แบบบันทึกน้ำหนักสูง ภาคเรียนที่ 2 ป.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
3
ที่ชื่อนามสกุลน้ำหนักส่วนสูงหมายเหตุ
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
4
1ด.ช.ณัฐวุฒิพุ่มเรียบ12/5/254713 ปี
11 เดือน
6 วัน
5
2ด.ช.ธนวัฒน์ดิษอินทร์29/9/254614 ปี 6 เดือน 20 วัน
6
3ด.ช.จิรวัฒน์เกิดป้อม2/12/254713 ปี 4 เดือน 16 วัน
7
4ด.ช.ชัยมงคลเดชะผล8/6/254812 ปี
10 เดือน
10 วัน
8
5ด.ช.ฐปนนท์กล้าหาญ29/11/254713 ปี 4 เดือน 20 วัน
9
6ด.ช.เมธาวินทร์ศิริโภคา16/12/254713 ปี 4 เดือน 2 วัน
10
7ด.ช.วรรัฐจิตบุตร10/12/254713 ปี 4 เดือน 8 วัน
11
8ด.ช.ศิวัชอินทร์เรือง28/10/254713 ปี 5 เดือน 21 วัน
12
9ด.ช.สมิหลาอารีรักษ์18/8/254713 ปี 7 เดือน 31 วัน
13
10ด.ช.สรัลสร้อยเพ็ชร์8/7/254713 ปี 9 เดือน 10 วัน
14
11ด.ช.สิริวัฒน์พุ่มเรียบ20/9/254713 ปี 6 เดือน 29 วัน
15
12ด.ช.สุรยุทธพิมพ์จ่อง20/7/254713 ปี 8 เดือน 29 วัน
16
13ด.ช.สุรวุธคชแก้ว22/7/254713 ปี 8 เดือน 27 วัน
17
14ด.ช.อำมาลินเลื่อนชิด14/8/254713 ปี 8 เดือน 4 วัน
18
15ด.ญ.ณัฐชยายอดแดง18/1/254813 ปี 2 เดือน 31 วัน
19
16ด.ญ.ณัฐริการ์กรรเจียก28/8/254713 ปี 7 เดือน 21 วัน
20
17ด.ญ.พัชรพรจ้อยอ่อง23/2/254813 ปี 1 เดือน 26 วัน
21
18ด.ญ.สัณห์สินีจุลพวก30/3/254813 ปี 0 เดือน 19 วัน
22
19ด.ญ.สุชาวดีคงรักษา14/12/254713 ปี 4 เดือน 4 วัน
23
20ด.ญ.สุพัตราแสงอรุณ7/4/254714 ปี 0 เดือน 11 วัน
24
21ด.ญ.อาภัสราผูกอ้น29/8/254713 ปี 7 เดือน 20 วัน
25
22ด.ญ.ศรัณย์พรหวังคีรีห์7/10/254713 ปี 6 เดือน 11 วัน
26
23ด.ญ.อนุสราอินทร์ยา9/2/254813 ปี 2 เดือน 9 วัน
27
24ด.ช.ทินรัตน์สุภามงคล5/4/254813 ปี 0 เดือน 13 วัน
28
25ด.ช.เวชพิสิฐสวนม่วง17/4/254813 ปี 0 เดือน 1 วัน
29
26ด.ญ.ประภาศรีเพ็งเปรม1/1/254813 ปี 3 เดือน 17 วัน
30
27ด.ญ.ศรัณพรจุดประสงค์17/1/254813 ปี 3 เดือน 1 วัน
31
28ด.ญ.กรกนกบุญเลิศ6/11/254713 ปี 5 เดือน 12 วัน
32
แก้ไขได้เฉพาะครูประจำชั้นเท่านั้น โดยใช้ E-mail ...............@bansanambin.com และพาสเวิร์ดที่ได้รับ เข้าสู่ระบบ
33
34
6/11/2547
35
561025
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu