Translations
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABC
1
CodeEnglish - EngelsDutch - Nederlands
2
#autoLOC_18284Stability AssistStabiliteitsondersteuning
3
#autoLOC_18285Prograde/Retrograde HoldPrograde/Retrograde houden
4
#autoLOC_18286Radial, Normal Attitude HoldRadiale, normale oriëntatie houden
5
#autoLOC_18287Maneuver Hold\nTarget TrackingManoeuvre houden\nDoel volgen
6
#autoLOC_18401Increase Resource Converter Efficiency
7
#autoLOC_18426Increase Drill EfficiencyVerhoog boorefficiëntie
8
#autoLOC_18451Engine power <<1>>%Motorvermogen <<1>>%
9
#autoLOC_18491Run Experiments from EVADoe experimenten vanuit EVA
10
#autoLOC_18516Fuel usage <<1>>%Brandstofverbruik <<1>>%
11
#autoLOC_18556Full Vessel Control Without CommNet AccessVolledige schipbesturing zonder CommNet-toegang
12
#autoLOC_18586G-Force Tolerance Increase: <<1>>xVerhoging van g-krachttolerantie: <<1>>x
13
#autoLOC_18624Heat production <<1>>%Warmteproductie <<1>>%
14
#autoLOC_18706Part Science Return: <<1>>%
15
#autoLOC_18738Repack ParachutesParachutes opnieuw inpakken
16
#autoLOC_18739Repair Landing LegsRepareer landingsbenen
17
#autoLOC_18740Repair WheelsRepareer wielen
18
#autoLOC_18766Provides repair skills:Biedt reparatievaardigheden:
19
#autoLOC_18818Reset ExperimentsReset experimenten
20
#autoLOC_18908Vessel Science Return: <<1>>%
21
#autoLOC_20803Jebediah KermanJebediah Kerman
22
#autoLOC_20811Bill KermanBill Kerman
23
#autoLOC_20819Bob KermanBob Kerman
24
#autoLOC_20827Valentina KermanValentina Kerman
25
#autoLOC_21131<color=<<1>>>[Auto Crew Assignment]: <<2>> just became an intrepid astronaut. (Recruiting Cost: <<3>>)</color><color=<<1>>>[Automatische bemanningstoewijzing]: <<2>> werd net een onverschrokken astronaut. (Wervingskosten: <<3>>)</color>
26
#autoLOC_21144<color=orange><b>Cannot hire any more Kerbals. Not Enough Funds!</b></color><color=orange><b>Kan geen Kerbals meer huren. Niet genoeg fondsen!</b></color>
27
#autoLOC_21150<color=orange><b>Cannot hire any more Kerbals. Astronaut Complex Capacity Reached!</b></color><color=orange><b>Kan geen Kerbals meer huren. Capaciteit van Astronautencomplex bereikt!</b></color>
28
#autoLOC_21195<color=orange><b><<1>>/<<2>> Kerbals assigned to <<3>>. All Kerbals are assigned.</b></color><color=orange><b><<1>>/<<2>> Kerbals toegewezen aan <<3>>. Alle Kerbals zijn toegewezen.</b></color>
29
#autoLOC_111558<color=orange>This part is full.</color><color=orange>Dit onderdeel is vol.</color>
30
#autoLOC_111636<color=#b4d455><<1>> moved to <<2>></color><color=#b4d455><<1>> verplaatst naar <<2>></color>
31
#autoLOC_111934Can't exit. Module has no hatch.Kan niet verlaten. Module heeft geen luik.
32
#autoLOC_111971All hatches are obstructed, can't exit.Alle luiken zijn belemmerd, kan niet verlaten.
33
#autoLOC_111978Hatch is obstructed, can't exit.Luik is belemmerd, kan niet verlaten.
34
#autoLOC_112387EVA PropellantEVA-brandstof
35
#autoLOC_112486Unnamed KerbalNaamloze Kerbal
36
#autoLOC_114130[<<1>>]: Grab[<<1>>]: Grijp
37
#autoLOC_114293[<<1>>]: Climb Out[<<1>>]: Klim uit
38
#autoLOC_114297[<<1>>]: Climb[<<1>>]: Klim
39
#autoLOC_114358[<<1>>]: Board[<<1>>]: Instappen
40
#autoLOC_115662[<<1>>]: Let go[<<1>>]: Laat los
41
#autoLOC_115694[<<1>>]: Let go[<<1>>]: Laat los
42
#autoLOC_115948Cannot board a modules in this scenario.Kan in dit scenario niet in een module stappen.
43
#autoLOC_115954Cannot board a full module.Kan niet in een volle module stappen.
44
#autoLOC_116006Experiments you have collected cannot be stored on this <<1>>. Are you sure you want to continue?Experimenten die je hebt verzameld kunnen niet worden opgeslagen in dit <<1>>. Weet je zeker dat je wil doorgaan?
45
#autoLOC_116007Cannot store ExperimentsKan experimenten niet opslaan
46
#autoLOC_116008Board Anyway\n(Dump Experiments)Toch instappen\n(Dump experimenten)
47
#autoLOC_116009CancelAnnuleer
48
#autoLOC_116092Cannot board a seat while not standing stillKan niet in een stoel stappen terwijl je beweegt
49
#autoLOC_117012CommNet OptionsCommNet-opties
50
#autoLOC_117018Require Signal for ControlSignaal vereist voor controle
51
#autoLOC_117021Plasma BlackoutPlasma-blackout
52
#autoLOC_117024Range ModifierVermenigvuldigingsfactor bereik
53
#autoLOC_117025Multiplier applied to antenna strengths.Vermenigvuldiger toegepast op antennesterkte
54
#autoLOC_117028DSN ModifierVermenigvuldigingsfactor DRN
55
#autoLOC_117029Multiplier applied to the strength of the DSN.vermenigvuldiger toegepast op DRN-sterkte
56
#autoLOC_117032Occlusion Modifier, Vac
57
#autoLOC_117033Multiplier applied to the effective size of objects that can occlude antennas. Used for atmosphereless objects.Vermenigvuldiger toegepast op de effectieve grootte van objecten die antennes kunnen verbergen. Gebruikt voor objecten zonder atmosfeer.
58
#autoLOC_117036Occlusion Modifier, Atm
59
#autoLOC_117037Multiplier applied to the effective size of objects that can occlude antennas. Used for objects with atmospheres.Vermenigvuldiger toegepast op de effectieve grootte van objecten die antennes kunnen verbergen. Gebruikt voor objecten met atmosfeer.
60
#autoLOC_117040Enable Extra GroundstationsSchakel extra grondstations in
61
#autoLOC_118264CommNet Visualization set to <<1>>CommNet visualisatie ingesteld op <<1>>
62
#autoLOC_118530CommNet Visualization set to <<1>>CommNet visualisatie ingesteld op <<1>>
63
#autoLOC_118554CommNet Visualization set to <<1>>CommNet visualisatie ingesteld op <<1>>
64
#autoLOC_118898Min. Pilots on Vessel: <<1>>Min. piloten in schip: <<1>>
65
#autoLOC_118899\nMultihop Capable\nMultisprong geschikt
66
#autoLOC_118968Relay enabled for all antennas.\n<<1>>Relais ingeschakeld voor alle antennes.\n<<1>>
67
#autoLOC_121427No SignalGeen signaal
68
#autoLOC_121428No Signal (in plasma)Geen signaal (in plasma)
69
#autoLOC_121429No Signal (no control)Geen signaal (geen controle)
70
#autoLOC_121438Signal Strength: <<1>>Signaalsterkte: <<1>>
71
#autoLOC_121442\nSituational Modifier: <<1>>
72
#autoLOC_121470Not ConnectedNiet verbonden
73
#autoLOC_123938Auto-Saved ShipAuto opgeslagen schip
74
#autoLOC_124050Cannot be the first part on a vesselKan niet het eerste onderdeel zijn van een schip
75
#autoLOC_125058Select a set of two or more parts to Re-root
76
#autoLOC_125079Select a part as the new root
77
#autoLOC_125488Select an attached part to OffsetSelecteer een bevestigd onderdeel om te verplaatsen
78
#autoLOC_125583Select a part to RotateSelecteer een onderdeel om te roteren
79
#autoLOC_125724<color=orange>Cannot use the Root tool on a single part.</color>
80
#autoLOC_125784<color=orange>No other valid parts to attach by in the current selection</color><color=orange>Geen andere geldige onderdelen om te bevestigen bij de huidige selectie</color>
81
#autoLOC_125798Select a part to PlaceSelecteer een onderdeel om te plaatsen
82
#autoLOC_127810New CraftNieuw schip
83
#autoLOC_127865<<1>> already exists. Do you want to overwrite it?<<1>> bestaat al. Wilt u het overschrijven?
84
#autoLOC_127866Confirm File OverwriteBestand overschrijven bevestigen
85
#autoLOC_127867<color=orange>Overwrite</color><color=orange>Overschrijven</color>
86
#autoLOC_127918Leave <<1>>Verlaat <<1>>
87
#autoLOC_127973Load CraftLaad schip
88
#autoLOC_127975Save and ContinueOpslaan en doorgaan
89
#autoLOC_127984CancelAnnuleer
90
#autoLOC_127985<color=orange>Don't Save</color><color=orange>Niet opslaan</color>
91
#autoLOC_129949Do you wish to overwrite this subassembly?Wilt u deze onderdelengroep overschrijven?
92
#autoLOC_129950DeleteVerwijder
93
#autoLOC_129951CancelAnnuleer
94
#autoLOC_129960Confirm DeleteBevestig verwijdering
95
#autoLOC_133305<b><color=orange>Data transfer blocked by other dialogs.</color></b><b><color=orange>Gegevensoverdracht geblokkeerd door andere dialoogvensters.</color></b>
96
#autoLOC_133393Vessel is destroyed. Cannot Autosave at this point.Schip is vernietigd. Kan niet automatisch opslaan op dit moment.
97
#autoLOC_133397Autosaving...Automatisch opslaan...
98
#autoLOC_133776Camera: <<1>>Camera: <<1>>
99
#autoLOC_135142Mission AbortedMissie geannuleerd
100
#autoLOC_135143Catastrophic Failure!Catastrofale mislukking!
Loading...