สถิติการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ประจำปีงบประมาณ 2563
4
ที่รายการ
ต.ค.-62
พ.ย.-62
ธ.ค.-62
ม.ค.-63
ก.พ.-63
มี.ค.-63
เม.ย.-63
พ.ค.-63
มิ.ย.-63
ก.ค.-63
ส.ค.-63
ก.ย.-63
รวม
5
1
การขอหนังสือรับรอง
1178913133486890
6
2
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
25254019632811452825264
7
3
การขอคัดสำเนา ก.พ.7
51110761172581112455414840679
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...