คุมยอดค่าใช้จ่ายไปราชการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
การเบิกจ่ายเงินไปราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๑๐๐๐๐๐ บาท (งานพัฒนาบุคลากรและรูปแบบบริการ
2
งบต้นสังกัด
3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปี
สถานที่
เรื่อง
ประมาณการ
เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
งบผู้จัด
4
ร.ต.ท.(ญ)ศิริพร เนตรพุกกณะ
๑๐-๑๑ ตค.๖๑
กรุงเทพฯ
ประชุมขับเคลื่อน พชอ.และระบบปฐมภูมิ
7,950
5
นางกรกมล เต้บำรุง
๑๒ ตค. ๖๑
กรุงเทพฯ
ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งรับรางวัล UN ๒๐๑๙
7,225
6
ร.ต.ท.(ญ)ศิริพร เนตรพุกกณะ
๑๐-๑๑ ตค.๖๑
กรุุงเทพฯ
ชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งรับรางวัล UN ๒๐๑๙
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
15,175084,8250
30
ยอดทั้งหมด100,000คงเหลือ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu