ข้อมูลการศึกษาต่อ ม.6 ปีการศึกษา 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2561
2
โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
อ.บุญช่วย จันทร์ศรี
4
ที่ชื่อ-ชื่อสกุลคณะสาขาสถาบัน
5
1นายสถาพรสถานพงษ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
6
2นายประสิทธิ์จิตรสมวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
3นายปภินวิชภูชิตพัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปะดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
8
4นายวิวัฒน์แพงมากแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
9
5นางสาวมนัสวีร์พิมพิวาลย์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
6นางสาวอรปรียายกพลมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
11
7นายชาติชายน้อยสงวนนักเรียนจ่าหทารเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
12
8นายรัตนาพลสุพรรณ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิดศรีสะเกษ
13
9นางสาวอรียาสุขสุนทรทำงาน
14
10นายสหัสวรรษถาวรรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
11นางสาวพฤกษาทัพผาทำงาน
16
12นายศราวุฒิเสือแก้วทำงาน
17
13นายอมรเทพทันเกตุนักเรียนนายสิบทหารบกโรงเรียนนายสิบทหารบก
18
14นายเมธีทองดีแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิตวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
19
15นายจุลกานต์สะอาดทำงาน
20
16นายทนาวรรณศรีสิงห์แผนกวิชาช่างยนต์ช่างยนต์อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
21
17นายวรวิชทันเกตุทำงาน
22
18นายธีรพงษ์ขำคงทำงาน
23
19นายศิษฎาสมคณะแผนกวิชาช่างยนต์ช่างยนต์อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
24
20นางสาวนิภาภรณ์ปีมาบริหารธุรกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
21นายธีรวัฒน์พลอยแดงรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
26
22นายพงษ์สิทธิ์ศรีระษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
27
23นายพิเชษฐเสริมแก้วมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
28
24นายสิทธิชัยระบำบทแผนกสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
29
25นางสาวกาญจนาทรงประโคนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
30
26นางสาวศิริลักษณ์จงกุลวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
31
27นายบัญชาเจริญศรีเมืองแผนกสัตวศาสตร์สัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...