Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік 0611010
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2018 рік
6
7
8
1. 0600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
                                          (КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
10
11
2. 0610000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
12
                                          (КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
13
14
3.06110100910Надання дошкільної освіти
15
                                          (КПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:Надання дошкільної освіти
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 31861,743010,2134871,9531181,932805,9533987,88-679,81-204,26-884,07
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіям, у зв'язку з відшкодуванням видатків за фактично спожиті послуги орендарями. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло через накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей31861,743010,2134871,9531181,932805,9533987,88-679,81-204,26-884,07
30
31
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
32
33
(тис. грн.) 
34
35
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
36
1. Залишок на початок року х 486,6х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 481,5х 
39
1.2 інших надходжень х 5,1х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
41
Причиною наявності залишку на початок року по власним надходженням стало наявність кредиторської заборгованості по батьківській платі за утримання дітей у закладах дошкільної освіти. Наявність залишку по іншим надходженням пов'язана з накопиченням коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
42
2. Надходження 1998,81983,5-15,3
43
  в т. ч.        
44
2.1 власні надходження 1778,81768,6-10,2
45
2.2 надходження позик       
46
2.3 повернення кредитів        
47
2.4 інші надходження 220,0214,9-5,1
48
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
49
По іншим надходженням загальний обсяг фактичних надходжень разом з обсягом залишків коштів на рахунку на початок року відповідає надходженням врахованим у кошторисі. За власними надходженнями зміни до кошторису були внесені з урахуванням очікуваного виконання кошторису.
50
3. Залишок на кінець року х 644,6х 
51
  в т. ч.        
52
3.1 власних надходжень  х 623,1х 
53
3.2 інших надходжень х 21,5х 
54
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
55
Причиною наявності залишку на кінець року по власним надходженням стала наявність кредиторської заборгованості по батьківській платі по закладам дошкільної освіти. Наявність залишку по іншим надходженням пов'язана з накопиченням коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
56
57
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
58
59
(тис. грн.) 
60
61
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
62
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
63
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
64
1затрат                  
65
Кількість дошкільних навчальних закладів, (од)7766-1-1
66
Кількість груп, (од)64645757-7-7
67
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, (од)145,25145,25130,75130,75-14,5-14,5
68
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до падагогічного персоналу, (од)40,7540,7537,2537,25-3,5-3,5
69
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, (од)22,522,519,519,5-3-3
70
Середньорічне число штатних одиниць робітників, од157,5157,5132,75132,75-24,75-24,75
71
Всього- середньорічне число ставок(штатних одиниць), (од)366366320,25320,25-45,75-45,75
72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
73
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з припиненням існування КЗ ДНЗ №18 (Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.04.2018 р. №38 "Про реорганізацію КЗ ДНЗ №18 та КЗ СЗШ №2 в Навчально-виховне об'єднання), з подальшим злиттям КЗ ДНЗ №18, КЗ "СЗШ №2" та КЗ "Олександрівська НСЗШ" з метою оптимізації мережі закладів.
74
2. продукту 
75
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, (осіб)747747689689-58-58
76
Кількість дітей, від 0 до 6 років, (осіб)1081108110391039-42-42
77
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
78
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з припиненням існування КЗ ДНЗ №18 (Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.04.2018 р. №38 "Про реорганізацію КЗ ДНЗ №18 та КЗ СЗШ №2 в Навчально-виховне об'єднання), з подальшим злиттям КЗ ДНЗ №18, КЗ "СЗШ №2" та КЗ "Олександрівська НСЗШ" з метою оптимізації мережі закладів.
79
3. ефективності                   
80
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, (тис.грн.)42,654,0346,6845,264,0749,332,610,042,65
81
Діто-дні відвідування, (днів) 183500183500172400172400-11100-11100
82
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
83
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі збільшились за рахунок зростання цін на продукти харчування та на енергоносії. Зменшення діто-днів виникло у зв'язку з припиненням існування КЗ ДНЗ №18 (Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.03.2018 р. №38 "Про реорганізацію КЗ ДНЗ №18 та КЗ СЗШ №2 в Навчально-виховне об'єднання).
84
4. якості                   
85
Кількість днів відвідування, (од)25125125125100
86
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, (відс.)100  100100  1000  0
87
Розбіжностей немає
88
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
89
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
90
91
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
92
93
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
94
(у відсотках) 
95
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
96
  Видатки (надані кредити) 29523,53400,332923,831181,932805,9533987,885,62-17,483,23
97
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 
98
По загальному фонду збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок підвищення посадових окладів працівників, що отримують заробітну плату за ЄТС, підвищенням тарифів на енергоносії, послуги зв'язку, підвищенням цін на продукти харчування. Зменшення обсягів по спеціальному фонду виникло через накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.
99
  в т. ч.                   
100
  Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей29523,53400,332923,831181,932805,9533987,885,62-17,483,23
Loading...