ข้อมูลการติดตั้ง/พร้อมใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด – รายโรงเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ลำดับ
ศูนยบริการ
ชื่อสถานศึกษาตำบลอำเภอเลขวงจร
ความเร็ว (Mbps)
รูปแบบPromotion
ราคา/เดือน
สถานะการติดตั้ง
รายชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
ห้องที่ติด
latlongข้อมูลเขต
2
1เลยบ้านกกดู่กกดู่
เมืองเลย
4281J7822450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
จันทรา บุตรเพ็ญ
085-6081145
ห้องคอม17.61667101.6187
3
2เลยบ้านท่าสวรรค์ท่าสวรรค์นาด้วง4281J7825450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
081-9549668
ห้องพักครู
17.41946101.9406
4
3เลยบ้านห้วยทรายนาแขม
เมืองเลย
4281J7885450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายศุภชัย ทานิล
089-9423390
ห้องธุรการ
17.66186101.6476
5
4เลยบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วง4281J7680450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายอาทิตย์
088-8202766
ห้องธุรการ
17.62982101.9586
6
5เลยบ้านห้วยตาดนาดอกคำนาด้วง4281J7870450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายอุทัย เทพนาที
083-4516025
ห้องธุรการ
17.57912101.9085
7
6เลยบ้านหนองผำนาดินดำ
เมืองเลย
4281J7853450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
097-9825171
ห้องธุรการ
17.39159101.8048
8
7เลยบ้านหนองหญ้าไซนาดินดำ
เมืองเลย
4281J7833450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
ชนม์นิภา มั่นพรหม
063-5491493
ห้องคอม17.41927101.8191
9
8เลยบ้านติ้วน้อยนาโป่ง
เมืองเลย
4281J7837450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
อนุศรี
087-2142123
ห้อง ผอ.17.39394101.708
10
9เลยบ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวย
เมืองเลย
4281J7801450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายเสด็จ ศรีบุรินทร์
080-6304191
ห้องธุรการ
17.57868101.843
11
10เลยบ้านสะอาดลายเหนือน้ำสวย
เมืองเลย
4281J7855450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายพงศ์ณภัทร บุญโส
081-0494114
ห้องคอม17.65656101.8368
12
11เลยบ้านสูบน้ำสวย
เมืองเลย
4281J7808450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายธวัชชัย จันดาหาร
090-3432658
ห้องคอม17.62739101.8361
13
12เลยบ้านตูบโกบกกดู่
เมืองเลย
4281J7877100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางนิเวศ จันทร์สว่าง
089-620-8308
ห้อง ผอ.17.70628101.7074
14
13เลยบ้านนาแขมกกดู่
เมืองเลย
4281J7831100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสงบ พูลพันธุ์
089-275-3810
ห้อง ป.317.57828101.6499
15
14เลยบ้านไผ่โทนกกดู่
เมืองเลย
4281J7890100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
098-6605562
ห้องพักครู
17.68521101.6834
16
15เลยบ้านสวนกล้วยกกทอง
เมืองเลย
4281J7845100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสุดท้าย ไชยวันธฯธห้อง ผอ.17.3352101.3311
17
16เลยบ้านห้วยกระทิงกกทอง
เมืองเลย
4281J7849100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางศิริรัคน์ ดาวงษา
087-229-4651
ห้องคอม17.52716101.5322
18
17เลยบ้านหัวฝายชัยพฤกษ์
เมืองเลย
4281J7887100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางนันทิรา บุตรดีไชย
087-2346783
ห้องประชุม
17.50571101.6022
19
18เลยชุมชนท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วง4281J7813100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางจุติพร แช่มซ้อย
088-731-8858
ห้อง ป.317.52351101.7482
20
19เลยบ้านน้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วง4281J7873100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.เพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
093-5629773
ห้องธุรการ
17.49442101.9195
21
20เลยบ้านวังยาวนาแขม
เมืองเลย
4281J7829100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
061-356-9553
ห้องประชุม
17.52161101.931
22
21เลยบ้านห้วยหวายนาแขม
เมืองเลย
4281J7812100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายนพดล เครือปละ
084-3919783
ห้องพักครู
23
22เลยบ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วง4281J7874100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางสุภัสสรา เชื้อเหรียญทอง
081-8722652
ห้องธุรการ
17.61669101.6171
24
23เลยบ้านโพนสว่างนาดอกคำนาด้วง4281J7886100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.ประภัทรสร มณีศรี
097-9744196
ห้องคอม
25
24เลยบ้านหนองนาทรายนาดินดำ
เมืองเลย
4281J7802100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
ครูอิ๋ม
087-2292241
ห้องพักครู
17.54257101.9357
26
25เลยบ้านห้วยม่วงนาดินดำ
เมืองเลย
4281J5853150/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
แสงรวี บู่ทองจันทร์
084-3534517
ห้องธุรการ
17.48618101.8272
27
26เลยบ้านกกชุมแสงนาโป่ง
เมืองเลย
4281J7835100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายคำตัน รามศิริ
085-6083489
ห้องพักครู
17.46733101.8428
28
27เลยบ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่ง
เมืองเลย
4281J7805100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.ดวงดาว จ๋านสิงห์
087-867-3196
ห้องคอม17.40369101.6542
29
28เลยบ้านป่าข้าวหลามนาโป่ง
เมืองเลย
4281J7655100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสุชาติ อาจศัตรู
081-8736412
ห้องIT
30
29เลยบ้านห้วยโตกนาโป่ง
เมืองเลย
4281J7830100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.มัสสิน เพราะทะ
098-1464414
17.41838101.6243
31
30เลยชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อ
เมืองเลย
4281J7841100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางอมรรัตน์ พลดี
095-6626373
ห้องวิชาการ
32
31เลยบ้านท่ามะนาวนาอ้อ
เมืองเลย
4281J7826100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
17.57319101.7264
33
32เลยบ้านไร่ทามนาอาน
เมืองเลย
4281J7810100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสุรเกียรติ สิจิมงคล
086-2362736
ห้องธุรการ
34
33เลยบ้านแหล่งควายนาอาน
เมืองเลย
4281J7823100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสุพรรณ ธรรมกุล
089-8438726
ห้องธุรการ
17.46712101.7927
35
34เลยบ้านหนองดอกบัวน้ำสวย
เมืองเลย
4281J7842100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางญาณิศา อยู่งาน
087-2157757
ห้องธุรการ
36
35เลยบ้านห้วยลวงไซน้ำหมาน
เมืองเลย
4281J7834100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางจิราพร โทรัตน์
080-1877346
ห้องธุรการ
17.59305101.8188
37
36เลยบ้านห้วยสีเสียดน้ำหมาน
เมืองเลย
4281J7868100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายนิคม ลักสี
092-3919628
ห้อง ป.317.50623101.6563
38
37เลยบ้านปากหมากศรีสองรัก
เมืองเลย
4281J7861100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายชาญชัย จันภูถิ่น
085-4566370
ห้องธุรการ
17.5357101.6448
39
38เลยบ้านวังโป่งท่าวังแคนศรีสองรัก
เมืองเลย
4281J7854100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางสดสี ชาคำรุณ
089-5776242
ห้องธุรการ
17.63796101.7534
40
39เลยบ้านโพนป่าแดงเสี้ยว
เมืองเลย
4281J8007100/50Business
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
17.61505101.7536
41
40เลยบ้านกกทองกกทอง
เมืองเลย
4281J8094450/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
ธีปกร
087-2147993
42
41
เชียงคาน
ร.ร.บ้านสงเปือยธาตุ
เชียงคาน
4282J6463450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายเอกฉันท์ วันนา
080-0075392
ห้องคอมฯ17.4349101.481
43
42
เชียงคาน
ร.ร.บ้านใหม่นาซ่าว
เชียงคาน
4282J6459450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นางพนิดา จันทตร
089-5720399
ห้อง ป.117.780987101.677626
44
43
เชียงคาน
ร.ร.บ้านบุฮมบุฮม
เชียงคาน
4282J6460450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์
063-0061407
ห้องคอม17.92799101.7358
45
44
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียมหาดคำภีร์ปากชม4282J6466450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นางวิชชุลดา ฟ้าระแก้ว
089-8423423
ห้องคอม18.20188102.0615
46
45
เชียงคาน
ร.ร.บ้านปางคอมเชียงกลมปากชม4282J6479450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.เบญญทิพย์ มณีภาค
088-7396163
ห้องป.117.84733101.9344
47
46
เชียงคาน
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา96ธาตุ
เชียงคาน
4282J6491450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายภาสกร ทุมสงคราม
064-0191456
ห้องสื่ออุปกรณ์
48
47
เชียงคาน
ร.ร.เพียงหลวง18ปากตม
เชียงคาน
4282J5830450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.จารุวรรณ พนะโพธิ์
081-8070611
ห้องธุรการ
17.7814101.5795
49
48
เชียงคาน
ร.ร.บ้านน้ำพรปากตม
เชียงคาน
4282J6474450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
อุทิตย์ ทุมมาลา
081-7083756
ห้องคอม17.7605101.5925
50
49
เชียงคาน
ร.ร.บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชม4282J6500450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายชื่น แก้วมั่น
089-5575801
ห้องพยาบาล
18.07737101.9438
51
50
เชียงคาน
ร.ร.บ้านวังผา
ห้วยบ่อซืน
ปากชม4282J6473450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.สุชาดา
082-0492338
ห้องธุรการ
17.77706101.9786
52
51
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชม4282J6497450/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,900
ติดตั้งเรียบร้อย
นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำ
081-0527711
ห้องคอมฯ17.98441101.9575
53
52
เชียงคาน
บ้านโป่งนาแขม
เมืองเลย
4282J6480300/150Business
เน็ตโรงเรียน
2,200
ติดตั้งเรียบร้อย
นางคำปลิว ยางวิเศษ
061-0866158
ห้องคอม
54
53
เชียงคาน
ร.ร.บ้านเชียงคานเชียงคาน
เชียงคาน
4282J6492300/150MBusiness
เน็ตโรงเรียน
2,200
ยังไม่ได้ติดตั้ง
55
54
เชียงคาน
ร.ร.บ้านนาป่าหนาดเขาแก้ว
เขียงคาน
4282J6458150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
088-5367549
ห้องธุรการ
17.8094101.7711
56
55
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยพอดธาตุ
เชียงคาน
4282J6455150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายนรินทร์ แก้วพิลารมย์
089-9441763
ห้องธุรการ
17.72882101.7323
57
56
เชียงคาน
ร.ร.บ้านท่าบมเขาแก้ว
เขียงคาน
4282J6464150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายกมล
087-9513211
ห้องสมุด17.78068101.7756
58
57
เชียงคาน
ร.ร.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
หาดทรายขาว
เชียงคาน
4282J6457150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.ปัญจพรรณ ทิยาปู
098-6026492
17.73393101.6223
59
58
เชียงคาน
ร.ร.บ้านตาดซ้อธาตุ
เชียงคาน
4282J6461150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายธนชัย นนทดี
081-9741156
ห้องธุรการ
17.8094101.7711
60
59
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรย์
ธาตุ
เชียงคาน
4282J6494150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
ผอ.
083-3443455
ห้องสมุด17.73997101.7062
61
60
เชียงคาน
ร.ร.บ้านคกงิ้วปากตม
เชียงคาน
4282J6490150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
วิโรจน์
081-7491373
ห้องคอม17.84929101.57
62
61
เชียงคาน
ร.ร.หาดทรายขาวผามุม
หาดทรายขาว
เชียงคาน
4282J6536150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางขยาย มาวะศรี
093-4087765
ห้องป.117.74961101.6699
63
62
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยบ่อซืน
ห้วยบ่อซืน
ปากชม4282J6478150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.เบณจมาส ต่อมจันทร์
098-5853801
ห้องพักครู
17.74264101.9746
64
63
เชียงคาน
ร.ร.บ้านหินตั้งจอมศรี
เชียงคาน
4282J6502150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางศริญญา งวษ์สา
065-1233740
ห้อง ป.2
65
64
เชียงคาน
ร.ร.บ้านคกไผ่ปากชมปากชม4282J6532150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางปัน บุญบุตตะ
080-1930202
ห้องคอมฯ18.04287101.8514
66
65
เชียงคาน
ร.ร.ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชม4282J6530150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายตรีทเศศ ไตรโยธี
093-0650479
ห้องคอมฯ18.02152101.8852
67
66
เชียงคาน
ร.ร.บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่4282J6493150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.วิภาวดี บัวโค
085-7346108
ห้องธุรการ
17.54632101.4827
68
67
เชียงคาน
ร.ร.บ้านผาผอดธาตุ
เชียงคาน
4282J6540150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางสุจิตรา ไชโยแสง
084-4392198
ห้องคอมฯ17.433101.4545
69
68
เชียงคาน
ร.ร.บ้านน้ำมีน้ำทูนท่าลี่4282J6535150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.ละมัย เขาลาด
088-3164139
ห้องคอมฯ17.51873101.3717
70
69
เชียงคาน
ร.ร.บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่4282J6533150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.อุษณีม์พร หอมดี
089-9404322
ห้อง ป.217.57849101.4956
71
70
เชียงคาน
ร.ร.บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชม4282J6501150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายเสน่ห์ เลไทย
061-0604240
18.03335101.9644
72
71
เชียงคาน
ร.ร.บ้านโพนนาซ่าว
เชียงคาน
4282J6539150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายอำนวย หงษา
089-3768108
ห้องคอม17.8454101.6887
73
72
เชียงคาน
ร.ร.บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชม4282J6503150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายมุญรัก สารีพิมพ์
080-1929759
ห้องพักครู
18.05705101.9286
74
73
เชียงคาน
ร.ร.บ้านคกเว้าหาดคำภีร์ปากชม4282J6531150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.หนึ่งฤทัย พูลมนัส
080-7178982
ห้องธุรการ
17.9844101.9575
75
74
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชม4282J6541150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
น.ส.อรทัย แสงจันทร์
093-4873818
ห้องserver
17.87855101.9152
76
75
เชียงคาน
ร.ร.บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชม4282J6219150/100MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางไพวรรณีย์ สีดา
083-3534381
ห้องธุรการ
18.0578101.8
77
76
เชียงคาน
ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่4282J6815150/50MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายพนมไพร เปาวนา
081-0581550
ห้องคอม
78
77
เชียงคาน
ร.ร.บ้านผากลางดงธาตุ
เชียงคาน
4282J6469100/50MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ยังไม่ได้ติดตั้ง
79
78
เชียงคาน
ร.ร.บ้านแสนสำราญจอมศรี
เชียงคาน
4282J6454100/50M
Home Use
Net Revo700
ติดตั้งเรียบร้อย
80
79
เชียงคาน
ร.ร.บ้านห้วยเดื่อน้ำทูนท่าลี่4282J6611100/50M
Home Use
Net Revo700
ติดตั้งเรียบร้อย
81
80
เชียงคาน
ร.ร.บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่4282J6635100/50MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นางวัลลภา เคนดา
086-8277494
ห้องธุรการ
17.694156101.088712
82
81
เชีียงคาน
ร.ร.บ้านคกมาดเชียงคาน
เชีียงคาน
4282J6138
100/50MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายสมนึก อินทะลา
063-0427157
ห้อง ป.117.854347101.605665
83
82
เชียงคาน
ร.ร.บ้านคกเลาเหนือบุฮม
เชียงคาน
4282J6951
100/50MBusiness
เน็ตโรงเรียน
1,500
ติดตั้งเรียบร้อย
นายอดิศร สุขเสริม
086-2310888
ห้อง ผอ.17.985739101.750015
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทีโอที
ข้อมูล-เดือนมิถุนายน 2561
สรุป Hi speed internet สพป.เลย 1
ร.ร.เช่า Internet เอง
ข้อมูล-เดือนกุมภาพันธ์ 2561
แผ่น16
 
 
Main menu