ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
№ п/п Показники, які визначаються в повітрі, робочій зоні
Вартість без ПДВ, грн
2
3
1Хімічні речовини: оцтова кислота, ацетон, аміак, бензол, бутадієн, диоксид вуглецю, моноксид вуглецю, хлор, етанол, етиленоксид, формальдегід, соляна кислота, перекис водню, сірководень, меркаптан, метанол, метиленхлорид, МТВЕ (трет. бутил метил ефір), діоксид азоту, нітрозні гази, озон, кисень, перхлоретилен, вуглеводні нафти, фосген, фосфін, пропан , і-пропанол, діоксид сірки, стирол, толуол, трихлоретилен, вінілхлорид, водяна пара, о-ксилол (ppm, об.%, мг/л)645,25
4
2Шум: рівень звуку, дБ;
еквівалентний рівень звуку, дБ екв.;
162,42
6
3Інфразвук:
загальний рівень звукового тиску, дБ Лін;
еквівалентний загальний рівень звукового
тиску, дБ Лінекв.
354,46
7
4Ультразвук:
рівні звукового тиску в октавних (1/3октавних) смугах частот, дБ;

427,96
8
Ультразвук контактний:
логарифмічний рівень пікового значення віброшвидкості, дБ
427,96
9
5Вібрація локальна:
еквівалентний скоригований рівень
віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./ разів;


183,26
10
Вібрація загальна:
еквівалентний скоригований рівень
віброшвидкості/віброприскорення, дБекв./ разів;
183,26
11
Вібрація імпульсна:
сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення;
183,26
12
пікове значення віброприскорення, дБ183,26
13
6Температура повітря, °С; ; 105,35
14
Відносна вологість повітря, %;105,35
15
Швидкість руху повітря, м/с105,35
16
Теплове випромінювання, Вт/м²; 214,68
17
Індекс теплового навантаження середовища (ТНС- індекс), °С 214,68
18
7Постійне магнітне поле128,39
19
Електростатичне поле128,39
20
8Електричні поля промислової частоти (50 Гц); 427,96
21
Магнітні поля промислової частоти (50 Гц);; 427,96
22
9Електромагнітні поля радіочастотного діапазону 0,001-0,01 МГц; 645,25
23
Електромагнітні поля радіочастотного діапазону: 0,01-0,06 МГц; 0,06-3,0 МГц; 3,0-30,0 МГц; 30,0-300,0 МГц; 300,0 МГц - 300,0 ГГц645,25
24
Імпульсні ЕМП в діапазоні частот 0-1000 МГц645,25
25
10Ультрафіолетове випромінювання за наявності виробничих джерел УФ-А, УФ-В, УФ-С, мВт/м²; 94,39
26
Ультрафіолетове випромінювання за наявності джерел УФО профілактичного призначення УФ-В, мВт/м² 94,39
27
11Освітленість робочої поверхні (Е,лк) для розрядів зорових робіт; 64,76
28
Яскравість; 51,57
29
Коефіцієнт пульсації освітленості, Кпн, %85,6
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101