สถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ประจำปีงบประมาณ 2562
4
ที่รายการ
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ม.ค.62
ก.พ.62
มี.ค.62
เม.ย.62
พ.ค.62
มิ.ย.62
ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
รวม
5
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
6
1
การขอหนังสือรับรอง
14101191312612
7
2
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6346242821202019
8
3
การขอคัดสำเนา ก.พ.7
6272455443212344
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...