyển báo cáo/sản phẩm. GV công bố điểm ngay sau khi kết thúc thi. SV phúc khảo điểm hình thức thi Vấn đáp (nếu có) với CBCT ngay khi kết thúc thi.Link thầy Toàn
90
13h1513h30K.A101https://meet.google.com/ctf-vrqf-croTS. Huỳnh Ngọc Thọ
91
7h157h30K.A103https://meet.google.com/snh-puof-ubyLTHĐT (5)79ThS. Hà Thị Minh Phương
92
13h1513h30K.A103https://meet.google.com/snh-puof-ubyThS. Hà Thị Minh Phương
93
7h157h30K.A105https://meet.google.com/kue-acjc-kryLTHĐT (8)79TS. Nguyễn Sĩ Thìn
94
13h1513h30K.A105https://meet.google.com/kue-acjc-kryTS. Nguyễn Sĩ Thìn
95
7h157h30K.A107https://meet.google.com/sig-oibo-oyxLTHĐT (10)76ThS. Lê Thành Công
96
13h1513h30K.A107https://meet.google.com/sig-oibo-oyxThS. Lê Thành Công
97
7h157h30K.A110https://meet.google.com/smz-upcq-fnwLTHĐT (12)67TS. Nguyễn Hoàng HảiLink thầy Phi
98
13h1513h30K.A110https://meet.google.com/smz-upcq-fnwTS. Nguyễn Hoàng Hải
99
7h157h30K.A112https://meet.google.com/tmt-seaa-buxLTHĐT (13)66TS. Lý Quỳnh Trân
100
13h1513h30K.A112https://meet.google.com/tmt-seaa-buxTS. Lý Quỳnh Trân