เงินสนับสนุนงานวิจัย/สร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คณะ / หน่วยงานเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2
งบจากแหล่งทุนภายในงบจากแหล่งทุนภายนอกรวม
3
งบ.แผ่นดินเงินรายได้
4
1ครุศาสตร์49,465.90596,300.00756,000.001,401,765.90
5
2มนุษยศาสตร์ฯ1,952,155.20719,450.00251,9002,923,505.20
6
3วิทยาการจัดการ1,534,040.00669,560.002,203,600.00
7
4วิทยาศาสตร์ฯ5,821,258.401,165,230.00182,8007,169,288.40
8
5สถาบันวิจัยฯ156,090156,090.00
9
รวม9,356,919.503,306,630.001,190,700.0013,854,249.50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
ครุ
มนุษย์
วจก.
วิทย์
สวพ